14 училища и детски градини в област Благоевград предложени за статут на защитени през настоящата учебна 2020/2021 г.

14 училища и детски градини от Благоевградска област да са със статут на защитени през настоящата учебна 2020/2021 г. предлага министърът на образованието Красимир Вълчев в доклад до Министерския съвет и премиера Бойко Борисов. Сред тях са и училището, и детската градина в Места, Осина, Долно Осеново, училищата в Бабяк, Буково, Катунци, Долен, училището и част от ДГ в с. Беслен и в Елешница.

Съгласно нормативните разпоредби за приемане на критерии, условия и ред за допълнително финансиране списъкът със защитените детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на Общинския съвет и становище на началника на Регионалното управление на образованието.

 За защитена се определя детска градина, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не помалко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина или училище, които организират задължително предучилищно образование. За защитено училище се определя такова, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от I до VII клас ще пътуват на не по-малко от 20 километра, и/или най-малко 15 ученици от VIII до Х клас ще пътуват повече от 30 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което се осъществява обучение в съответния клас.

В планинските райони под внимание се вземат и наличната пътна инфраструктура, разчленеността на релефа, обезопасеността на маршрута, денивелацията и поносимостта на пътуването по транспортната схема.

Необходимите средства за функционирането на защитените детски градини и защитените училища в цялата страна за следващата бюджетна година са в размер на 9 791 907 лв. и са в рамките на планираните средства по функция „Образование“ за 2021 година.

 С приемане на решението за определяне на защитените детски градини и училища се очаква да се повиши обхватът на децата и учениците и да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система в над 5% от детските градини и в над 6% от училищата на територията на цялата страна.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *