50% бонус в Банско за лицата, платили накуп за цялата година таксата за ползване на обществени площи

С 0.5 промила увеличават данъка върху недвижимите имоти в община Банско. Промяната беше гласувана на редовно заседание на Общинския съвет завчера. Жителите на курорта обаче няма да усетят увеличението, защото ще заплащат по-малко за данък смет, тъй като се предвижда намаление на промилите за такса битови отпадъци. Намалението е съобразено с действителните разходи, които общината прави за тази дейност, и то важи както за физическите, така и за юридическите лица.

Измененията разпределят по-равномерно тежестта между двата основни местни налога, като общият размер на дължимите данъци се запазва същият. Така с промените за обекти с площ 100 кв.м увеличението за жилищни имоти ще бъде между 7 и 50 лв., за основни жилища – между 6 и 20 лв., и за търговски обекти – между 30 и 50 лв.

Очакванията на Общинска администрация – Банско са промените да доведат до увеличение на приходите от данък върху недвижимите имоти приблизително с 860 000 лв. Допълнителните средства ще дадат възможност за подобряване на инфраструктурата, както и общината да участва със собствени приходи в проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други програми. Очаква се да бъде подобрена и събираемостта на старите задължения.

Това е първата промяна на размера на данъците в община Банско от осем години. Те не са променяни от първоначалното им определяне от Общинския съвет през 2008 година.

Промени бяха гласувани и в Наредбата за местните такси и цени на услуги. В нея се предвижда 50-процентно облекчение за лицата, които заплатят накуп таксите си за ползване на обществени площи (пазари, тротоари и др.) за едногодишен период.

С цел насърчаване на инвестиционните намерения е въведено значително облекчение при заплащане на таксата за съгласуване и одобряване на работни проекти за сгради за производствени нужди, животновъдство и преработка на селскостопанска продукция, сгради за съхранение на собствена продукция и техника и сгради, пряко обслужващи производствения процес. Предвижда се размерът на таксата да бъде 30% от пълния й размер. Така местните предприемачи ще имат по-малка административна тежест при стартиране и разширяване на дейността си.

На последната за годината редовна общинска сесия местният парламент прие внесения от кмета Георги Икономов проект за общ устройствен план на общината. Влизането му в сила задава плановата основа за дългосрочното устройствено развитие на общинските територии в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Банско природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. С негова помощ планирането на територията на общината ще става по начин, осигуряващ съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природното и на културното наследство на общината за по-добро взаимно стимулиране и при развитието на всички системи – икономически, природни, транспортни, културни и т.н.

Общинските съветници в Банско гласуваха и изработването на ПУП – парцеларен план на трасе за корекция на р. Глазне, гр. Банско, до границата на землището на града при събирането на р. Бъндеришка и р. Демянишка, както и корекция на река Градинишка, преминаваща през с. Филипово. По двата проекта ще се търси финансиране за изграждане на защитни стени на водните басейни, които да сведат до минимум рисковете от наводнения в границите на населените места. 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *