1,5 лв. става цената на куб.м минерална вода за отопление в Кюстендил, 60 ст. – за лечебни цели

Съветниците в Кюстендил ще си изберат зам. председател на Общински съвет, който, за разлика от председателя, е с постоянен статут, каза на пресконференция председателят на минипарламента Михаела Крумова. На редовното заседание в края на идната седмица ще се приемат и годишните отчети за резултатите и дейността през 2019 г. на петте общински предприятия: ОП „Обреден дом“, ОП „Ученическо хранене“, ОП „Чистота“, ОПУОИ и на ОП „Обществена пералня“.

В дневния ред са включени и приемането на отчетите за 2019 г. изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда, на Общинската програма за управление на отпадъците на община Кюстендил и на Програмата за управление и подобряване качеството на въздуха на територията на община Кюстендил.
„Предстои отново да бъде гласувана стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 година, тъй като в предходното заседание тя не беше приета. Гласувана беше обаче програмата, която е част от тази стратегия“, поясни Михаела Крумова.
11 точка от дневния ред е: Оптимизация на мрежата от общински основни училища в община Кюстендил. Вносител на предложението е кметът на общината Петър Паунов. Ще бъде приета годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2020 година в община Кюстендил.

„Всички читалища на територията на общината са представили предложения за дейностите през 2020 г. със съответните финансови параметри, необходими за реализацията на мероприятията. В община Кюстендил има 43 регистрирани читалища в 34 населени места от общо 72“, уточни М. Крумова.
Ще бъдат определени четирима представители на Общински съвет – Кюстендил за участие в дейността на Комисията по организиране и управление на Фонд за подкрепа на местни инициативи. С решение на ОбС в бюджета на община Кюстендил за фонда са гласувани 250 000 лева. Парите могат  да бъдат усвоени от граждани представили проекти.
На 5 март ще бъде проведено редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД – гр. Кюстендил, зам. кметът Росица Плачкова ще представлява общината.
Освен това минипарламентът трябва да даде зелена светлина на споразумение за партньорство между община Кюстендил и Държавна психиатрична болница – Карлуково в изпълнение на проект „Създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” /ЦСРИ/ в община Кюстендил” по ОП РЧР 2014-2020 г.
Съветниците ще трябва да одобрят изменение и допълнение на тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Кюстендил. 60 ст. ще бъде таксата за лечебни цели в специализираните болници за лечение и рехабилитация, за отопление – 1,50 лв., и 50 ст. – за други цели.

ОбС – Кюстендил ще окаже финансова подкрепа за театрално-творчески проект на Сдружение с нестопанска цел „Арт Студио ТРУПАТА” за създаване на спектакъл „Илюзия в реалност”, който ще бъде представен в Кюстендил и на сцени в цяла България. Финансово ще бъде подпомогнато Гълъбовъдно дружество „Руен” за изложба, която ще бъде открита на 21 март в Кюстендил. Тя се прави традиционно в Деня на Кюстендилска пролет. 

Седем са подадените заявления за финансово подпомагане по остри здравословни и социални причини от жители от община Кюстендил, те ще бъдат разгледани от постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и жилищна политика с председател д-р Маргарита Исталиянова.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *