4 фирми се конкурират за оферта за над 2.6 млн. лв. за клетка №5 на депото на Разлог

Отвориха ценовите оферти на фирмите участнички по обществената поръчка на община Разлог „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог“, която е на обща прогнозна стойност от 2 648 338 лева без ДДС, или 3 178 338 лева с ДДС.

Общо четири фирми са подали документи за участие в процедурата и всички са допуснати до втория етап на обществената поръчка. Офертите им бяха отворени на заседание на петчленната комисия вчера, председателствана от Димитър Крънчев, секретар на община Разлог.

Две от фирмите – софийската „Трейс Груп Холд“ АД и разложката „Миле Инженеринг“ ЕООД на Георги Фарфаров, са предложили ценови оферти с над 550 хил. лв. по-ниски от обявената прогнозна стойност, а офертите на другите две – „Виа Конструкт Груп“ ЕООД и „Полимар Разлог“ ДЗЗД, са близки до нея.

Най-ниската ценова оферта е тази на „Миле Инженеринг” и е на стойност 2 585 987 лева. Малко по-висока е поисканата цена от софийската „Трейс Груп Холд“, която е предложила 2 592 196 лева. Доста по-високи са офертите на другите двама участници, като „Полимар Разлог“ ДЗЗД е дала ценова оферта от 3 111 020 лева, а „Виа Конструкт Груп“ – 3 165 584 лева.

Преди комисията да премине към отваряне на пликовете с ценовите предложения, Георги Радев, началник-отдел „Обществени поръчки“, оповести резултатите от работата на комисията след първия етап на процедурата и точките, събрани от участниците след оценката на техническите им предложения.

С максимален брой точки – по 40, са „Трейс Груп Холд“ АД и „Виа Конструкт Груп“ ЕООД. Двете фирми са предложили най-къс срок за изпълнение на СМР – по 90 календарни дни, и най-дълъг гаранционен срок на СМР – по 10 години и 6 месеца. И по двата показателя те са получили по 20 точки.

Общо 39,78 е сумарната оценка на техническото предложение на разложката фирма „Миле Инженеринг“. Тя е получила максимален резултат от 20 т. по втория показател, като също е предложила 10,5 години гаранция на СМР и 19.78 точки по първия показател, като е дала срок на изпълнение 91 календарни дни.

Най-нисък е резултатът на „Полимар – Разлог” ДЗЗД ЕООД, която е получила 12,77 точки за дадените от нея 141 календарни дни по първия показател и 19,05 точки за дадения гаранционен срок от 10 години.

Предстои комисията да оцени и ценовите предложения на участниците, които са с по-голяма тежест. Максималният брой точки, които могат да получат, е 60.

Обществената поръчка включва дейности по изграждане на допълнителни съоръжения към на депото в разложкото село Баня с цел подобряване на техническата му и технологична структура; преструктуриране на клетка №5 за депониране на твърди битови отпадъци с оглед увеличаване общия обем на депонираните в депото отпадъци, респ. увеличаване времето за неговата експлоатация; изграждане на прилежащи съоръжения на депото и подхода към клетка №5: стабилизиране на пътния насип на обходния път в южния участък на клетка 1 и по-конкретно външната (източна) берма, в подхода към клетка №5; към дейностите е включена и напорна система за оросяване на отпадъците с инфилтрат по трасето, като напорният тръбопровод ще обслужва клетка 1.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *