Разлог, Банско, Белица и Якоруда гласуваха да изразходват 480 000 лв. от парите на регионалното депо за битката с Ковид-19

Регионалното сдружение за управление на отпадъците, регион Разлог, в което участват четирите общини Разлог, Банско, Белица и Якоруда, официално даде съгласие за разходване на до 30% от натрупаните средства по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и използването им за прилагане на мерки за борбата с коронавируса. Това е станало на провелото се преди дни общо събрание на регионалното сдружение, на което са присъствали кметът на Разлог инж. Красимир Герчев и заместник-кметовете на другите три общини Сашка Въчкова, Красимира Мавродиева и Беди Осман.
Съгласие за разходването на част от отчисленията вече е дадено и от общинските съвети на съответните административни центрове. Сумите, които всяка община може да изразходва, са: за Разлог до 192 хил. лева, за Якоруда 189 545 лева, за Банско 49 536 лева и за Белица до 45 000 лева.
В Разлог вече бяха оползотворени част от средствата и с тях се закупи система за фотохидройонизация на средата за дезинфекция на въздуха и повърхностите, с която се обезпечиха отделенията, приемащи болни с коронавирусна инфекция, а именно вътрешно и инфекциозно, както и отделенията за долекуване и образна диагностика.
Членовете на сдружението са дали и съгласие за стартиране на строително-монтажните работи по изграждането на допълнителни съоръжения към депото в размер на 2 573 986,86 лева с ДДС. За това бе проведена обществена поръчка от община Разлог с предмет “Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на “Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог”. Избраната за изпълнител фирма е “Миле инженеринг” ЕООД.
На общото събрание е разглеждано и предложението за изграждане на сепарираща инсталация на регионалното депо. По предложение на заместник-кмета на Банско Сашка Въчкова вземането на решение обаче е отложено за следващо заседание. Мотивите за предложението е да бъдат разгледани подробно финансовите параметри. Иначе предложението на инж. Красимир Герчев в качеството му на председател на регионалното сдружение и кмет на водещата община е за стартиране на процедура за изграждането на сепариращата инсталация. За целта община Разлог ще поеме дългосрочен общински дълг от фонд ФЛАГ в размер на 9 млн. лв. със срок на погасяване до 240 месеца.
Пред партньорите си от другите три общини кметът Герчев е пояснил, че поради завишения прием на отпадъци и бързото запълване на клетката за депониране е необходимо да стартира изграждането на сепарираща инсталация. Това ще намали обема на депонираните отпадъци и ще удължи експлоатационния срок на депото. Предвижда се инсталацията за сепариране да бъде с капацитет до 25 000 т/год. смесен битов отпадък, генериран от партньорите. Оборудването ще бъде инсталирано в сграда със стоманена носеща конструкция, разположена на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог.
ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *