Цифрите говорят! 898 300 лв. струва на Благоевград фестивалът “Франкофоли”, БГ наградите – 172 000 лв., 93 200 лв. дадохме за Коледа

Без лев просрочени задължения община Благоевград е приключила финансовата 2018 г., това обяви вчера председателят на ОбС Радослав Тасков на обществено обсъждане на бюджета за миналата година. Почти пълната зала внимателно изслуша изнесените подробни данни и на финала нямаше нито едно питане или коментар по отчетените цифри и факти.

От изнесените данни стана ясно, че ръст през 2018 г. бележи събираемостта на данъците от недвижими имоти, в процентно отношение тя е 76,3%, с 1,2% повече от предходната 2017 година и с 4,2% повече от средното за страната, която е 72,1%, посочи Тасков.

Повишението е резултат от предприетите действия по принудително събиране, активната работа на служителите с гражданите и фирмите, натрупали задължения за разсрочено плащане, както и въведените и разширени онлайн услуги, които предлага общината.

66,8% е събираемостта на данъка върху превозните средства за 2018 г., което е с 3,1% повече от 2017 година, въпреки въведените данъчни облекчения за автомобилите с екологична категория Евро 5 и Евро 6.

„Размерът на общинския дълг в края на 2018 г. е бил 4 872 747 лв., а делът на капиталовите разходи в общите разходи е бил 21,9%. В края на 2018 г. общините отчитат слабо подобрение в инвестиционната си активност, като средното равнище на показателя за страната е 14,07%, а Благоевград е сред 100-те общини с показатели над средното ниво”, посочи за сравнение Р. Тасков.

Зам. кметът по икономиката Иво Николов съобщи, че делът на разходите за заплати и осигурителни плащания в общите разходи е 47,65%, при средно за страната 49,52%, т.е. под средното. Общият размер на приходите по отчет за 2018 година е в размер на 76 019 962 лева, в това число местни приходи – 39 712 464 лева, и държавни – 36 307 498 лева. Общият размер на приходите от местни данъци в края на 2018 г. е 10 492 569 лв., при уточнен годишен план 9 975 100 лв., или 105,19%.

И. Николов отчете, че към 01.01.2018 година община Благоевград има поет дълг в размер на 2144 хил. лева. С решение на ОбС от юни м.г. общината поема краткосрочен дълг за „Плащания по проекти, финансирани от ЕС“ в размер на 5 000 000 лева. През годината сумата по краткосрочния кредит е усвоена изцяло. Погашенията по главницата за краткосрочния дълг са в размер на 1 900 000 лева и 5942 лева разходи за лихви. Погашенията по главницата за дългосрочния заем са в размер на 224 780 лева и 37 589 лева разходи за лихви.

Общият размер на разходите по обслужването на дълга е 2 168 311 лева и представлява 10% от средногодишния размер на изравнителната субсидия и собствените приходи на общината. Съгласно Закона за публичните финанси годишният размер на тези плащания не може да надвишава 15%. Размерът на дълга към 31.12.2018 година на община Благоевград е 4 872 747 лева, посочи зам. кметът по икономика.

Инж. Ангел Даилов, директор на дирекция „Устройство на територията“, отчете, че изпълнението на капиталовите разходи на община Благоевград за 2018 година е в размер на 40 791 839 лв., или 83% от годишната задача, като частта, финансирана с местни приходи, е в размер на 16 546 613 лв. За  строителството на ул. „Илинден“ в с. Рилци са разходвани 1 150 295 лв., за ул. „Възрожденска“ в ІV микрорайон – 413 326 лв., за ул. „Брод” с обща дължина 24 м до края на 2018 г. са вложени 197 582 лв., тренировъчният стадион в с. Падеш възлиза на 555 421 лв., детските площадки във Втора и Десета детски ясли са на обща стойност от 24 983 лв. За монтиране на фитнес уреди на открито в селата Логодаж и Бело поле са изразходвани 10 000 лв., За основен ремонт на физкултурния салон в V СУ са  отишли 70 991 лв., а в VІІ СУ – 100 292 лв. Спортните площадки в дворовете на СУИЧЕ и ХІ ОУ са на обща стойност 94 398 лв., за основния ремонт на спортната площадка в ІХ ОУ са платени 81 628 лв., а за същото в двора на ЕГ и ПМГ са дадени 79 877 лв. Ремонтът на спортната площадка в ІV ОУ в кв. „Грамада“ е за 8800 лв., за ремонт на улично осветление са дадени 56 586 лв., 23 992 лв. са дадени за газификация на защитено жилище на ул. „Славянска“. За отчуждителни мероприятия по 4 улици са дадени 54 863 лв. Депото за управление на отпадъци в края на 2018 г. е в изпълнение на І етап от строителството с финансиране от 12 885 364 лв., като част от дейностите са изпълнени 100%, други частично.

Зам. кметът по европейските проекти и програми Зорница Кралева отчете приключените в рамките на годината обекти, финансирани по спечелени проекти: саниране на административната сграда на ОД на МВР за 1 456 928 лв., изграждане и оборудване на работилници и салон на Благоевградска професионална гимназия за около 1,4 млн. лв., улично осветление в 4 села в района Благоевград – Делчево по българо-македонски проект за около 360 000 лв., Областен информационен център за 314 991 лв.

„Проекта „Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух“ реализирахме с 98 140 лв., в момента тече дискусия и община Благоевград ще бъде включена, вероятно в края на годината, в следващия етап за подмяна на отоплителни уреди, но подробности по този проект, по който засега очакваме да се одобрят 1400 домакинства, възможно е и да са повече, ще имаме наесен“, отбеляза З. Кралева.

Тя посочи и преходните проекти, започнати миналата и приключени тази година, като изграждането на социалните жилища за около 9 млн. лв., 4-те проекта за ремонт на площада, ул. „Марица”, улиците в ІV микрорайон и велоалеите на обща стойност около 13 млн. лв., санирането на сградата на общината за 3,5 млн. лв., проект за обновяване на многофамилни жилища на стойност 4 663 000 лв. др.

В края на 2018 г. по проекти общата сума, изплатена на община Благоевград, е 25 919 205 лв. Очакват се още близо 28 млн. лв по проекти, които ще приключат тази и следващата година.

От отчета на началника на отдел „Култура“ Виолета Стойнева стана ясно, че сурвакарският фестивал, в който са участвали 13 групи, струва на бюджет 2018 25 000 лв., 2460 лв. са дадени за празника на виното в с. Дъбрава, честването на 3 март е излязло 17 200 лв. на хазната, а четвъртото издание на „Блус Джаз фест“ – 34 000 лв. Отбелязването на Великден с концерти, светлинно шоу и детски работилници струва 40 000 лв., за театралния фестивал „Тара-ра-бумбия“ с участието на 25 представления са похарчени 94 150 лв., за изложението на книги „Литера експо“ общината е платила 10 000 лв., а честването на Празника на Благоевград 24 май е излязло 44 000 лв. Вложенията на общината за провеждане на фестивала, емблема на града, „Франкофоли“ са в размер на 898 300 лв., а домакинството на БГ наградите ни е струвало 172 000 лв. За „Дъбрава фест“ през септември са отпуснати 20 000 лв., честването на 5 октомври, празника на Благоевград, е на стойност 53 000 лв., за церемонията по запалване на светлините на коледната елха и украсата на града са дадени 41 000 лв., а празничният новогодишен концерт и зарята са излезли 52 200 лв. Отделно за протоколни събития през годината като поднасяне на венци и цветя на паметници във връзка с годишнини са изразходвани 3600 лв., а за селските събори от общинския бюджет са заделени общо 14 700 лв.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Иво Николов

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *