Директорът на МБАЛ – Благоевград д-р О. Митев: Само за година в болницата започнаха работа 6-има колеги с опит и 10 от студентската скамейка, заплата 900 лв. за специализантите . за специализантите, но новата наредба помага за задържане на младите

Д-р Огнян Митев от 30 години работи в най-голямото лечебно заведение в Пиринско. През януари 2015 година той бе назначен за изпълнителен директор на МБАЛ – Благоевград. Д-р Митев е горд, че и двете му деца са избрали неговия професионален път. Синът му д-р Стефан Митев се дипломира като лекар през 2014 година и веднага започна работа в гастроентерология в столична болница, а дъщеря му Йоана е студентка в трети курс в Медицински университет – София.

В Деня на българския лекар разговаряхме със специалиста по акушерство и гинекология д-р Митев за радостите и трудните моменти в хуманната професия, посветена на здравето на хората.

– Д-р Митев, преди две години Вие поехте управлението на МБАЛ – Благоевград, преминали сте всички нива на медицината – редови лекар, началник отделение, зам. управител и сега управител, разкажете ни как стартира трудовата Ви кариера?

– Веднага след студентската скамейка избрах да работя в родния Благоевград, където съм израснал и живеят близките ми хора. През 1986 година постъпих на работа в хемодиализа на благоевградската болница, едно тежко отделение, където борбата за живот на пациентите е свързана с машината за диализно лечение. Три години по-късно, през 1989 г., се преместих в акушеро-гинекологично отделение. Това бе моето огромно желание да продължа следдипломното си обучение по тази специалност, свързана с раждането на нов живот, затова и избрах в тази сфера на медицината да продължи по-нататъшната ми професионална реализация. През април 2009 година станах завеждащ на отделението, което е с три сектора – родилен, патологична бременност и гинекология. През 2010 година бях избран в ръководния екип на болницата, в продължение на четири години – до 2014 година, бях зам. директор по лечебната дейност. Така че смело мога да твърдя, че съм запознат добре с работата в болницата, като и в момента продължавам да практикувам професията си, не стоя само в директорския кабинет, два пъти в седмицата съм в отделението по акушеро-гинекология.  

– Каква е равносметката от изминалите 30 години?

– Във всяка професия има проблеми, при нас, в болничната помощ, работата е изключително тежка и отговорна, работният процес е 24 часа в денонощието. Всеки лекар знае, че за да има добър работен климат, е важно да няма напрежение, трудът на всеки здравен работник е значим, защото работата е екипна. Медицината е колективна дейност, никога не можем да бъдем успешни, ако не сме достатъчно обединени, както лекарите в болницата, така и специалистите от извънболничната помощ. От отговорното отношение на всеки един от нас, лекар и медицински специалист, зависи по-бързото и по-качествено предлагане на медицинската услуга.

– Каква е политиката на болницата по отношение на задържането на кадрите, един проблем, който е актуален за болниците у нас, и, разбира се, по отношение на привличането на млади кадри?

– Настоящият ръководен екип на МБАЛ – Благоевград никога не е спирал да мисли как да привлича специалисти и как да задържа тези, които са изградени в болницата. В последните години навсякъде тенденцията е да изтичат кадри, подготвяни в болници, към други – частни и столични болници и извън страната. Изтичане на лекари и медицински специалисти от нашата болница в момента няма, само за тази година има назначени 6-има нови лекари с придобита специалност, сред тях двама уролози – д-р Славов от София и д-р Георгиев от Кюстендил, ортопед-травматологът д-р Пиринчев, инфекционистът и педиатър д-р Славова, както и колеги в спешно отделение и реанимация… рискувам да изпусна някого.

През тази година започнаха работа и млади лекари, директно от студентската скамейка. В нашата болница в момента се обучават 10 специализанти по новата наредба на Министерство на здравеопазването, сред тях са млади колеги, назначени в детско отделение, урология, акушерство и гинекология, неврология и гастроентерология. Разликата от старата Наредба № 34 с настоящата е, че специализантът, който работи по новата наредба, получава заплата около 900 лв. въз основа на сключен трудов договор на пълно работно време с болницата, има осигуровки, тече му трудов стаж. Целта на здравното министерство е задържане на млади лекари в страната. Преди това специализантите, извършвайки същата дейност, не получаваха такава заплата, а заплащаха такса от 180 лв. Младите колеги, зачислени на специализация преди две години, работят по старата наредба. Стартовата заплата на млад лекар е 600 лв.

В болниците големият въпрос е получаване на добро финансово възнаграждение на лекарите със специалност и дългогодишен опит, сега на практика тези колеги обучават младите лекари, а получават еднакво възнаграждение. Средната лекарска заплата е около 850-900 лв., искам правилно да бъда разбран, не съм против това младите колеги специализанти да получават 900 лв. заплата, а да се даде възможност с финансови постъпления болниците да повишат заплатите на лекари със специалност. Ръководният екип работим активно в тази насока.

– Какви са другите задачи пред ръководството на болницата?
– Подобряване на работата и комуникацията на болницата с екипите на извънболничната помощ. Надявам се всички заедно да обединим усилията си в интерес на пациентите. В болницата, както знаете, преди 5 години бе извършен мащабен ремонт по програма за модернизация на болницата, обновен е сградният фонд, саниран бе терапевтичният корпус, монтирана е модерна апаратура – ЯМР, скенер, мамограф и друга апаратура в образна диагностика. Извършен бе и ремонт в акушеро-гинекологично отделение, тези дейности бяха наложителни. Сега са създадени отлични условия за родилките и техните рожби по време на болничния престой. Обновени изцяло съгласно медицинските стандарти са неонатология /отделението за новородени/ и родилно-приемен кабинет, предродилна и родилна зала, стаи за престой. Модерна апаратура за лапароскопски /безкръвни/ операции има в хирургичния корпус на болницата.

– Д-р Митев, има ли проблем с недостатъчното финансиране и остойностяване на клиничните пътеки?
– Има отделения, които допреди три години бяха на загуба, но Министерство на здравеопазването промени начина на финансиране и те вече реализират печалби. Сред печелившите отделения е например гастроентерология, където клиничните пътеки са добре остойностени. По нови клинични пътеки повече от три години работи и урология, което също доведе до реализиране на печалби. Все още има недофинансирани медицински дейности, което води до загуби в отделенията. Въвеждаме нови лечебни методи, които са специализирани, един от тях е в областта на гинекологията – хистероскопия, за което отделението разполага с необходимата апаратура.

Повече от пет години извършваме и лапароскопски операции, без разрез и болка. Началникът на хирургия д-р Димитър Димитров с колеги гинеколози извършваме такива операции. Вече имаме необходимия опит и утвърдихме този метод в медицинската ни практика. Предимството на лапароскопски операции е, че през малки разрези се влиза в коремната кухина и се отстраняват патологичните промени. В много редки случаи се налага една операция, която е започнала лапароскопски, да премине в „отворена”, най-често поради настъпили усложнения /тежки възпалителни изменения/, както и при някои диагнози. Когато за пациентката се налага избор между лапароскопски и отворен достъп, основен аргумент за крайното решение е нейното здравословно състояние и преценката на лекуващия лекар. При лапароскопските операции болничният престой е 2-3 дни, при отворени разрези възстановяването изисква продължително лекарско наблюдение.

Смело мога да твърдя, че персоналът в нашата болница е с утвърден професионален опит. Редно е да уточня, че при нас постъпват по спешност тежки случаи с усложнения от целия Пирински регион, както и от Рилското корито.

Пожелавам на всички колеги преди всичко много здраве и сили в тежката и отговорна професия, и да носят с гордост името на български лечител!

Разговаря СЛАВА ИВАНОВА

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *