HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Въвеждат важни промени в училищата в Пиринско през 2017/2018 г.

С рекорден брой от 189 паралелки комисията по заетостта към областния съвет за развитие /на снимката/ утвърди държавния план-прием за учебната 2017/2018 г. в Пиринско. Прием след завършен 7-ми и 8-ми клас реализират 56 учебни заведения в Пиринско. Те са заявили 119 паралелки /75 профилирани и 44 професионални / след 7-ми клас и 70 паралелки /18 профилирани, 14 непрофилирани и 40 професионални – дневна форма на обучение /след 8-ми/. За сравнение, през тази учебна година утвърдените 52 паралелки след 7-ми клас са реализирани 43, поради недостатъчен брой са закрити 9, а след 8-ми клас от 66, прием е осъществен в 64. Причината за драстично завишения брой е новият закон, според който основно образование вече се завършва след 7-ми клас. Това наложи редица училищата в цялата страна да разкриват нови паралелки, за да осигурят достатъччно места за първи випуск седмокасници и последния завършващ осмокласници. Балансът на РУО обаче показва, че на фона на 2709 седмокласници, а планирани 119 паралелки при максимална пълняемост от 26 деца в клас, е налице дефицит от 357 ученици. На базата на 1578 осмокласници пък не достигат 200 ученици, за да се запълнят на 100 % заявените 70 паралелки.

„Знаем, че не ни достигат ученици, но идеята е да дадем на родителите и децата шанс да направят своя избор в условията на етична конкуренция. Имало е през годините закрити паралелки, но това никога не е била някаква самоцел”, обърна се към членовете на комисията началникът на РУО Ив. Златанов, представяйки проекта на държавния план-прием. Шефът на управлението посочи и че от направения анализ на предложенията в училища в определени общини се открояват липсата на обективен подход на директори и учители при планиране на приема. Като пример в това отношение Ив. Златанов посочи община Банско – при 85 седмокласници искането било за разкриването на 6 паралелки, а за 38 осмокласници предложението било за разкриване на 4 паралелки „Като и да изчисляваме, каквото и да правим, това няма как да се случи“, призна Ив. Златанов. Освен Банско, общините Благоевград, Сатовча и Разлог също предлагат обем паралелки, несъобразен с броя на завършващите основно образование Анализирайки състоянието на училищната мрежа и план-приема, началникът на РУО посочи, че 3 професионални гимназии предлагат паралелки за ученици със СОП/ специални образователни потребности/, като по този начин се предоставя възможност за адекватно образование включително и придобиване на първа степен по професионална квалификация. Една паралелка за ученици със СПО ще има в ПГТЛП „Гоце Делчев” – Благоевград. Помощните училища в Гоце Делчев и в село Долно Драглище след преобразуването им в центрове за спецаилна образователна подкрепа ще обучават ученици в изнесени паралелки след 7-ми и 8-ми клас, заявени от НПГ „Димитър Талев“ – Гоце Делчев и ПГТХТ „Н. Стойчев” – Разлог

Ив. Златанов разкри и че общо 7 основни училища, едно в община Симитли, 2 в Гоце Делчев 3 в Гърмен и едно в Сатовча, са кандидатствали за обединени. Припомняме, че според новия закон това е един от новия вид училища, които ще обучават ученици от 1-ви до 10-и клас. Именно тази тема стана най-коментираната по време на заседанието и членовете на комисията започнаха да дебатират какви са плюсовете и минусите на т. нар. обединени училища. Стана ясно и че един от кандидатите – ОУ „Св. Пайсий Хилендарски” в Долно Осеново, с 11 ученици в 7-ми клас, дори е обявил прием, като предлага обучение по нова професия „Оператор на компютър”, въпреки че все още нямат статут на обединено училище. И макар това да се обявява прием без разрешено от новия закон, присъстващи определиха ситуацията като парадоксална и заваляха куп въпроси. Какво ще се случи с тези ученици след 10-и клас? А това значи ли, че след 10-и клас друго училище трябва да се нагърби и да разкрие същата специалност, за да поеме 11-те ученици, чудеха се някои от членовете на комисията. Ив. Златанов припомни и казаното от него и по време на срещата с директорите на училища неотдавна, а именно, че от 43 основни училища в областа 3 имат реални шансове да станат обединени. Едно от посочените условия тогава бе училището кандидат да е обучавало поне по 18 ученици в 8-ми клас през последните 4 години. “Направените предложения за прим на ученици в 8-ми клас от основни училища, които са кандидати за преобразуване в обединени, допълнително ще доведе до промяна в традиционната ориентация на учениците от тези училища към професионални и профилирани гимназии. Това несъмнено ще доведе до закриване от страна на РУО на паралелки в различни етапи на класиране и записване на ученици”, изтъкна началникът на управлението.

Освен кандидатстващото за обединено ОУ в с. Долно Осеново нови професии предлагат още 8 училища: ПГМЕТ – Петрич – професия „Техник на комуникационни системи”, прием в 8-ми клас, ПГ по МСС – Гоце Делчев – професия „Техник на транспортна техника”, прием в 8-ми клас, БПГ – Благоевград и ПТГ – Сандански – „Машинен техник”, след 7-ми клас, ПГТЛП – Благоевград, 2 професии – „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост” след 7-ми клас и „Козметик“ след 8-ми клас, ЗПГ – Сандански – професия “Изпълнител на термални продцедури“, прием в 8-ми клас, ПГТ – Разлог, професия „Офис мениджър”, и ПГ по МСС – Разлог, „Машинен оператор”. Освен това Земеделската професионална гимназия разкрива дуална форма на обучение по професията „Готвач“.

След дебат, продължил час и половина, проектът на план-приема бе приет, като предстои да бъде одобрен и от министъра на образованието.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *