22,7 млн. лв. бюджетът на община Разлог, 500 000 лв. предвидени за булдозер за депото, 150 000 лв. заложени за подобряване условията в училищата, 102 200 лв. – за болницата

С над 2.1 млн. лева  повече е бюджетът на община Разлог за 2020 година в сравнение с този за предходната  2019 година. Цифрите, заложени в проектобюджета, показват, че той възлиза на 22 712 876 лева, а през изминалата е бил 20 571 341 лева. От тази сума 13 471 818  лева са за делегирани от държавата дейности и 9 241 058 лева са за местни дейности.

С  над 1.2  млн. лева повече са и заложени в проектобюджета собствени приходи. Те възлизат на 7 108 069 лева, докато заложените през миналата година са били 5 902 000лева. 2 615 831 лева са очакваните постъпления от данъчни приходи и 4 484 239 лева от неданъчни, както и допълнително 8 млн. лева от помощи и дарения.

Данните от отчета на бюджет 2019 година показват, че през миналата година  община Разлог е преизпълнила заложените приходи с близо половин милион лева и отчетените средства в края на годината възлизат на 6 401 540 лева. Над 385 хил. лева повече от заложените в  бюджета за миналата година са  постъпленията от данъчните приходи, където са били предвидени 1 957 000 лева, а са събрани 2 342 324 лева. Увеличение с близо 100 хил. лева има при данъка върху превозните средства, чието формиране миналата година бе променено и това нарастване бе очаквано. С над 50% повече от заложеното са и постъпленията от туристически данък, където събраните средства възлизат на 328 536 лева, а заложената  сума в проектобюджета бе  150 хил. лева.  

И тази година приоритетни за община Разлог са инвестиции в инфраструктура, образование и здравеопазване. Инвестиционната програма е на стойност 4 761 854 лева. От тях най-много средства, общо 3 678 454 лв.,  ще отидат за основни  ремонти, които включват реконструкции и ремонти  на улици, повишаване на енергийната ефективност на сгради, закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в Разлог.

124 135 лева са предвидени за енергийна ефективност на сградите на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания и Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания, както и още 745 775лева за сградите на полицията и пожарната. 530 605 лева са за основен ремонт на улиците „Братя Кулини“,  „Братя Каназиреви“,  „Шаркьой“ и “Дълга махала”, както и за смяна и доизграждане на уличния  водопровод по ул. „Кирил и Методий“. За ремонт на улици в селата на община Разлог са заложени  272 107 лева, а за реконструкция на улици в Баня 1.5 млн. лева. 

Предвидените средства за придобиване на дълготрайни материални активи в инвестиционната програма на бюджет 2020 са в размер на 924 200 лева. Най-много са средствата, заложени за закупуване на верижен булдозер за нуждите на регионалното депо. Заложената сума е в размер на 500 хил. лева и допълнително още 30 хил. лева за оборудване на депото. Почти 150 хил. лева са средствата, които ще бъдат вложени за подобряване условията в училищата и социалните центрове. Средства са предвидени за доставка и монтаж на газови котли за нуждите на СУ “Братя Каназиреви” и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в Разлог, както и за изграждане на отоплителна инсталация в ОУ “Братя Миладинови” – село Елешница и закупуване  на оборудване – 3D принтер, 3D скенер и 20 бр. преносими компютри за нуждите на ПГ по МСС – Разлог. Не са малко и средствата, предвидени за здравеопазване през тази година. Общата сума, заложена в бюджета, е в размер на 102 200 лева, като от тях 60 хил. лева са предвидени за ремонт на неврологично отделение, 36 хил. лева за закупуване на генератор и  6200 лева за закупуване на газов котел. Извън инвестиционната програма допълнително 50 хил. лева  са предвидени за субсидия на болницата, в това число и  за стипендиантска програма за привличане на млади лекари. 

Предстои  обществено обсъждане  на бюджет 2020, което ще се проведе в понеделник, 20 януари, в залата на ОбС – Разлог от 10:00 часа

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *