Топ теми

6 от 10-те училища са вкарани в общи райони. Директори: Не е наша работа да си делим териториите

Проектът на общинската система за прием в 1 клас разбуни духовете в образователната гилдия в Благоевград. В петък /9 март/ в късния следобед началникът на отдел „Образование“ Симона Митова е изпратила до 10-те училища в общината, реализиращи прием в клас, проект на системата. Предложенията предизвикаха недоволство сред директори, учители и родители на кандидат-първокласници.

Директори споделиха, че имейлите са изпратени в 17 часа и 15 мин., когато повечето от тях вече не са били на работа и са видели съобщението от общината чак в понеделник сутринта, няколко часа преди изтичането на срока за предложения.

Според предложената от отдел „Образование“ система най-много точки при кандидатстване в 1 клас – 100, получават децата от т.нар. 1 група – чийто постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 (три) години преди подаване на заявлението. Втора група с 80 точки са деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. 60 точки при кандидатстването получават деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. В 4-та група с 40 точки са децата с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището, за което кандидатства към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика, близнаци се класират заедно и над утвърдения брой ученици в паралелка, ако единият от тях е класиран. Съответно приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.

В същото време от картата с районирането, изпратена в петък на директорите, става ясно, че само 4 училища в Благоевград – 4 ОУ „Д. Дебелянов“, 6 СУ „Иван Вазов“, СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ и 9 ОУ „П. Яворов“, са с ясно определени територии. Останалите 6 учебни заведения са с общи райони. Така 2 ОУ „Д. Благоев” е в един район с 5 СУ „Георги Измирлиев”, като двамата директори трабва да си разпределят районите, заключени между ул. „Крали Марко“, кв. „Баларбаши“, ул. „Бр. Миладинови“, ул. „Иван Шишман“, ул. „Д. Йосифов“ и с. Дъбрава.

7 СУ „Кузман Шапкарев” и 3 ОУ „Д. Талев” са в един район, вклюващ  ул. „Крали Марко“, ул. „Славянска“, бул. „Св. Д.  Солунски“, ул. „Даме Груев“, жк „Запад“ и селата Рилци, Бело поле, Покровник, Зелен дол, Селище, Лешко, Падеш,  Логодаж и Мощанец.

8 СУ „Арсени Костенцев” и 11 ОУ „Христо Ботев” са в общ район – жк „Еленово“, жк „Орлова чука“, с. Еленово, с. Изгрев и Предел махала.

В проекта на системата се посочва, че конкретизирането на улиците в прилежащите райони към училища, намиращи се в един район, се уточняват от директорите на училищата, съобразявайки се с водещия критерий – близостта на училището до постоянния/настоящ адрес на детето.

„Ние да не сме някакви еднолични дружества, та сами да си определяме районите. Това е работа на общината. Как си представяте да седнат двамата директори на съседни училища и да се пазарят и договарят нещо, нали веднага ще тръгнат критики от страна на родителите”, гневни са директори.

Сред изпратилите предложения до отдел „Образование“ е директорът на СУ „Иван Вазов“ Димитър Арабаджиев, който вече на три пъти предлага на общината разработената от него система за прием в 1 клас. „В понеделник сутринта отворих пощата, видях проекта, изпратен от общината, и веднага започнах да пиша, за да се вместя в срока”, сподели Д. Арабаджиев. В писмото си до общината той подчертава, че няма как въпросните 6 училища да са с общи райони. „Не директорите конкретизират улиците в прилежащите райони към училищата, а обратното – общината определя прилежащите райони по постоянен и настоящ адрес в системата за прием”, категоричен е Д. Арабаджиев и допълва, че така приложените прилежащи зони противоречат на Наредба 10 на МОН. В предложението си той посочва и че всички училища, осъществяващи план-прием, трябва да ползват едни и същи образци на документи, заявления и критерии. В случая обаче към проекта на системата общината не е приложила стандартно заявление за участие в класиране за прием в 1 клас, което да се ползва от всички училища.

Сред допълнителни критерии, предлагани от община Благоевград, е спорният и рисков критерий – близост на месторабота на родителите до учебното заведение, който носи 7 т. на бъдещия първокласник. Със 7 точки е оценен и критерият – други деца от семейството, обучаващи се в училището. Това означава, че дете от втора група например може да получи 80 т. от водещия критерий местоживеене и 7 т. от допълнителния, но да не влезе в училището, където учи братчето или сестра му, тъй като при класирането ще бъде изпреварено от кандидат от 1 група със 100 т.

В община Благоевград по темата с приема на първокласници се състояха две срещи на комисията, включваща служители на отдел „Образование“, представители на синдикатите, родители – членове на обществените съвети към няколко училища, и директорите на 8 СУ Сергей Биров, на СУИЧЕ д-р Светлин Абаджиев и на 3 ОУ Михаил Спасов. И двете заседания на комисията изобилстваха от дебати, коментари и предложения. На тях Симона Митова показа карта с райониране на училищата, като обяви, че е направена според кадастралната карта на града.

Най-голям дебат се заформи около казуса какво ще се случи, ако едното дете в семейството вече е ученик в дадено училище, а сега заради районирането по-малкото дете трябва да бъде записано в друго училище. Затова присъстващи на срещата родители поискаха от представителите на общината гаранции, че кандидат-първолаците ще учат в училищата, където са и по-големите им братчета или сестри, и настояха да бъдат вдигнати точките на този критерий.

Срещу това се възпротиви директорката на 9 ОУ Василка Величкова, дошла на втората среща на мястото на родител от обществения съвет. Тя заяви, че трябва да се сложи край на тази практика и първолаците да се записват не при братя и сестри, а в най-близото по местоживеене училище.

„Ако иска не райониране, а и парцелиране да се направи, водещо си остава желанието на родителите“, заключи директорът на 2 ОУ Христо Манчев, също заместващ член на обществения съвет от училището.

На сериозен дебат тогава бе подложен и предлаганият от общината критерий – близост на училището до местоработата на единия от родителите. Самата образователна шефка обяви, че критерият е доста спорен, дискриминативен и заради него вече има осъдени няколко общини.

В крайна сметка двете срещи не доведоха до конкретни решения, като присъстващи директори коментираха, че преди да бъдат приети критериите, трябва да бъдат подложени на обществено обсъждане и да се сондира мнението на родители, учители и останалите директори на училища с прием в 1 клас.

Трета среща обаче нямаше. Вместото това пристигнаха имейлите с предложенията от общината. Това провокира вълна от рекции и въпроси, с които директори и родители звъняха в „Струма“.

Изпратихме въпросите на пресцентъра на общината и въпреки краткото време от там реагираха веднага. Ето въпросите и отговорите:

В.: Защо 6 от общо 10-те училища, извършващи прием в 1 клас, са поставени в общи райони и как директори да делят помежду си прилежащите територии, при положение че това е функция на местната изпълнителна власт?

Отг.: Тъй като 6 (шест) от училищата на територията на община Благоевград са построени и функционират в непосредствена близост едно до друго, същите попадат в един и същи жилищен квартал, и адресите, на които са регистрирани децата, са на еднакво отстояние и от двете училища, общината не ограничава родителите при избора им.

В.: Защо в системата фигурира близост на училището до местоработата и носи 7 точки, при положение че този критерий е дискриминативен и заради него има осъдени няколко общини?

Отг.: От това право се ползват всички родители, чиято месторабота е в близост до учебното заведение. Родителят е този, който прави своя избор – да подаде заявление по основен критерий и детето автоматично да попадне в първа група, или да кандидатства по допълнителен критерий и детето да попадне в друга група, различна от първа.

В.: Защо от отдел “Образование” не се съобразиха с искането на родителите по-малките им деца да учат в същото училище, в което бъдещите първокласници имат брат или сестра? И защо за този критерий се дават само 7 точки, на фона на 100-те за децата от първа група?

Отг.: В системата са заложени допълнителни критерии, носещи точки за други деца от семейството, обучаващи се в желаното учебно заведение. Като водещ критерий, залегнал в Наредба №10, е фиксирано: В първи клас в общинските училища на територията на община Благоевград се приемат ученици, които отговарят на условията на чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование. Класирането при приема на деца в първи клас в съответното учебно заведение се осъществява на база точкова система във всяко училище, като приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 (три) години преди подаване на заявлението.

До дни новата система за прием на първолаци в общинските училища в Благоевград ще се утвърди със заповед на кмета.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Нина

    Защо мълчиш, народе? Става въпрос за нашите деца? 1861 година Александър Втори отменя крепостничеството – 2018 някой иска за закрепости моето дете! Ужас!!!

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *