HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Изявление на ръководствата на ТЕЦ Бобов дол, Топлофикация Русе и Брикел

Във връзка с афишираните в различни медии коментари на г-н Румен Овчаров, засягащи “Мини Бобов дол” ЕАД, „Топлофикация Русе“ ЕАД и “Брикел”ЕАД, ръководствата на трите предприятия се обединяват и категорично се разграничават от неговите твърдения.

През 2006 година между държавната „Мини Бобов Дол“ ЕАД и мина „Ораново“ ЕООД се сключва договор за наем, който е подписан без конкурс и без решение на принципала на държавните мини – Министерство на икономиката и енергетиката. Освен мина „Ораново“ ЕООД към онзи момент има заявен интерес от други дружества за сключване на договори за наем, за получаване на концесията, включително и за закупуване на държавната „Мини Бобов Дол“ ЕАД, която е била във влошено финансово състояние към онзи момент. Независимо от тези заявки през 2006 година договорът става факт. Всички плащания по него включително за консумативи в т.ч. ел.енергия, вода и взрив, наемна техника, фонд работна заплата на работниците, както и 2,10 лв/т добити въглища за реализация са заплащани по банкова сметка на наемодателя – държавната мина, а не по сметка на Министерство на икономиката и енергетиката. Предполагаме, че с наемната цена наемодателят е заплащал текущите си задължения и други неясни за нас разходи.

Година по-късно на 26.07.2007г. всички дялове на „Ораново“ ЕООД са прехвърлени на друго юридическо лице възмездно и името на Предприятието е официално променено на „Въгледобив Бобов Дол“ ЕООД.
От 2012 година за „Въгледобив Бобов Дол“ ЕООД има открито производство по несъстоятелност с назначен временен синдик. Има изготвен и приет оздравителен план, който все още не е влязъл в сила и в него са включени вземания на държавата в 100%-овия им размер, които трябва да бъдат платени на 180 равни месечни вноски. До момента са погасени всички дължими към настоящия момент погасителни вноски с общ размер над 6 милиона лева.
Относно коментара, че „Топлофикация Русе“ ЕАД има големи задължения към „Булгаргаз“ ЕАД, Ръководството на Предприятието заявява, че те са под 300 хил.лв., което е драстично по-малко от цитираните цифри в участието на Румен Овчаров
„Брикел“ ЕАД заявява, че задълженията на Дружеството към държавата са надлежно обезпечени с активи. От друга страна вземанията на Предприето от НЕК могат да се приемат като вземания от държавата, които към момента са в размер от над 9 млн.лв. Освен това Брикел има вземания и от други контрагенти. Финансовият резултат към деветмесечието на текущата година е с 60% по-висок от финансовия резултат за предходната година. Всички тези данни са публични и могат да бъдат проверени от всяко едно заинтересовано лице.
Всички дружества изпълняват изискванията за отчетност по отношение на разходите пред всички компетентни органи в държавата.
Дейността на всички цитирани предприятия е прозрачна и в съответствие с изискванията на законодателството.
Ръководството на Предприятията в никакъв случай не поставят под съмнение дългогодишния опит на г-н Румен Овчаров като енергиен експерт. Според тях той или е бил подведен, или умишлено е предоставил невярна информация пред Обществото.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *