ЮЗУ с нова специалност за магистри инженери по „Автотехническа експертиза”

Техническият факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград ще подготвя инженери по нова магистърска програма – „Автотехническа експертиза” от настоящата академична 2017/2018 г. Тя е предназначена за придобили ОКС бакалавър или магистър по специалности от професионални направления в област на висше образование 5. Технически науки и по специалност „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество” от професионално направление 1.3.

Разработената учебна документация на специалността е в съответствие с най-новите тенденции в техническото и технологичното усъвършенстване на автотранспортната техника, със специализираното законодателство в областта  на разследване на пътнотранспортни произшествия, като целта е се подготвят кадри за проучвателна, научноизследователска, аналитична и експертна дейност при осъществяването на автотехнически експертизи.

Едногодишният курс на обучение включва задължителни учебни дисциплини, осигуряващи базисната подготовка по специалността, избираеми и факултативни учебни дисциплини, които дават възможност за обогатяване на знанията, уменията и компетенциите на студентите. Успешно завършилите могат да се реализират в областта на изготвянето на правнотехнически и математически обосновани експертизи за нуждите на досъдебното производство и наказателното и гражданско съдопроизводство, да изпълняват експертни действия при пътнотранспортни произшествия. Могат да се реализират и като управленски кадри в държавни, общински, частни транспортни и спедиторски фирми, като и като оценители на транспортни средства и транспортни предприятия.

Срокът за прием на документи за обучение по магистърски програми на ЮЗУ е до 29 септември.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

1 Коментар

  1. Моливчо и Сръчко

    Тези кукуригачи от колежа как не са измислили още програма “Космическа експертиза”? С тези технически корифеи-полупенсионери от полувисшия институт по съобщения (ПИС) и доморасляци като смотаната си деканка и още по-загубената и заместничка, изгонена от ПМФ, ще изтрепят рибата!

    Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *