ЧИТАТЕЛИ ЗВЪНЯТ В „СТРУМА” Благоевградчани, живеещи на ул. „Марица”: Кой разреши да се изсекат половинвековни дървета пред бл. 29?

Кой разреши да се отрежат дърветата пред блока ни? Това попитаха разтревожени читатели на „Струма“, които се обадиха в редакцията, че при ремонта на улица „Марица“ пред блок 29 са изсечени половинвековни дървета.

Репортерът ни отиде на място. Възрастни хора бяха насядали на пейките пред блока и се държаха за главата. „Вижте картинката – повалени липи редом до строителните машини и нахвърляни на земята пътни знаци. Живеем тук от 1972 г. и дърветата са оттогава. Никой не ни е питал за нищо. Днес просто работниците започнаха да режат. Като ги попитахме какво правят, ни казаха, че търсят дипломата на шефа. Как така с лека ръка се унищожават „белите дробове“ на града, които пречистват мръсния въздух, който дишаме?”, възмущаваха се жените пред вход „В” на блок 29.

„Току-що се прибирам от почивка и вместо напредък в ремонта какво да видя – гробовно скършени дървета. Живея в блока от 32 години и дърветата бяха тук. Някои от тях са засадени от нас, лично аз съм посадила липа”, обясни домоуправителят Капка Калибацева, която работи като педагогически съветник в Националната хуманитарна гимназия.

„Дърветата са отсечени, защото при ремонта са им подкопани корените и ако не бъдат премахнати, сами ще паднат и тогава става опасно”, намесва се в разговора техен съсед. „Ние ще се изтрепем, докато свърши ремонтът, няма читаво място къде да стъпим“, жалва се друга жена.

Пенсионери от горния вход също са в неведение кое налага поголовната сеч и са притеснени, че ще бъдат премахнати всички дървета до края на улицата. Междувременно една от жените започва да събира клони от отрязаните липи. Преди нея работници прибрали по-големите и казали, че може да си вземе и тя за огрев.

Както „Струма” писа, на пресконференцията, която кметът Ат. Камбитов даде в понеделник специално за извършващите се в Благоевград ремонти, той акцентира и на изпълнението на проекта за ул. „Марица”. Ето какво каза тогава той:

„На ул. “Ма­ри­ца” сро­кът за из­пъл­не­ние е 180 календарни дни, до­го­во­рът е склю­чен на 8 или 9 май, то­ва оз­на­ча­ва, че до края на го­ди­на­та там съ­що ще прик­лю­чим ре­мон­та. Го­во­рих с из­пъл­ни­теля, ка­за, че ще вка­рат до­пъл­ни­тел­на тех­ни­ка и хо­ра, и ако е възможно, ще се сък­ратят сро­ко­ве­те за пус­ка­не на обекта. Там проб­ле­мът е и ор­га­ни­за­ция­та на движението, за­то­ва бър­за­ме. При всяко строи­телс­тво из­ли­зат не­ща, кои­то не мо­гат да се пред­видят. Има­ме жал­би за дър­ве­та­та, ока­за се, че по­ве­че­то са из­гни­ли, с плит­ка ко­ре­но­ва сис­те­ма и има опа­снос­т да пад­нат. Нап­ра­ви­ли сме об­след­ва­не и опа­сни­те ще бъ­дат премахна­ти, ка­то на тяхно място ще за­са­дим не фиданки, а 3-4-мет­ро­ви дър­ве­та, ди­рек­то­рът на ЮЗ­ДП пое ан­га­жи­мент да ги дос­та­ви и обе­ща да ги по­да­ри на об­щи­на­та. Са­мо ще вмет­на, че 50 го­ди­ни на ул. “Марица” не е смен­яна на ВиК мре­жа­та, та мно­го бър­зо се заб­равя как на все­ки 3 дни има­ше ава­рии и ре­мон­ти там…”.”$

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Вальо

    Така е, хората са възмутени с право, защото нищо не налага изсичането на толкова много дървета. Как пък точно на всички им подкопаха корените? Повечето и са далече от асфалта. А ако наистина им са отрязани корените, това означава, че строителството е било немарливо и нехайно. Представяте ли си в Европа за всеки ремонт на улица да се изсичат отново дърветата по нея!

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *