20% увеличение на водата в област Благоевград мина на обсъждане в КЕВР, хората от Разлог готвят протест

Увеличението на цената на водата на територията на област Благоевград и бизнес плана на ВиК оператора  за периода 2017-2021 г. минаха  на обществено обсъждане в КЕВР завчера. Според заявлението за цени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград цената на водата ще се увеличи с около 20 % и от следващата година тя ще стане 2.099 лв./куб.м. П Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 29.11.2018 г.

Новите цени на водата предизвикаха недоволството на хората от Разлог, които  тази  неделя се вдигат на протест срещу  увеличението и преди то окончателно да бъде гласувано от регулатора в края на месеца. Протестът е насрочен за неделя-11.11.2018година от 12:00 часа. Предвижда се да бъде блокиран входа на Разлог, в района на комплекс Реденка. За протеста вече е пуснато и заявление в община Разлог от организатора Димитър Марков  смята , че новата цена ще е непосилна  най- вече за пенсионерите.

В момента цената на водата в Разлог е 1.60 лв./куб.м.

От официалното съобщение на регулатора става ясно, че съгласно параметрите на бизнес плана, разгледани на открито заседание в КЕВР завчера през периода 2017-2021 година „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предвижда инвестиции в публични активи за близо 12,866 млн. лв., а в собствени активи – над 3 млн. лв. В доклада на работната група, изготвен след извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана на дружеството и след прилагане на ценообразуващия модел,  се предлага комплексната цена на ВиК услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за битовите клиенти и приравнените към тях за 2018 г. да бъде в размер на 2,099 лв./куб.м. с ДДС. Действащите цени на ВиК услуги формират комплексна цена за потребители на смесено водоснабдяване в размер на 1,668 лв./куб.м. с ДДС, а за потребители на гравитачно водоснабдяване – 1,416 лв./куб.м. с ДДС. Предлаганата нова цена за битовите потребители е под нивото на определената за 2018 г. социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 5,03 лв./куб. м., определена съгласно §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, с данни от НСИ за средномесечен разполагаем доход на лице в домакинство.

Бизнеспланът на водното дружеството вече е одобрен с решение на общото събрание на АВиК – Благоевград на 09.10.2018 г. На откритото заседание в КЕВР управителят на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград Росица Димитрова е заявила, че дружеството приема изводите в доклада на работната група за новия бизнес план и за цени на услугите.

За в. „Струма“ Димитрова уточни, че на проведеното след откритото заседание обществено обсъждане на проекта на решение за одобряване на бизнес плана на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,  гр. Благоевград и утвърждаване на цената на предоставяните ВиК услуги, представителят на Омбудсмана е поставил въпроса дали населението в Струмяни е запознато с новите цени. В отговор  управителят на ВиК Благоевград е  посочила, че са проведени срещи с потребители и служители на местното ВиК дружество, а обявяването на цените е направено в съответствие с нормативните изисквания. Жители на община Разлог не са присъствали на проведеното в КЕВР обществено обсъждане.

Всички останали представители на заинтересовани страни и организации, поканени от  Комисията за участие също са подкрепили бизнес плана и новите цени. Според Българската Асоциация по водите бизнес планът създава възможности за развитие на дружеството. Опасенията са им, че късното му приемане ще създаде затруднения за изпълнение на заложените в него показатели. От Националния браншови синдикат “Водоснабдител”–КНСБ са оценили  плана като наложителен, балансиран и реалистичен. Становището им е, че  планираните инвестиции ще позволят да бъдат постигнати заложените цели в показателите за качество на услугите, а предлаганите цени са под прага на социалната поносимост. Становището на Федерация “Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ “Подкрепа“ е, че бизнеспланът е твърде социален и заложените цени на услугите няма да покриват нарасналите разходи на дружеството.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

3 Коментара

  1. Второ

    Пък супер европейските столици Виена, Берлин и Париж си нямат “воден оператор”, колега Илияне. Там общините си определят цените. А за квалификацията “боклук” – то каквото в главата, такова и в устата…

    Отговор
  2. Правилно

    Ми правилно иска ВиК-оператора. Да се вдига цената с 20% – за инвестиции. Разлог да не протестира – тяхната вода я помпат изпод земята и много разходи се правят. Сега ще им подновят цялата ВиК- мрежа и ще бъдат много щастливи жителите на Разлог. Е, цената била висока – ми то къде 1.60 лв. там и 2 лв. Браво!

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *