HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Казусът с потъналата в бурени офис сграда до градската градина в Благоевград се заплита

Казусът с потъналата в бурени офис сграда на „Булинтра“ АД, представлявано от благоевградския бизнесмен Борислав Деливерски, стана още по-заплетен. 20-годишната сага с имота до градската градина в центъра на Благоевград, срещу кафене „Фантастико”, няма никакъв шанс от скорошна развръзка. Напротив – още повече се усложнява, след като дружеството предприе неочакван ход, като заведе дело срещу община Благоевград за разваляне на анекса за строителство, подписан преди 10 години. Той иска от съда да обяви за нищожно допълнителното споразумение с общината от 11 юли 2006 г., тъй като сериозно се отклонявало от условията на тръжната документация на публичния търг и по този начин договорът за суперфиция бил изменен, което е съществено закононарушение.

Въз основа на спечелен търг на 9 ноември 1995 г. „Интраплам” АД, представлявано от Георги Прегьов, сключва договор за отстъпено право на строеж върху общински имот на банкови или административни офиси с площ от 250 кв. м и с разгъната площ от 500 кв. м, срещу което фирмата се задължава да построи за своя сметка трети етаж на ЦДГ №1 – Благоевград и да заплати 69 600 лв. за суперфицията.

11 години по-късно фирма „Булинтра“ АД, като правоприемник на „Интраплам” АД, сключва допълнително споразумение с общината за учредяване на отстъпено право на строеж, само че текстът на предмета на договора се променя почти изцяло – върху същия парцел да се изгради 3-етажна сграда за банкови и административни офиси, като е включен сутерен и изрично е упоменато, че третият етаж е собственост на общината.

С този мотив Б. Деливерски предлага на община Благоевград да анулиран анекса, но получава отрицателен отговор и завежда дело в Окръжен съд. От общината оспорват иска като недопустим, тъй като анексът между двете страни е подписан доброволно, обектът е изпълнен на етап „карабина“ и не е ясно коя законова норма е нарушена. Искът е и неснователен, тъй като правото на строеж е учредено след провеждане на търг, въз основа на който е сключен договор между „Интраплам“АД и общината за строителство на банкови и административни офиси, като в замяна общината трябва да получи 3-ия етаж от сградата на детската градина.

Тъй като надстройка на трети етаж на ЦДГ № 1 е недопустима, през 1996 г. проектирането е спряно до намиране на решение на проблема. То идва след 10 години, когато с решение на Общинския съвет от 5 май 2005 г. е дадено съгласие за изменение на договора за суперфиция и кметът Лазар Причкапов издава заповед, с която се подписва допълнително споразумение за строеж, в което са посочени точно квадратурата и собствеността на всеки един от етажите и сутерена.

Собственост на „Булинтра“ АД са І и ІІ етаж, а на общината – ІІІ етаж. 65,09% от сутерена е за фирмата, като там се предвижда банков трезор, снек-бар и др., а 34,41% – за общината, която ще ползва 39 кв. м за склад.

Юристите на община Благоевград са категорични, че няма причина анексът да бъде развален, тъй като фактическият състав на сделката е изцяло осъществен и целият 3-и етаж трябва да бъде предаден на общината.

Строителството на сградата мина през доста перипетии, включително и граждански протест.

През 2008 г. съдията по вписванията Камелия Балабанска отказа да регистрира договора за отстъпено право на строеж и анекса към него поради изтичане на давностния срок. Според нея със сключеното допълнително споразумение между страните през 2006 г. е изменен предметът на договора, както и начинът на извършените плащания, представляващи „разлика между учреденото с първоначалния договор и действителната разгъната площ”, съгласно одобрен инвестиционен проект.

Отказът на съдия Камелия Балабанска бе обжалван пред Окръжен съд – Благоевград и в крайна сметка фирмата получава картбланш да започне градеж на сградата, който бе изпълнен от фирмата на бизнесмена Костадин Хаджигаев – „Строймакс“, който по това време е лидер на ГЕРБ. Впоследствие се оказа, че са надстроени 33,5 кв. м от 3-и етаж на сградата, собственост на общината.

През март 2011 г. въпросът е поставен за обсъждане в ОбС – Благоевград и съветниците дадоха съгласие „Булинтра“ АД да заплати разликите в площите . Сключен беше и нов анекс към договора – Деливерски да оттегли иск от 200 000 лв. към общината заради години възпрепятстване на строежа, а общината да му предостави спорната площ. Отказът на община Благоевград от дял върху надстроената площ бе мотивиран с факта, че като съсобственик на сградата не е упражнила достатъчен контрол и е допуснала през годините виновно поведение, заради което може да загуби делото.

Оказа се, че проектът е финансиран с пари от Европейската банка за развитие и ако нещата около завършването му не бъдат изчистени юридически и технически, отпуснатият кредит може да стане предсрочно изискуем, което да натовари финансово общината в краткосрочен план. За да се гарантират интересите на общината, ОбС, председателстван от Костадин Хаджигаев, реши още да задължи „Булинтра” да предостави онази част от сградата, която е общинска собственост с разрешително за ползване.

Въпреки множеството разправии и съдебни дела, бизнес центърът така и не заработи, тъй като собственикът му в условията на криза не успя да изпълнява задълженията към банкови институции и кредитори, и миналата година сградата бе обявена за публична продан заради дългове с начална тръжна цена от 1 103 045 лв.

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *