Четвъртокласниците в Пиринско постигнаха 77.29 процента от максималния брой точки на НВО по български език и литература и 64.04% по математика, резултати по-високи от тези на национално ниво

77.29 среден процент от максималния брой точки на националното външно оценяване по български език и литература и 64.04% по математика са постигнали четвъртокласниците от област Благоевград. Добрата новина съобщи за “Струма” началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов, който изтъкна, че представянето на учениците е следствие и резултат от системната и целенасочена работа на учителите.
Впечатление прави, че средната успeваемост на завършващите начален етап на образованието в Пиринско е по-висока в сравнение с тази на национално ниво, където показателите са: 74.67% по БЕЛ и 63.16% по математика, но все още няма информация къде се подрежда област Благоевград в национален план по среден резултат.
Както е известно, тази година изпитите в 4 клас се проведоха по нов формат. Наред с увеличаването на времетраенето – от 40 на 60 минути, най-съществените промени са свързани с това, че изпитните работи вече се сканират и се проверяват в електронна среда от независими оценители. С цел уеднаквяването начина на провеждане на НВО в 4, 7, 10 клас и държавните зрелостни изпити, четвъртокласниците трябваше да прехвърлят отговорите на въпросите на бланки, на които се изписва и предварително определеният входящ номер на всеки ученик. Също така в изпитните зали се осъществяваше видеонаблюдение.
Конкретно по БЕЛ за пръв път бе въведена творческа задача за създаване на кратък текст до 3-5 изречения, свързан с изказване на собствено мнение или обяснение на чуждо мнение по поставен въпрос. Наред с това, за да се намали субективният фактор и с оглед равнопоставеността на учениците, текстът за диктовката вече не се чете от учител в класната стая, а е на аудиофайл.
Относно подготовката и провеждането на НВО от Регионалното управление на образованието – Благоевград проведоха две работни срещи с директорите, като на училищата бе предоставена и специално изготвена презентация. Също така бяха утвърдени инструктаж за ученика, за квестора, за учител консултант, за четене на диктовката.
Националното външно оценяване се проведе в 91 училища в областта с подлежащи 2913 ученици. На изпита по БЕЛ не се явиха 160, или 5.49% от общия брой четвъртокласници, а по математика 158, което е 5.42% към общия брой отсъстващи. Самите изпити преминаха нормално, като не са констатирани непреодолими трудности и проблеми по училища. За установяване спазването на правилата за информационна сигурност от РУО извършват текущи проверки в III ОУ “Братя Миладинови” – Гоце Делчев, ОУ “Св. Климент Охридски” – Добринище, НУ “Св. Пайсий Хилендарски” и СУ “Неофит Рилски” – Банско.
На този етап на областно ниво може да се извърши само количествен анализ на постигнатите резултати. На национално от МОН констатираха, че средната оценка на НВО след 4 клас е “Мн. добър” /5/. Средният брой точки по двата предмета е съответно 37, 25 и 31, 57 от максимум 50. С две отлични оценки са 8919 ученици, а с две слаби – 2393.
Резултатите по български език и литература показват, че учениците имат добри знания от началните класове и демонстрират отработвани в годините умения – пренасяне на думи, строеж на думите, пунктуация в края на изречението и степенуване на прилагателни. Някои от децата все още се затрудняват с правописа на предлозите “с” или “със” и “в” или “във”.
Близо две трети от четвъртокласниците са работили сравнително добре по творческата задача, но създаването на цялостен, свързан и граматически правилен текст продължава да е предизвикателство.
Подобни са и наблюденията върху резултатите по математика. Във висока степен са усвоени аритметичните действия и учениците успешно решават познати задачи – за лице на правоъгълник, разпознаване на прав ъгъл, текстови задачи. Затрудняват ги задачите, които изискват мислене – избор на най-рационалния път за решаване, извличане и обработка на информация от таблици и схеми, пространствена ориентация.
За проследяване на знанията и уменията на четвъртокласниците в областта са подготвени карти за анализ на резултатите на училищно ниво, съгласно учебното съдържание на изпитите. На последващ етап ще бъде изготвен анализ и на регионално ниво и идентифицирани силните и слабите страни в компетентностите по предмети, набелязани дейности за преодоляване на образователните дефицити.
СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

1 Коментар

  1. Спасова

    А в Трето Благоевград подлудиха децата от писмени изпитвания и решаване на тестове – всеки ден най-малко по три!

    Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *