ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ! Когато закупувате предварително опаковани количества продукти (ПОП) – продукти, на които количеството е определено в отсъствие на потребителя:

*Уверете се, че опаковката на продукта е с неразрушена цялост, т.е. че няма изтичане на продукт от опаковката.

*Уверете се, че върху опаковката производителят е обявил номиналното/нетното количество на съдържащия се в опаковката продукт. Срещат се случаи, в които производителят не е обявил нетното количество на продукта и тогава търговецът е измерил продукта заедно с опаковката и върху залепен от него етикет е обявил за нетно количество брутното количество на ПОП (масата на продукта, заедно с масата на опаковката), при което потребителят заплаща и масата на опаковката на цената на закупения продукт.

*Ако върху предлагания за продажба ПОП има два етикета, убедете се, че обявеното от търговеца количество съвпада с това, обявено от производителя. Обявено от търговец по-голямо от това на производителя количество е сигнал, че продуктът е измерен заедно с опаковката Това обикновено се случва при въведената система за регистриране на продажбите, когато се поставя  допълнителен етикет със собствен баркод. Практика е предимно в по-малките квартални магазини.

*Не позволявайте на търговците да Ви продават ПОП, като го измерят директно пред Вас, заедно с опаковката. Той се предлага за продажба по обявеното от производителя му количество. В противен случай Вие ще заплатите и масата на опаковката на продукта на цената на закупения продукт.

Когато пазарувате продукти, при продажбата на които количеството им се измерва директно на везни, разположени на търговски маси, щандове или каси на търговски обекти:

*Не пазарувайте от търговски маси и щандове, върху които са поставени везни, затрупани с плодове и зеленчуци или друга стока и нямате видимост към показанията на везните.

*Уверете се, че използваните от търговеца везни са поставени стабилно върху хоризонтална повърхност.

*При извършване на измервания, обикновено на пазари, с настолни везни, тип „Беранже” (с двете блюда) се убедете, че блюдото за продукта е празно и в него няма „забравени” грамчета. Уверете се, че в ненатоварено положение двете блюда са в равновесие – 2-та показалеца (петлета) трябва да са един срещу друг.

*При извършване на измервания с циферблатни везни се убедете, че стрелката на скалата при липса на товар сочи 0. Ако везните не показват 0 или са оставени на 1 или 2 kg, изисквайте преди измерване те да се нивелират и нулират.

*При извършване на измервания с електронни везни:

*Уверете се, че везните са нулирани.

*Ако върху везните има поставено блюдо или пластмасова купа, се убедете, че везните показват „0” при наличието на поставените върху тях празни блюдо или купа.

*Когато везните дават възможност да се изчислява сумата за плащане, се уверете, че, търговецът е въвел обявената цена на продукта, а не по-висока. Наблюдавайте трите дисплея – първия, който показва масата (теглото), преди измерване трябва да показва 0; вторият дисплей да сочи единичната цена за продукта, а третият – сумата за заплащане на измереното количество.

WWW.DAMTN.GOVERNMENT.BG

КАМПАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ЕГИДАТА

НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *