62-ма пожарникари заведоха дела в Районен съд – Благоевград, искат по 1500-1700 лв. за извънреден труд

Пожарникарите също решиха да съдят МВР за неизплатен извънреден труд. В Районен съд – Благоевград са заведени 62 дела, които са постъпили през последните 3 седмици. Исковите молби са заведени срещу ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”. 56 полицаи от Благоевград също са завели дела, като първите са образувани през септември, след което броят на исковите молби продължава да набъбва.

Както „Струма“ писа, първите такива дела в региона бяха заведени от гранични полицаи, които през юли депозираха 140 искови молби в Районен съд – Петрич. Исковете им са насочени срещу ГД „Гранична полиция“, като средно претендираната дължима сума от всеки един служител варира между 1500-1700 лв. Това са парите, които те не са получили като извънреден труд за последните три години. Полицаите, които охраняват държавната граница с Гърция, се позовават на чл. 187, ал. 3 от Закона за МВР, в него е определено работното време на служителите, които се компенсират с възнаграждение за извънработен труд, който е до 70 часа на тримесечие.

Организацията за разпределяне на работното време, изчислението, компенсирането на извънработното време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивка се определят с наредба на вътрешния министър, като от 2016 г. досега са действали последователни три наредби. В първата от 2014 г. е прието, че нощният труд, полаган от полицаите, се преизчислява в дневен, като се умножават нощните часове по коефициент 1,143 и съобразно това се определят извънредните часове. В следващите две наредби през 2015 г. и 2016 г. това не е регламентирано, което е празнота в уредбата според адвокатите, ангажирани с делата. Поради тази причина те изискват да бъде приложена Наредбата за структурата и организацията на работна заплата, в която е определено, че преобразуването на нощния в дневен труд става чрез коефициент 1,143. На база на тази наредба граничен полицай от ГПУ – Петрич, който работи на смени при режим дневна, нощна и два дни почивка, е пресметнал, че за три години, за времето от 15 юли 2016 г. до 15 юли 2019 г., е положил 1800 ч. нощен труд. С преизчисленията по метода с коефициента е   установил, че има 257 ч. извънреден труд, които не са му платени. Тъй като един извънреден час се компенсира по 6,30 лв., този граничен полицай е изчислил, че е бил лишен от 1662 лв. за извънреден труд за тези три години. Поради тази причина иска полагащите му се пари да бъдат изплатени, като бъде начислена лихвата за забава от 200 лв., както и законовата лихва от депозиране на иска до окончателното погасяване на задължението.

За доказване на неизплатения извънреден труд бе поискано да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза. По груби сметки общият размер на претендираната минимална сума от страна на 140-те полицаи е 210 000 лв., а реалната с лихвите надхвърля четвърт милион.

Идентични дела заведоха и гранични полицаи от Гоце Делчев, като в тамошния Районен съд вече са постановени първите решения, с които МВР е осъдено да заплати изчислените от експерт допълнителни суми, лихвите и съдебни разноски. Решенията не са окончателни, тъй като подлежат на обжалване пред Окръжен съд.

Преди една седмица петчленен състав на ВАС отмени текстове от Наредбата за работното време, дежурствата и почивките на служителите в МВР, издадена от министъра на вътрешните работи на 29.07.2016 г. след жалба на сдружение „Синдикат на служителите в МВР“.Част от отменените текстове касаят общия брой часове за извънреден труд при бедствия и извънредни ситуации, разпределянето на работните смени в графиците, сумарното изчисляване на работното време за служители, работещи на ненормиран работен ден, и др. и са отменени поради липса на мотиви в наредбата, което е нарушение на Закона за нормативните актове.

Решението за отмяна е на петчленен състав на ВАС и е окончателно. БЕТИНА АПОСТОЛОВА  

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *