32-годишна концесия на минералния плаж в с. Баня ще налее в община Разлог 27 млн. лв.

Община Разлог официално обяви концесията за общинския минерален плаж в село Баня за 32 години. Тя е на стойност 22 707 000 лева без ДДС, или 27 248 400 лева с ДДС, и е за строителство и управление на спортно-оздравителен воден комплекс, ситуиран в с. Баня, на терена на съществуващ открит 50-метров плувен басейн, захранен с минерална вода, с площ от 9919 кв.м.

Дейностите, които трябва да бъдат направени в срока на концесията, обхващат строителство, ремонт и реконструкция на съществуващ сграден фонд, инфраструктура и инженерни съоръжения, както и изграждане на нови обекти и нови елементи на инженерната инфраструктура с оглед по-пълноценното функциониране на обекта.

Общата предвидена стойност за инвестиции през първите три години възлиза на около 2 736 000 лева без ДДС, или 3 283 200 лева с ДДС. Според обявената концесия през първата година бъдещият концесионер трябва да извърши проектните и съгласувателни дейности, както и да въведе в добър вид съществуващите съоръжения.

Прогнозният общ размер на инвестиционните разходи се предвижда да възлиза на около 875 хил. лева без ДДС. Бъдещият инвеститор трябва да извърши още първата година реконструкция на съществуващите голям и малък басейн със застроени площи съответно 1000 кв.м, 116.60 кв.м, както и изграждане на нови съблекални и душове. Сред задължителните дейности са още обособяване на зона за плажуване с площ до 3500 кв.м, оборудвана с три броя спасителни постове, плажни чадъри и шезлонги, външни душове за топла и студена вода, обособяване на медицински пункт…

Значително по-малък е заложеният размер на инвестициите през втората година. Прогнозната им стойност е около 237 хил. лева без ДДС. Сумата включва преустройство и разширяване на съществуваща обслужващо-търговска сграда или поставяне на преместваем обект (павилион) за обслужващи дейности на зоната за плажуване, както и изграждане на нова вертикална планировка във връзка с новите обекти.

През третата година кандидат-концесионерът трябва да вложи още 1 624 000 лв. без ДДС и да изгради нова СПА зона със застроена площ до 2500 кв.м.

За срока на концесията се предвижда да бъдат направени и реинвестиции за около 670 хил. лв. без ДДС.

След третата година концесионерът трябва да влага по около 400 хил. лв. годишно в поддръжка и обновяване на съоръженията, инфраструктурата и сградите в спортно-оздравителния воден комплекс, и да ги поддържа в добро експлоатационно състояние.

Предвиденото концесионно възнаграждение за целия концесионен период от 32 години е в размер на 3% от брутните приходи преди облагане с данъци, но не по-малко от 17 230 лв. без ДДС.

През първата година концесионерът няма да дължи концесионна такса. През втората и третата е предвидено намалено годишно концесионно възнаграждение в размер на 2803 лв., а за четвъртата – в размер не по-малък от 9310 лева.

Община Разлог е предвидила банкови гаранции за изпълнение на задълженията по договора.

Според концесионния договор бъдещият концесионер трябва да осигури целогодишно функциониране на обекта при 8-часов работен ден, както и да докаже, че разполага с достатъчен финансов ресурс за реализиране на инвестицията.

Припомняме, че за намеренията на общината за обявяване на обекта на концесия стана ясно още през лятото на миналата година и се стигна до входиране на подписка с близо 500 подписа от жители на Баня. С нея се настояваше плажът да бъде изключен от годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година. Представители от Баня изложиха исканията си и пред Общинския съвет, но не срещнаха подкрепа от местните парламентаристи. Основните мотиви на искането бяха, че чрез отдаването му на частен инвеститор ползването му няма да бъде по джоба на масата жители на Баня и община Разлог.

През февруари месец на тази година обаче ОбС – Разлог прие проект за концесия на минералния плаж в разложкото село Баня и даде съгласие за откриване на процедура за определяне на концесионер.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *