27 ЮЗУ преподаватели станаха главни асистенти, връщат на работа съкратени през лятото

За една година 27 млади преподаватели в ЮЗУ израснаха кариерно – след проведени конкурси станаха главни асистенти. Самата процедура по заемане на академичната длъжност е продължителна и сложна. След преценка на съответната катедра за нуждата от такъв кадър кандидатурите минават през гласуване на Факултетен съвет, университетската комисия по необходимост и Академичен съвет, като конкурсите се обнародват в „Държавен вестник”.

Одобрените кандидати за главни асистенти се явяват на писмен и устен пред 5-членно научно жури, съставено от хабилитирани преподаватели. Накрая се утвърждават на Факултетен съвет и се предлагат на ректора на ЮЗУ, който ги назначава.

Целия този дълъг и труден път извървяха преподаватели от всичките факултети на университета. С най-много – трима нови главни асистенти – Стаменка Митова, Мария Граматикова и Мариела Филипова, е Катедрата по кинезитерапия към Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт. Сред новите главни асистенти е Любомира Христова от катедра „Връзки с обществеността“. От ПИФ /Правно-историческия факултет/ са и новите главни асистенти Йосиф Кочев и Николета Лозарова, Стефан Кинов и Илия Канелов от катедра ТМФВ /Теория и методика на физическото възпитание/, Марияна Шехова-Канелова – катедра „Педагогика“ към Факултета по педагогика, Владимир Караджов – катедра „География, екология и опазване на околната среда” на ПМФ. За сравнение, през 2016 г. встъпилите в тази академична длъжност са 9-има.

На сайта на университета са публикувани и обяви за конкурси за доценти, общо 11 на брой, и 2 за професори – по социология и музикално и танцово изкуство. Обявени са и конкурси за прием на общо 114 докторанти /96 в редовна форма и 18 в задочна/ за предстоящата учебна 2016/2017 година.

Новите бройки по държавна поръчка са разпределени по научни специалности в областите педагогически, природни, хуманитарни, правни, стопански, социални науки, здравеопазване и спорт, изкуства. Най-много – по три места редовна форма, има в социология, органична химия, екология и опазване околната среда, хореография, компютърни системи, комплекси и мрежи – с 3 бройки редовна и 1 задочна форма, методика на обучението по техника и технологии – с 5 места.

Освен държавната стипендия от по 450 лв. на месец, в продължение на 3 години зачислените за редовни докторанти получават и по 600 лв. годишно от университета за разходи по дисертацията си, а приетите в задочна форма на обучение по 300 лв.

Междувременно ЮЗУ започна да връща на работа част от съкратените през летните месеци асистенти.

КИРИЛКА СТОЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

2 Коментара

  1. бай Хой

    “Междувременно ЮЗУ започна да връща на работа част от съкратените през летните месеци асистенти.” Коректно е да се напише, че ЮЗУ “СЕ ОПИТВА ДА ВЪРНЕ” част от съкратените асистенти! И се връщат само такива, които нямат гордост, а и са неспособни да си намерят работа на свободния пазар, сиреч боклуците. Никой кадърен и свестен човек не би приел срочен договор за няколко месеца до следващата ваканция само. Май е вярна сентенцията, че “който може – го прави, който не може – учи другите”!

    Отговори
  2. Знайко

    “Одобрените кандидати за главни асистенти се явяват на писмен и устен пред 5-членно научно жури, съставено от хабилитирани преподаватели.” Кой ви излъга, посочете поне 1 назначен за гл. асистент, който се е явявал на такъв изпит! Критерият е да е “д-р”…

    Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *