HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Пълен хаос в училищата в Благоевград! Директорът на Математическата: От понеделник извиняваме отсъствия само с амбулаторен лист

„От понеделник /17 октомври/ ще извиняваме отсъствия само след представен амбулаторен лист”, това обяви директорът на Математическата гимназия в Благоевград Николай Каращранов по време на родителска среща в петък. Родителите на дванадесетокласниците от гимназията бяха събрани в една от залите и срещата започна с обсъждане на предстоящите държавни зрелостни изпити, дисциплината и отсъствията.  

„Може да проверите и в Езиковата гимназия, там също изискват амбулаторен лист. След като за едно училище лекарите издават такъв документ, значи може и за другите”, заключи Н. Каращранов и допълни, че при натрупани 60 извинени отсъствия за един срок санкцията е преместване на ученика от дневна в самостоятелна форма на обучение, а при 25% отсъствия по даден предмет учениците ще полагат изпит за оформяне на срочна и годишна оценка по съответната дициплина.

Темата за това какъв документ да представят учениците при отсъствие от учебните занятия вълнува особено образователната гилдия. При визитата си в Благоевград малко преди началото на учебната година зам. министърът на образованието Д. Стаматов обяви, че медицинските бележки са невалидни и са излезли от системата на здравеопазването още през 2007 г., и посъветва директорите от Пиринско да търсят амбулаторни листове. Изявлението му предизвика оживени коментари сред школските шефове, които се аргументираха, че няма как да накарат личните лекари да издават въпросния документ.

„Не е ли по-добре по този въпрос да се разберат министерствата на образованието и на здравеопазването“, попитаха тогава директорите, но въпросът им остана без отговор. На 10.10. на страницата на просветното министерство бе качена информация, че работна група на МЗ, МОН и Сдружението на личните лекари ще изработи мерки за решаване на проблема с „медицинските бележки“, които да не натоварват допълнително административно личните лекари, но и да гарантират невъзможност за фалшифициране, като до момента на приемане на новия начин на работа е валиден досега съществуващият ред.

В петък /14 октомври/ председателят на общопрактикуващите лекари в Пиринско д-р Дафина Тачова заяви, че джипитата са категорично против амбулаторният лист да е извинителна бележка.

„Разбирам стремежа на учителите да се ограничат фалшивите бележки, но това противоречи с лекарската тайна”, мотивира се тя.

Репортер на „Струма“ се свърза вчера с директорът на ПМГ – Благоевград, който потвърди, че училището изисква амбулаторни листове. „Надяваме се по този начин да пресечем фалшивите бележки. Аз лично съм разговарял с няколко лични лекари по темата. Медицинската сестра в нашето училище поддържа връзка с колежката си от Езиковата гимназия, там също изискават амбулаторни листове. И тъй като имах запитвания от родители, аз им обясних, че в крайна сметка могат да бъдат представени и медицински бележки с поставен амбулаторен номер”, разясни Н. Каращранов. Във връзка със санкцията при 60 отсъствия директорът на Математическата гимназия коментира, че всеки такъв случай ще бъде разглеждан на педагогически съвет, а преместване в самостоятелна форма няма да бъде прилагана при ученици отсъствали по основателни причини, например прекарано сериозно заболяване.

Според вътрешния правилник на ПМГ при 5 неизвинени отсъствия учениците се санкционират със забележка, при над 8 – с предупреждение за преместване в друга паралелка на същото училище, при над 10 отсъствия – с предупреждение за преместване в друго училище до края на учебната година, а при над 15 отсъствия – с преместване. „Надяваме се да нямаме такива случаи. В 12-и клас специално имаме ученици с по 30 отсъствия, а все пак от началото на учебната година е минал само един месец. Правилата са за всички и те трябва да се спазват“, категоричен бе Н. Каращранов

И тъй като в новия образователен закон са посочени видовете санкции, а педагогическите съвети на съответното учебно заведение сами определят при колко отсъствия да ги налагат, репортер на „Струма“ провери вътрешните правилници в няколко училища в Благоевград.

В Езиковата гимназия при 5 неизвинени отсътвия учениците се санкционират със забележка, при 7 – с преместване в друга паралелка, при 10 – с преместване в друго училище до края на учебната година, и над 15 – в самостоятелна форма на обучение.

„Както и миналата година, изискваме бележка от компютъра на личния лекар. Останалите – зелените бележки, трябва да съдържат амбулаторен номер или в краен случай родителят да се обади в училището и да потвърди тяхната достоверност“, коментираха от ръководството на Езиковата гимназия.

Оказа се, че с новия Закон за предучилищно и училищно образование отпада и наказанието провинили се ученици да извършват общественополезна дейност в полза на училището. Така например предишни години гимназисти от Икономиката с отсъствия и други прояви, противоречащи на вътрешния правилник, помагаха при чистенето на столовата, класните стаи, четяха книги в библиотеката в извънучебно време. Явно от МОН са сметнали тази санкция като уронваща престижа на учениците и тя е отменена.

В Гимназията по икономика санкционират със забележка при направени 5-8 неизвинени отсъствия и с предупреждение за преместване в друго училище при 8-15 неизвинени отсъствия; преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение, както и в друго училище до края на учебната година /с изключение на учениците в 12-и клас / при над 15 неизвинени отсъствия или накърняване с поведението

си авторитета и достойнството на учителя.

Ученик, обучаван в дневна форма на обучение, чиито отсъствия /извинени и неизвинени/ са 30% и повече от хорариума по даден учебен предмет за учебния срок/година, полага изпит за определяне на срочна/годишна оценка, независимо от броя текущи оценки, се посочва в правилника на ПГИ. По отношение на амбулаторните листове от ръководството на гимназията разясниха, че този въпрос не е стоял на дневен ред при тях и нови изисквания не са въведени.

„Според вътрешния правилник изискваме медицинско удостоверение. Това означава медицинска бележка, заверена при медицинската сестра на училището. В случай на съмнение се обаждаме на съответния личен лекар“, разясни ситуацията в Благоевградската професионална гимназия директорът Антон Драгоев и допълни, че при 5 неизвинени отсъствия санкцията е забележка, предупреждение за преместване при 10, преместване – при над 15.

В Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост също не изискват амбулаторни листове, защото, както обясни директорката Димитрина Иванова, все още няма решение за това. Там санкцията забележка може да се прилага при 5-10 неизвинени отсъствия, предупреждение за преместване в друго училище при 15-20 отсъствия по неуважителни причини, преместване в друго училище до края на учебната година при допуснати от 20 до 30 и преместване в самостоятелна форма на обучение при повече от 30 неизвинени отсъствия.

Ръководителят на 9-то ОУ В. Величкова пък анализира, че санкциите, като предупреждение и преместване, са за ученици, навършили 16 години. „При нас налагаме забележка при 15 неизвинени отсъствия. Освен това при допуснати 5 и нагоре уведомяваме Дирекция „Социално подпомагане“, каза още Василка Величкова.

Директорът на Профилираната хуманитарна гимназия Марин Митов обясни, че към момента извиняват отсъствията с амбулаторни листове, като не могат да забранят на учениците да представят и медицинските бележки, както досега. „Увеличава се броят на амбулаторни листове за сметка на медицинските бележки, което показва, че промяната в тази посока не е невъзможна”, сподели М. Митов и разясни наказанията: забележка при 5 неизвинени отсъствия, до 10 – предупреждение за преместване в друг клас, при 10-15 отсъствия – предупреждение за преместване в друго училище или самостоятелна форма на обучение, и при над 15 – преместване.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *