HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

33-г. благоевградчанин разширява с 20 дка бившата оранжерия на космонавта Г. Иванов при Зелен дол, иска от ОбС сондаж за минерална вода за 15 г.

Собственикът на оранжерията за краставици при благоевградското село Зелен дол „Грийн Хаус Груп“ ЕООД иска да направи нов сондажен кладенец за минерални води от находище „Благоевград-р. Струма“. Намеренията на дружеството са да разшири съоръжението с още 20 дка, които да се отопляват с минералната вода. Фирмата е депозирала искането си до общината и местният парламент ще обсъжда в петък дали да даде зелена светлина на инвестиционните проекти, като се съгласи да се издаде разрешително за водовземането със срок на валидност 15 г.

Дружество „Грийн Хаус Груп“ ЕООД е учредено през февруари 2016 г. Според Търговския регистър едноличен собственик и управител е 33-годишният благоевградчанин Генчо Митев. Капиталът на новото дружество е 1 268 350 лв., от тях 1000 лв. са парична вноска на учредителя, останалите са апортна вноска на недвижим имот и движими вещи – оранжерията в местността Крачаница в землището на с. Зелен дол. Нея пък благоевградчанинът купил като земеделски производител през септември 2014 г. от първия български космонавт Георги Иванов и Борислав Кънчев, съдружници в „ЕР София“ ООД. Договорената цена е 860 000 лв., от тях 129 изплатени по банков път преди сделката, остатъкът от 731 000 лв. с кредит от банка. Площта на имота е 41,108 дка, върху него има 30 дка оранжерия, три сгради, помпена станция и трафопост. Към момента добивът на година е 19-20 тона краставици.

Сега собственикът иска да разшири оранжерията, която е единствената отопляема в община Благоевград. За това му е нужно разрешение на общината, тъй като през 2012 г. с решение на министъра на околната среда и водите находището на минерална вода „Благоевград-р. Струма“, което е изключителна държавна собственост, бе предоставено безвъзмездно за ползване и управление на община Благоевград за 25 г.

Бизнес намеренията на Генчо Митев са да използва геотермалната енергия от новия сондаж за отопляване на предвидени за изграждане 20 дка нови оранжерии, които ще са модерни, стъклени, и в които ще се отглеждат както и в момента краставици. Първоначално възнамерява да пусне в експлоатация 10 дка, за които ще са нужни мин. води с дебит 2 л/сек., т. е. 172, 8 куб.м на ден. След окончателното пускане в експлоатация на останалите 10 дка отопляеми оранжерийни блока необходимото количество минерални води ще бъде увеличено до максималния възможен дебит на сондаж 14 ХГ от 4,8 л/сек.

Параметрите на исканото водовземане, посочени от собственика на „Грийн Хаус Груп“ ЕООД, са за средно денонощен дебит от 2 л в секунда и годишен обем от 36 633 куб.м. Добиваната от сондажа минерална вода ще се ползва единствено като топлоносител в отоплителните инсталации на оранжерията, при това само за времето от 1 октомври до 1 май, което е 212 дни. През останалото време оранжерията ще функционира като слънчева.

Минералната вода, която се ползва в оранжериите при с. Зелен дол, е с температура 63 градуса. Използването й в отоплителната система на целия оранжериен комплекс не уврежда околната среда. Обектът няма алтернативен топлоизточник.

От Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ са съгласували параметрите на исканото количество вода за издаване на разрешително за водовземане. Ако общинските съветници дадат съгласието си за новия сондаж, изразходваното количество минерална вода „Грийн Хаус Груп“ ЕООД ще трябва да заплаща по 50 стотинки на кубичен метър, каквато е цената, определена в тарифата за заплащане на такси при предоставено право на водовземане, одобрена с решение на ОбС от март 2014 г. При максимален капацитет на оранжерията Генчо Митев ще трябва да плаща годишно над 18 000 лв. за минералната вода на общината.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *