Търговските обекти в Банско слагат охранителни камери и паник-бутони, баровете задължително с гардове

Търговските обекти в Банско, работещи с удължено работно време, задължително трябва да бъдат снабдени с охранителни камери и паник-бутони, а баровете и питейните заведения освен това трябва да разполагат и със собствена или наета охрана, това предвижда новата наредба за търговската дейност, която беше приета от Общинския съвет на последната за годината редовна месечна сесия. Изискванията се въвеждат с цел осигуряване на обществения ред в обектите с нощен режим на работа, където най-често възникват инциденти с клиенти. Сред задълженията в  предвидените разпоредби за охранителни мерки е и осигуряване на пропускателен режим в питейните заведения и баровете с цел да се ограничи възможността в тях да се допускат лица с оръжие и предмети, които могат да се използват като средства за саморазправа. За целта те трябва да са оборудвани с необходимите технически средства за откриване на хладни и огнестрелни оръжия.

За местата за продажба на хранителни и нехранителни стоки и заведенията за хранене и развлечение се изисква видеонаблюдение и паник-бутон, а за последното и охрана.

Обектите с удължено работно време трябва да са шумоизолирани, за да не се създава дискомфорт и неудобство на живеещите в близост.

Заповедите за удължено работно време са със срок от една година и  могат да бъдат прекратени при нарушения на обществения ред, превишаване стойностите на шум, при непогасени задължения към общинската хазна и т.н.

В новата наредба е регламентирана и търговската дейност на открито върху тротоари, площади и улични платна, като за да имат право на това, търговците следва да имат разрешително за ползване на мястото. Санкцията за физическо лице, което търгува на открито в общински имот без издадено разрешително, е от 50 до 500 лв., а наказанието за юридически лица и еднолични търговци е имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв. При повторно нарушение санкцията е двойна. Санкции са предвидени и за лица, търгуващи върху общински имот извън предоставената му площ за ползване. Те са от 20 до 200 лв. за физически лица и от 40 до 400 за юридически и ЕТ.

С новата наредба се запазва уведомителният режим за извършване на търговска дейност. Предвидените санкции за неподаване на уведомление са в размер на 50 до 300 лв. за физическо и от 100 до 500 за юридическо лице и ЕТ. По-високи са предвидените глоби за неспазване на работното време. Те са от 200 до 500 лв. за физическите лица и от 300 до 2 000лв. за юридическите. Най-висока е предвидената санкция за препятстване изпълнението на задълженията на общинския контрол, която е в размер от 1000 до 2000 лв. 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *