HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Гл. архитект на Петрич Владимир Митрев отърва глоба от съда

Петричкият районен съд отмени наказателно постановление на началника на РДНСК – Югозападен район, с което на арх. Владимир Илиев Митрев – гл. архитект на община Петрич, бе наложена глоба в размер на 100 лв., като неправилно и незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Благоевград по реда на АПК, в четиринадесетдневен срок от съобщението му на страните. Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка съдия Божана Манасиева прие за установено от фактическа страна следното: арх. Владимир Митрев във функциите си на главен архитект на община Петрич е издал отказ №5/04.04. 2016 година да се одобрят инвестиционни проекти и да бъде издадено разрешение за строеж на обект „Вътрешно преустройство на трети етаж -разделяне на апартамент на два самостоятелни обекта“.

Жилището на жалбоподателя Стефан С. Давидов се намира в кв. 68 по плана на Петрич. За издаването на отказ гл. архитект на община Петрич В. Митрев е посочил като мотив, че липсва негов печат на визата на проектиране. Отказът е постановен и на база на съставения констативен протокол от 17.03.2016 година и гл. инженер. В него е посочено, че „съществува несъответствие между споменатото в обяснителната записка и изобразеното на архитектурните строежи местоположение на санираните възли на 2-ри и 3-и жилищен етаж и реалното строително изпълнение“. В отказа е посочено също, че обособената обща част, която представлява предверие към двете жилища, не покрива необходимия минимум от 1.30 м широчина за входни предверия в жилищата, съгласно чл. 117 /1/от ПНУОВТЗ.

Съдът в Петрич намира, че жалбоподателят е наказан за нарушение, каквото той не е извършил. Гл. архитект на Петрич е изпълнил задълженията си, като се е произнесъл в срок по законосъобразност, счете съдия Божана Манасиева. В мотивите си тя изложи, че отказът на главния архитект са правилни и затова не трябва да му се търси административно наказателна отговорност.

„Не мога нищо да кажа, бързам в момента, след като получа решението на съда в понеделник, тогава ще взема отношение дали съм съгласен с него”, каза Митрев вчера, докато се качваше на служебната си кола, бързайки по работа.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *