10 576 лв. е била средната брутна годишна заплата в Кюстендилска област, Благоевградска на последна позиция с 9810 лв.

Средната брутна годишна работна заплата за 2019 г. в Кюстендилска област е била 10 576 лв., при 15 209 лв. средно за страната, сочат данните на Отдела за статистически изследвания. Заплатата подрежда региона на 24-о място спрямо всички 28 области в страната. Най-висока е била заплатата в София (столица) – 21 040 лв., а най-ниска в област Благоевград – 9810 лв.

През 2019 г. средната годишна брутна работна заплата в област Кюстендил се увеличава спрямо 2018 г. с 11.6%. Регистрирано е увеличение във всички икономически дейности, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (31.1%), „Операции с недвижими имоти” (28.7%), „Образование” (19.5%), „Професионални дейности и научни изследвания” (16.0%), и „Добивна промишленост” (15.6%).

Спрямо 2018 г. средната годишна работна заплата в областта през 2019 г. нараства в обществения сектор с 14.5%, а в частния сектор с 10.2%.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Кюстендил показват, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 28 183, което представлява 1.2% от общия брой на наетите в страната.

В сравнение с 2018 г. броят на наетите намалява с 836 души, или с 2.9%. Намаление на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значимо в процентно изражение е в „Добивна промишленост” и „Професионални дейности и научни изследвания”. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (34.2%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 31.1 и 13.1%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 г. областта заема 22-о място сред 28-те области в страната. Най-голям е средногодишният брой на наетите в областите София (столица) – 768.5 хил., и Пловдив – 222.2 хил., а най-малък в областите Силистра – 20.9 хил., и Видин – 15.7 хиляди.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *