500 кандидат-гимназисти не достигат в областта, само в Благоевград седмокласниците са се стопили от 836 до 621 за година

500 кандидат-гимназисти не достигат в благоевградска област за предстоящата учебна година. Само в Благоевград за една година седмокласниците са се стопили с 215, стана ясно на среща с училищните директори от областта. Преструктуриране на приема след основно образование в посока на STEM профилите /софтуерните и хардуерните науки, математика, природни науки/, технически и ИТ професии. Това са новите правила на Министерството на образованието и науката  за планиране и реализиране на държавния план-прием в 8 клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в страната.

Според новите изисквания на МОН от предстоящата учебна 2019/2020 г. STEM профилите трябва да обхванат  50% от общия брой на учениците в профилирани и професионални паралелки, също така трябва да се повиши процентното съотношение на осмокласниците в професионалните гимназии.

„Пазарът на труда все повече има потребност от специалисти с базови, ключови компетентности и „умения на бъдещето“, свързани с умението да се учим бързо в променящата се технологична и дигитализираща се работна среда в допълнения към знания, свързани с  природните науки, технически, математически и ИТ компетентности. Основната задача на образованието и обучението е да подготви учащите за заетост и активно гражданство в тази нова икономическа и организационна среда“, са част от мотивите на МОН за преструктурирането, като в правилата е разписано и че  връзката с бизнеса е от съществено значение за ориентиране към бъдещите потребности на икономиката и пазара на труда.

Във връзка с планирането и организирането на приема в продължение на два дни директорите на училища от областта, обучаващи гимназисти, идваха по график в РУО – Благоевград да представят предложенията и да ги обсъдят с шефа на управлението Ивайло Златанов, началника на отдел ОМДК Методи Попов и старши експерта по организация на средното образование Владимира Караджова. Очакванията на благоевградски директори бе срещата да е бурна и напрегната, тъй като се разбра, че по време на разговорите за преминаване на едносменен режим кметът на Благоевград Атанас Камбитов е препоръчал на ръководителите на Езиковата и Математическата гимназия да намалят приема си от 6 на 5 паралелки, или вместо досегашните по 156 да обучават по 130 осмокласници. 

„Надявам се, че сте взели предвид новата политика на МОН. Предложенията ви ще бъдат трезви, целесъобразни и съобразени с действителността, така че да утвърдим и реализираме един разумен и балансиран план-прием“, обърна се началникът на РУО към 11-те директори на училища в Благоевград с прием след основно образование в началото на срещата.

Пръв се изказа директорът на СУ „Иван Вазов“ Димитър Арабаджиев, които обясни, че с оглед на действителността, демографската криза, както предходните години, така и за предстоящата, ръководеното от него училище няма да реализира прием след 7 клас. Казвайки, че спазва традициите от последните 10 години, шефът на Националната хуманитарна гимназия Марин Митов поиска 5 паралелки -2 с профил „Изкуства – музика” и „Изобразително изкуство” и 3 хуманитарни с интензивно изучаване на английски, немски, испански и профилиращи предмети БЕЛ, история, философия. Началникът на РУО коментира, че не е удачно да се говори за традиции, при положение че обстановката и светът се променят и попита М. Митов по какъв начин предложенията за прием са съобразени с новата национална политика. Директорът на НХГ обясни, че вкарват технологии в някои учебни дисциплини, но че не могат за няколко месеца да направят пълен завой, а и няма как да накарат децата от профил „Изкуства“ да учат природни науки.

„Знаем, че паралелките с профил „Изкуства” съществуват благодарение на доброто намерение на всички в тази стая. Какво ли не сме правили през годините, сливахме ги, разделяхме само и само да ги запазим. Но обяснете ми за  другите 3 хуманитарни паралелки, поне една да върви в посока на новите изисквания. Какво да кажа на министъра, като ме попита защо не сме спазили националната политика и правилата, разписани от него? Какво ме съветвате да направя?“, попита Ив. Златанов директора на НХГ, а той отвърна, че нищо не го съветва.

Прием на една паралелка с профил „Хардуерни и софтуерни науки“ заяви директорът на VII СУ д-р Лилия Стоянова. Тя обясни, че с оглед на препоръките на началника на РУО се отказват от хуманитарната си паралелка и залагат на STEM профилите.

От Благоевградската професионална гимназия поискаха 3 паралелки – „Компютърна техника и технологии”, „Автомобилна мехатроника” и „Електрообзавеждане на производството”, и трите без интензивно изучаване на чужд език. Директорът на БПГ посочи, че „Електрообзавеждане на производството” е приоритетна  специалност, тъй като на пазара на труда се очаква недостиг на такива специалисти. Готови сме да предложим дуална форма на обучение. Предстоят ни разговори с ръководството на енергоразпределителното дружество ЧЕЗ. Очакваме уточняването на конкретна дата за среща”, обяви за новата стъпка в професионалното образование А. Драгоев.

Преди да изложи предложенията си, директорът на Професионалната гимназия по икономика Ася Бояджиева разказа за срещата си с кмета Ат. Камбитов. Тя заяви, че на нея е обсъждан прием от 4 паралелки при запазване досегашната материална база на ПГИ „Иван Илиев“ и на 5, ако училището вземе 5 стаи от намиращото се в съседство IX ОУ.

„Имаме уверение, че от следващата учебна година ще ни бъдат предоставени 5 стаи от IX ОУ. Кметът подчерта, че  при прием на 5 паралелки една трябва да бъде с ученици извън община Благоевград. Смятам, че може да се справим”, заяви Ася Бояджиева и предложи прием в специалностите: „Икономика и мениджмънт”, „Оперативно счетоводство”, „Икономическа информатика”, „Банково дело”.

От СУИЧЕ предложиха  една паралелка с профил „Чуждоезиков” – английски с руски език. Въпреки препоръките директорът на ПМГ Николай Каращранов поиска 6 паралелки – една с профил „Природни науки“, две  със софтуерни и хардуерни науки и три с математически  профил. Той настоя Математическата гимназия да продължи да приема по 156 осмокласници, като подчерта, че всичките им паралелки са с приоритетните STEM профили.

 Началникът на РУО се поинтересува какви ангажименти са поети пред кмета на Благоевград и Н. Каращранов обясни, че са били в кабинета му заедно с директора на ЕГ Тинка Попова, като градоначалникът е уверил, а впоследствие е гласувано на Общински съвет изграждане на пристройка, която да покрива нуждите и на двете училища, помещаващи се в една сграда. „Ставаше въпрос и за евентуално намаляване на приема с по една паралелка, но аз му обясних, че съм присъствал на среща, на която бе обявено, че Математическите гимназии отговарят на STEM указанията и приемът им няма да бъде  пипан”, заяви Н. Каращранов. В разговора се включи и Методи Попов, който подчерта, че децата в Благоевградска област намаляват. След срещите с директорите от 7 общини станало ясно, че се очертава недостиг на 477 ученици, но се очаква след обсъжданията и предложенията на училищата от останалите 7 общини дефицитът да достигне до 500 кандидат-гимназисти.

„Пак ви казвам, много по-лесно е да се редуцира приемът от 6 на 5, от 4 на 3, отколкото да се пипат училищата с по една паралелка”, заяви Ивайло Златанов. 

Както и миналата година, от ПГСАГ „Васил Левски“ предложиха 3 паралелки – „Строителство и архитектура”, „Геодезия” и „Водно строителство”. Директорът на ПГТЛП „Гоце Делчев” Димитрина Иванова поиска прием на четири специалности в две паралелки – една с по 13 ученици по професиите „Готварство” и „Фризьорство”, а другата с две половинки – „Кетъринг” и „Организация на туризма и свободното време”.

Директорът на V СУ Мария Тричкова заяви една паралелка с профил „Технологичен“, а колегата й от VIII СУ Сергей Биров обясни, че както и предходните години няма да реализират прием след 7 клас. 

„Г-н Камбитов каза, че трябва да намалим броя на паралелките в нашето училище. Но Езиковата гимназия е една в цялата област. Затова предлагаме прием на 6 паралелки. За да не сме в тежест на Регионалното управление на образованието и в съответствие с правилата на МОН, имаме готовност да направим една професионална паралелка – „Екскурзоводство”, което е близо до изучаваните при нас предмети”, обяви директорът на ЕГ „Акад Л. Стоянов“ Тинка Попова. Това предложение се превърна в най-коментираната тема след края на срещата. Директори разясниха, че законът дава право на профилираните гимназии да разкриват професионални паралелки и това не е прецедент. Други школски шефове пък повдигнаха въпроса защо СУИЧЕ /Средно училище с изучаване на чужди езици/ залага на паралелка с английски и руски при положение, че има цяла гимназия ЕГ, специализирана в чуждоезиковото обучение. 

„В нормативните документи ясно е разписано, че      

профилите на средните училища не трябва да дублират  профилите на профилираните гимназии с изключение на STEM науките“, разясниха директори.

Това не убягна от вниманието и на началника на РУО и по време на разискванията той попита директора на СУИЧЕ д-р Светлин Абаджиев по какъв начин исканата паралелка с чужд език покрива STEM указанията. Директорът обясни, че за да отговорят на изискванията, евентуално за  учебната 2020/2021 могат да разкрият втора паралелка с информатика и немски език.

„Не разбрахте ли, че няма деца, каква втора паралелка? Обърна се към колегата си от СУИЧЕ директорът на СУ „Иван Вазов“ Димитър Арабаджиев.

Според така направените предложения трите средни училища -V СУ, VII СУ и СУИЧЕ, заявяват по една, или общо три паралелки, 3-те профилирани гимназии – ЕГ, ПМГ и НХГ, искат 17 паралелки, 4-те професионални гимназии – ПГИ, ПГТЛП, ПГСАГ и БПГ – 13 паралелки. Или общият  брой на паралелките е колкото и миналата година – 33, с тази разлика, че сега седмокласниците в община Благоевград са с 215 по-малко. За сравнение, през миналата учебната 2017/2018 г. средно образование са  завършили 836 седмокласници, а през тази година  кандидат-гимназистите са 621, т.е. при така дадените заявки от директорите не достигат ученици за 8 паралелки.

„Станахме пословични в министерството като областта с най-голям дефицит. Имайки предвид и предстоящите разговори с директорите от останалите 7 общини, очаквам недостигът на базата на направените предложения  да надхвърли 500 ученици. Аз такъв план-прием в МОН не мога да защитя”, категоричен бе Ивайло Златанов. Той допълни и че ще разговаря с кмета Ат. Камбитов, но посъветва Езиковата и Математическите гимназия да вървят към намаляване на приема от 6 на 5 паралелки, а НХГ и ПГИ от 5 към 4.

Че напълно подкрепя началника на РУО и при така направените предложения не може да се говори за балансиран и разумен прием, подчерта и шефката на отдел „Образование” в община Благоевград Симона Митова.

Директорите имат срок до 15 януари да внесат  предложенията си за план-приема в РУО. На местно ниво той трябва да бъде утвърден и от комисията по заетостта към областния съвет за развитие, а последната дума има министърът на образованието.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА                                        

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

3 Коментара

 1. Родител

  Какво чуждоезиково обучение може да осигури СУИЧЕ?
  От години не се преподава предмет/и на английски език, а и нивото вече е твърде ниско.

  Отговор
 2. Защо така?

  661 са първокласниците 2018/2019 – колко от тях ще останат до 7-ми клас в Благоевград? Със сигурност много по-малко. Затвориха цигарената фабрика, работните места се изпаряват, а нови не се разкриват. И населението съвсем ще ИЗЧЕЗНЕ. Всичко бяга – хората вече са се насочили към АЕРОГАРАТА – ТЕРМИНАЛ 2. … Колко са жителите на Благоевград, дали има 20 000 живи хора тук?

  Отговор
  1. бат Сали

   Споко, за сметка на това ромеите се плодят като хлебарки. Не след дълго Джумаята може да се прекръсти на Ню Роман…

   Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *