HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Кой колко ще вземе от бюджета на община Благоевград! Вижте как ще се разпределят парите

Изненадващо благоевградчани не проявиха интерес към общественото обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2017 г. На пръстите на ръцете се брояха гражданите, които бяха в Зала 5 на кметството да чуят какви ще са приоритетите, колко пари се очакват да влязат в общинската хазна и за какво ще се похарчат, а болшинството присъстващи бяха от администрацията.

Благоевградчанин от името на съкооператори и съседи в две нови сгради на ул. „Търново“ под Помощното училище настоя в бюджета за идната година да се предвидят средства за канализация на двете сгради. Пресечката без канализация е около 100 метра и вече цяла година новодомците не могат да правят планове кога ще заживеят  в домовете си.

Зам. кметът по строителството инж. Янко Янков пое ангажимент част от заложените средства за проектиране да се насочат за решаването на проблема догодина.

Второто конкретно питане бе за парите за сектор „Образование“. Общинският лидер на Синдиката на българските учители Бонка Ичкова поиска разяснение предвидени ли са увеличенията, договорени на национално ниво преди седмица. От Общинска администрация увериха, че дори са взели предвид, че още не са приключили преговорите и не е подписан общинският КТД, с който е възможно цифрите да са различни на местно ниво, но при по-високи коефициенти ще се анексира сумата за работещите в сферата на образованието.  

54 173 484 лв. е рамката на бюджет 2017 на община Благоевград, съобщи зам. кметът по стопанските дейности Иво Николов. Той поясни, че общественото обсъждане било насрочено в последния ден преди празниците заради задължението да се спазят законови срокове, тъй като проектът трябва да се внесе за разглеждане от общинските съветници до 10 януари.

28 644 188 лв. са средствата за издръжка на делегирани държавни дейности през 2017 г., с 2,3 млн. лв. повече от бюджет 2016. Субсидията е с 9% ръст в сравнение с 2016 г. С най-висок ръст са дейностите по културата, където от 1 януари се очаква увеличение на заплатите на работещите в музеите и библиотеките. 3% е ръстът за дейностите от здравеопазването. В приходната част на проекта за финансиране на местни дейности се залагат 25 млн. лв.

„Към момента анализът на събираемостта на приходите за 2016 г. показва неизпълнение на планираните за годината средства в размер на 2 млн. лв.”, съобщи зам. кметът Иво Николов. Той призна обаче, че за идната година се очаква увеличение на данъчните приходи с 1,7 млн. лв. заради повишените данъци на последната за годината сесия на ОбС.

В разходната част за „Общи държавни дейности“ се заделят 1 938 800 лв. в от държавния бюджет и 2 806 200 лв. от местния, т.е. 70% са от местни приходи. Не се променя размерът на местните приходи за издръжката на Общинския съвет и тя остава както е в момента – 565 000 лв.

За финансирането на общинската охрана, оперативните дежурни, Областния съвет по наркотични вещества, Програма за превенция на трафик на хора, обществените възпитатели, издръжката и дейностите в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и за ликвидиране на бедствия и аварии и за доброволни формирования се заделят 299 500 лв. от държавния бюджет за делегирани дейности, което е с 12% повече от предходната година. За местните дейности в същата графа са разпределени 281 500 лв., като са предвидени общо 23 000 лв. за общинските програми по превенция и 50 000 лв. за евентуални бедствия и аварии.

За образование от държавния бюджет за 2017 г. са разпределени за община Благоевград 19 734 000 лв., което е с 8% повече от сега. За местните дейности са предвидени 2 600 000 лв., които основно са за издръжка на детските градини, Центъра за личностно и творческо развитие, за текущи ремонти и за общински програми. За програма за детето през 2017 г. са заделени 113 800 лв., за програма „Интеграция на ромите” са предвидени 35 000 лв., за подпомагане на деца с изявени дарби също се заделят 35 000 лв.

С 3% повече е държавната субсидия за раздел „Здравеопазване“, в който влиза издръжката за детски ясли и детски кухни, здравни кабинети, здравни медиатори и репродуциране, и през идната година сумата е 2 252 800 лв. 600 000 лв. за детските ясли и кухни и 200 000 лв. за програма „Ин витро“ се предвиждат от местни приходи.

Изцяло с местни приходи общината финансира Клуб на пенсионера, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария и дофинансира капиталовите разходи на делегираните държавни дейности, за които държавата дава 2 980 000 лв. 695 000 лв. се предвиждат за това направление от собствените приходи на общината, като е взето предвид увеличението на минималната работна заплата.

7 707 000 лв. се предвиждат в проектобюджета на община Благоевград за жилищно строителство, комунално стопанство, БКС и опазване на околната среда, като цялата сума е от местни приходи. В това число са 50 000 лв. за такси, разрешителни и приемателни комисии, 10 000 лв. за анализ на водата и 90 000 лв. за текущи ремонти на дъждоприемни шахти, водопроводи и ВиК аварии, 570 000 лв. за осветление на улици и площади, 200 000 лв. за полагане на пътна маркировка, 50 000 лв. за улични отоци, 315 000 лв. за ремонт на асфалтови настилки, също толкова за ремонт на тротоари и 1 300 000 лв. за обезщетения на собственици. 30 000 лв. се заделят и за външни услуги като почистване и боядисване на стълбове, пилони и др., с 15 000 лв. ще се поддържат парковете, 10 000 лв. отиват за разрушаване на стари сгради, такси и др., 30 000 лв. пък са предвидени за насипи, изкопи, профилиране и др., и 20 000 лв. са в графата за ремонт на рампи за детски и инвалидни колички. С 30 000 лв.  се осигурява дезакаризацията на тревните площи в детски и учебни заведения, както и в парковете и междублоковите пространства. 300 000 лв. се предвиждат за озеленяване и поддръжка на тревните площи, включително разходите за вода, ток и гориво. За текущи ремонти на асфалтовата настилка и улици с чакъл в малките населени места пък се заделят 250 000 лв.

1 347 000 лв. за заложени в държавния бюджет за община Благоевград за Регионалната библиотека, Регионалния исторически музей и читалищата. За местните дейности се предвиждат 6 149 000 лв. От тях за физическа култура и спорт отиват 2 174 000 лв. В това число е субсидия за футболния клуб „Пирин“ в размер на 650 000 лв., за спортните клубове се заделят 120 000 лв., за общинската спортна програма – 140 000 лв., 450 000 лв. са предвидени за спортния комплекс и 780 000 лв. за „Спортни имоти“.

За култура в община Благоевград се предвиждат 3 975 000 лв. В това число най-малко средства се предвиждат за Биг Бенд Благоевград – 183 000 лв., за ансамбъл „Пирин“ 1 090 000 лв., за Кукления театър – 240 000 лв., за Камерна опера – 349 000 лв., и за културна програма се заделят 1,3 млн. лв.

С 80 000 лв. от бюджета ще се осигурят възнагражденията на трима инспектори от дейностите по горско стопанство, които маркират и отсичат дървета в горските територии, общинска собственост. За доставка на пътни знаци и стълбове, стикери за таксиметрови коли, маркировка, антипаркинг тела, гърбици и улични табели се предвиждат 120 000 лв. в проектобюджета. За снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа се планира разход от 250 000 лв. С 15 000 лв. ще се субсидират общинските туристически бази. 200 000 лв. се планират за предпроектни проучвания и за обследвания за кандидатстване по проекти и по международни програми и споразумения.

100 000 лв. са парите за приюти за безстопанствени животни. За други дейности по икономиката като такси за частни съдия-изпълнители, нотариални такси, договори с медии, разходи за оценители, застраховка на общинско имущество, такса смет и данъка на сградите общинска собственост се заделят 750 000 лв.

Да се оправи старият път за с. Бараково и да се създаде група за бързо реагиране от граждани при спешни и екстремни ситуации бяха двете предложения, направени по време на обсъждането от инж.  Юли Шекерлийски. В залата той разбра, че второто отдавна се прави.

За около час приключи дискусията, доколкото такава изобщо имаше в петък вечерта по проекта на бюджет 2017 на община Благоевград.

Зам. кметът Иво Николов напомни, че до влизане на бюджета за обсъждане в Общинския съвет всеки гражданин може да направи предложението си за промени.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *