6 училища в Пиринско разкриват нови специалности

6 училища в Пиринско разкриват нови специалности за предстоящата учебна година. Три професионални гимназии предлагат дуална форма на обучение /учене чрез работа/, 5 са готови да подготвят кадри с очакван недостиг на пазара на труда, 5 са със заявки за специалности, включени в списъка на защитените от държавата.
Както е известно, според новите правила на МОН държавният план-прием в 8 клас за 2019/2020 г. в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в страната трябва да бъда преструктуриран в посока на STEM профилите /софтуерните и хардуерните науки, математика, природни науки/, технически и ИТ професии. Това според Министерството на образованието се налага, тъй като пазарът на труда все повече има потребност от специалисти с базови ключови компетентности и “умения на бъдещето”, свързани с умението да се учим бързо в променящата се технологична и дигитализираща се работна среда. Основната задача на образованието и обучението е да подготви учащите за заетост и активно гражданство в тази нова икономическа и организационна среда, като от съществено значение за ориентиране към бъдещите потребности на икономиката и пазара на труда е връзката с бизнеса.
Така на база на новите изисквания STEM профилите трябва да обхванат 50% от осмокласниците в областта, а 43% от сегашните кандидат-гимназисти, от догодина да учат в професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка.
Проектът за държавен план-прием за област Благоевград е изготвен по предложение на директорите на училища, като са отчетени разпоредбите на Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование, прогнозните целеви стойности за STEM профилите и професионалната подготовка, определени в правилата, разработени от МОН, възможности за осигуряване на едносменен режим, състоянието на училищната мрежа и броя на учениците, завършващи основно образование, по населени места и общини, анализ на изпълнението на план-приема за предходните три години, постъпилите в Регионалното управление на образованието заявки за обучение по специалности от професии от работодателите, наличната материално-техническа база, както и възможността за обезпечаване на обучението с педагогически специалисти.
Училищата в областта, в които ще се осъществява държавен план-прием, са 56, от тях 18 професионални, 6 профилирани гимназии, 24 средни и 8 обединение училища. В актуализирания списък на защитените от държавата специалности за учебната 2019/2020 г. попадат общо 4 професии, предложени от 5 училища. Професионалната техническа гимназия в Сандански – с паралелка по професия “Машинен монтьор”, ПГМЕТ /Професионалната гимназия по механоелектротехника/ в Петрич и Професионална гимназия по транспорт в Разлог – с паралелка по професия “Спедитор-логистик”, специалност “Спедиция, транспорт и складова логистика”, която е сред новите професии/специалности, предлагани в областта. В списъка на защитените е и паралелката по професия “Изпълнител на термални процедури” на ЗПГ “Климент Тимирязев”, като тази специалност /извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове/ е с предложена дуална форма на обучение /обучение чрез работа/. Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство “П.К. Яворов” в Гоце Делчев е със заявка да подготвя ученици в две нови специалности – “Ветеринарен техник” и “Трайни насаждения”. Паралелката по професия “Техник-растениевъд” е с предложена дуална форма на обучение и е в списъка на защитените от държавата специалности. Освен ЗПГ и ПГ по МСС с обучение чрез работа е и паралелката по професия “Ресторантьор”, специалност “Кетъринг”, заявена от Разложката професионална гимназия “Никола Стойчев”.
В актуализирания списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, попадат 6 професии, предложени от 5 училища. Професионалната техническа гимназия в Сандански – с паралелка по професия “Машинен техник”, специалност “Машини и системи с ЦПУ /цифрово програмно управление/; ПГ по МСС в Разлог – с паралелка по професия “Машинен оператор”, специалност “Металорежещи машини”; Гимназия по туризъм “Алеко Константинов” в Банско – специалност “Производство на хляб и хлебни изделия, професия “Хлебар-сладкар”; Професионална гимназия по транспорт в Разлог – специалност “Автотранспортна техника”, професия “Монтьор на транспортна техника”. ПГМЕТ – Петрич иска да подготвя ученици по две професии с очакван недостиг на кадри. Едната е паралелка по професия “Техник на електронна техника”, специалност “Промишлена електроника”, а другата е по професия “Монтьор на транспортна техника”, специалност “Автотранспортна техника”.
Освен петричката ПГМЕТ, ПГТ – Разлог /със специалност “Спедиция, транспорт и складова логистика”/ и ПГ по МСС – Гоце Делчев /с ветеринарен техник и техник-растениевъд/ нови специалност предлагат още 3 училища в Пиринско. Благоевградското 5-о СУ “Георги Измирлиев” е със заявка да обучава ученици по професия “Графичен дизайн”. По този повод директорът на училището Мария Тричкова коментира, че новата специалност има за цел да подготви учениците за практическа работа в сферата на графичния, уебдизайна, дизайна на потребителско изживяване. Навлизането в графичния дизайн и съвременните мултимедийни технологии ще започва още от 8 клас, като обучението е много силно насочено към практиката и следва модела на Софт Уни – учене чрез правене. След успешно завършване на специалността учениците ще придобиват 3-та степен на професионална квалификация и могат да започнат работа или стаж на длъжност “Младши програмист” в софтуерна или ИТ компания.
СУ “Св.св. Кирил и Методии” в село Крупник, община Симитли, пък е готово да подготвя кадри по професия “Оператор информационно осигуряване”. “Разкриваме новата специалност, тъй като смятаме, че е крайно време да предложим на учениците знания и подготовка, ориентирани към съвременните изисквания на пазара на труда”, каза директорът на училището Венцислав Кълбов. Той сподели и че имат две паралелки седмокласници и една осмокласници, но срещат проблеми при реализирането на приема, тъй като след завършването на основно образование повечето деца се насочвали към училища в Благоевград. “Надяваме се новата специалност да предизвика интерес и пълняемостта на паралелката в 8 клас да се увеличи. Действително разкриването на професионална паралелка в средно училище /СУ/ е предизвикателство, но с колегите се решихме на тази стъпка в името на учениците и за издигане авторитета на училището ни”, заяви директорът. Той допълни, че разполагат с необходимите преподаватели за обезпечаване на новата специалност, млада учителка учи в момента, за да придобие педагогическа правоспособност и да води икономически предмети.
Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” в Гоце Делчев, което е едно от първите две училища в областта, придобили статут на иновативни още преди 2 години, предлага прием по професия “Системен програмист”. Самата специалност “Системно програмиране” е изключително нова, присъства в портфолиото на училища от национално значение, като ТУЕС – Технологичното училище “Електронни системи” към Техническия университет в София, и се определя като една от професиите на бъдещето. С разкриването й ПМГ става първата профилирана гимназия в областта с професионална паралелка.
“Това е предизвикателство, тъй като учебните планове и програми по професионална подготовка са доста по-различни от профилираната, но аз и екипът ми сме свикнали и не се плашим от предизвикателства”, заяви директорът на ПМГ Елка Божикова е. Тя изтъкна, че във връзка с новата специалност внимателно са проучили нуждите на пазара на труда и на малкия и среден бизнес в региона. “В унисон с навлизането на ИКТ /информационно-комуникационните технологии/ буквално във всички сфери бизнесът се нуждае от подобни специалисти – със знания за всички видове устройства, конфигурацията на компютри, инсталиране и администриране на софтуер, умения за работа с електронни таблици, архивиране на данни, сканиране на документи. Затова решихме да предложим тази паралелка. От една страна – да отговорим на нуждите на бизнеса, а от друга – да задържим млади хора в страната ни, предлагайки им адекватни знания и подготовка, съобразени с потребностите на пазара на труда”, разясни Е. Божикова и допълни, че завършилите системни програмисти ще придобиват 3-та степен на професионална квалификация, като по време на 5-годишното обучение е застъпено интензивното изучаване на английски език.
Във връзка с обезпечеността откъм педагогически специалисти за новата паралелката директорът коментира, че засега разполагат с необходимите кадри, а след две години /т.е. когато започне профилирането в 11 клас/ ще търсят още учители по информатика и ИТ. Е. Божикова подчерта че разполагат с необходимата база за обучението и подготовката на системни програмисти и издаде в аванс, че през тази седмица в ПМГ предстои откриването на нова зала с модерни компютри, осигурени от МОН.
До 15 февруари проектът на държавен план-прием трябва да бъде разгледан и утвърден от Комисията по заетост към Областния съвет, след което защитен в Министерството на образованието и науката.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *