HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Община Благоевград внесе проект за модернизиране на Благоевградска професионална гимназия за близо 1,4 млн. лева

Община Благоевград внесе проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, свързано с подобряването на условията в Благоевградска професионална гимназия. Стойността на проекта е 1 399 509,62 лв. със срок за изпълнение 18 месеца. Проектното предложение „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия“ е в рамките на процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България”, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“.

Целите в проектното предложение са насочени към подобряване качеството на образователната среда в БПГ чрез създаване на условия за по-ефективно протичане на образователния процес. С реализирането на проекта ще бъдат осигурени съвременни условия за обучение на учениците. Предвижда се модернизиране на материалната база, като ще се осигури и възможност за целодневна организация на учебния процес. Ще бъде изградени и пристройка към съществуващата вече сграда, в която ще се обособят  кабинети, работилници, лаборатории и физкултурен салон за нуждите на учениците.

Учениците ще имат възможност по време на учебния процес да придобият и професионални компетенции, които ще им бъдат полезни в практическа среда. Проектът е насочен и към намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ученици като осигури равен достъп до образователната инфраструктура за хора в неравностойно положение. 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *