Четиригодишните в Кюстендил задължително в забавачките

Задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст в детските градини в община Кюстендил от 2021/2022 учебна година е амбицията на общинското ръководство. Броят на четиригодишните, записани в детските градини на община Кюстендил за 2020/2021 учебна година, по данни на Националната електронна информационна система на предучилищното и училищното образование към 01.01.2021 г. е 257. По данни на ЕСГРАОН броят на децата на 4 години в община Кюстендил по настоящ адрес пък е 370. Към настоящия момент 70% от децата посещават детска градина. Необхванатите деца на 4 години в детските градини са 30%, в това число са и децата, които не пребивават на територията на община Кюстендил или Република България.
В община Кюстендил има 6 детски градини и 12 допълнителни адреса към тях. В детските градини са осигурени необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, мотивират се от Общинска администрация.

ГЕРГАНА ИВАНОВА 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *