40 месеца след сефтосването на парк „Македония“ от Ат. Камбитов с концерт и сватба на дъщеря му започна процедура по узаконяването му, но

3 години и 4 месеца, след като бившият кмет на Благоевград Атанас Камбитов направи сефтето на парка до гробището с провеждане на годишните награди на БГ Радио, и 10 месеца след решението на ОбС – Благоевград въпросът със законността на парка да бъде решен, кметската управа започна процедура по узаконяването му.

Преди седмица градоначалникът Румен Томов входира в РИОСВ -Благоевград уведомление за проект за изменение на общия устройствен план /ОУП/ на общината за поземления имот с площ 61 273 кв.м – бившите благоевградски казарми, който преди години военните прехвърлиха безвъзмездно на общината за експоцентър.

Изменение на ОУП бе одобрено с Решение № 27 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, но едва след падането от власт на Камбитов стана ясно, че повече нищо не е направено и на практика обектът е абсолютно незаконен.

Съгласно действащия устройствен план на община Благоевград теренът попада в територии със самостоятелен устройствен режим – „терени със специално предназначение“, но поради промяна на собствеността се налага изменение на ОУП, което ще обхване всичките 61 дка. Според изготвената документация плътността на застрояване в нея ще бъде до 70%; височината на застрояване – до 15 метра, а плътността на озеленяване – минимум 20%.
След промяна на устройствената зона бъдещите инвестиционни намерения са за изграждане на Интер-експо център, конгресен център, музей, парк и спортен център. Засега в парка има само няколко боядисани халета, харизани от военните, в едно от които Камбитов омъжи дъщеря си, а друго се използва инцидентно за тренировки на различни спортни клубове.
РИОСВ – Благоевград сложи първата спънка пред бързото приключване на процедурата – според екоспециалистите теренът попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за екологична оценка и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от такава.

Освен това изменението на общия устройствен план на община Благоевград подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, което ще забави узаконяването на парк „Македония“ с още няколко месеца.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *