19 горски и ловни стопанства в ЮЗДП зарибиха реките с над 72 000 рибки

Едно от ежегодните ловностопански мероприятия на територията на ЮЗДП е разселването на балканска пъстърва, която е най-ценният и най-бързо изчезващ вид в нашите реки.

          Зарибяването се извършва при спазване на редица условия, които да гарантират възможно най-добрите резултати. Избират се подходящи за целта планински реки – да не пресъхват през най-горещите месеци, да са чисти, да осигуряват максимално спокойствие за малките рибки, за да могат да се аклиматизират и да оцелеят по-голямата част от тях. Пролетта (от края на април до края на юни) е най-подходящото време за извършване на тази дейност.

          През изминалата седмица, след спирането на поройните дъждове и успокояването на реките, протече кампанията по зарибяване на територията на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград. Тя се проведе от 17 до 19 юни по утвърден график в 19 стопанства (ДГС „Белово”, ДГС „Благоевград”, ДГС „Гърмен”, ДЛС „Дикчан”, ДГС „Добринище”, ДГС „Елешница”, ДГС „Катунци”, ДГС „Кресна”, ДЛС „Кричим”, ДГС „Кюстендил”, ДЛС „Осогово”, ДГС „Петрич”, ДГС „Рилски манастир”, ДГС „Самоков” , ДГС „Сандански”, ДГС „Симитли”, ДГС „Струмяни”, ДГС „Тетевен” и ДГС „Якоруда”).  Пуснати са общо 72 666 броя рибки на стойност от 21 879 лв.

          Зарибителният материал от балканска пъстърва с доказано качество, се осигурява от пъстървово стопанство „Тошков чарк”, което е създадено  през 1963 г. и е вече с над 50-годишен опит в тази област.   

          В периода от 2016 г. до 2024 г. включително, в стопанствата на ЮЗДП са пуснати общо 941 117 бр. балканска пъстърва на обща стойност 201 663 лв. (през 2016 г.  – 77 000 бр. за 16 500 лв. в 16 стопанства; през 2017 г. – 70 000 бр. за 12 074 лв. в 16 стопанства; през 2018 г. – 87 000 бр. за 17 249 лв. в 23 стопанства; 2019 г. – 138 451 бр. за 25 370 лв. в 20 стопанства; 2020 г. – 135 000 бр. за 26 172 лв. в 23 стопанства; 2021 г. – 124 500 бр. за 24 900 лв. в 20 стопанства, 2022 г. – 128 000 бр. за 29 549 лв. в 21 стопанства, 2023 г. – 103 500 бр. за 27 970 лв. в 22 стопанства). Най-мащабни са били кампаниите през 2019 г., когато са разселени най-много рибки – общо 138 451 броя, а  през 2018  г. и 2020 г. са участвали най-много стопанства – по 23.

          През 2023 г. за първи път от държавните горски предприятия в нашата страна, на територията на ЮЗДП, се приложи от ихтиолози от Националния природонаучен музей, гр. София методика за маркиране на около 2% от зарибителния материал, с цел да се прецени успеваемостта на зарибяването. Резултатите показаха, че оцеляемостта е в рамките на нормалното за вида. Тази година специално за кампания по зарибяване на ЮЗПД ДП, гр. Благоевград, бяха направени видеоклипове със съдействието на Клуб „Балканка“, както и брошура, подготвена от предприятието, с указания и конкретни стъпки как да зарибяваме, за да се повиши оцеляемостта на зарибителния материал. За първи път на територията на предприятието ще се зариби през юли месец с маркирани рибки от автохтоният вид македонска пъстърва (Salmo macedonicus), срещащ се у нас само в басейните на р. Струма и р. Места като през есента с повторен улов ще се установи оцеляемостта им. При установяване на добри резултати, ЮЗДП има намерение да зарибява повече с този вид в бъдеще, в характерните за него местообитания, което ще направи по-стабилни неговите популации в страната. 

          И тази година зарибяването премина успешно и ЮЗДП отново допринесе за запазването и съхранението на балканската пъстърва – един от ценните видове в българската фауна.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *