700 000 лв. резерв натрупа община Разлог за полугодието, реализира икономии за над половин милион

По-добро от очакванията е финансовото състояние на община Разлог за първото полугодие на тази година предвид последиците от пандемията от коронавируса и финансовите трусове, които администрациите понесоха. Въпреки тежката ситуация община Разлог е успяла да натрупа резерв от около 700 хил. лева, като очакванията са тези средства да осигурят финансова стабилност през следващите месеци. Той е натрупан от регистрираната икономия в разходната част на бюджета и преизпълнението на приходната част.
Основната задача, която община Разлог си е поставила, е недопускане на дефицит към края на годината. Въпреки трудностите изпълнението на планираните собствени приходи на община Разлог спрямо годишния план са изпълнени на 51%, а очакванията са били за около 30% събираемост. От община Разлог отчитат резултатите като позитивни предвид текущата икономическа ситуация, въпреки че събираемостта през първото полугодие на миналата година е била 64%. Отчетите показват, че към 30 юни 2020 г. при планувани 7 108 069 лева са събрани 3 595 382 лева.
За да се ограничат негативни последици върху финансите на община Разлог, от местната администрация е правен ежемесечен сравнителен анализ на приходите и разходите. От направения сравнителен анализ на данъчните и неданъчните приходи на община Разлог се вижда, че към края на март има преизпълнение на приходната част със 144 732 лева спрямо изпълнението за същия период на миналата година. Процентово то е 13%. Интересен е фактът обаче, че това преизпълнение е от данък придобиване, туристическия данък и глоби, което компенсира всички други пера, в т.ч. и основните налози на гражданите, като данък сгради, данък върху превозните средства, такса битови отпадъци и други, в които се наблюдава спад на събираемостта спрямо същия период на предходната година. Най-сериозно неизпълнение е отчетено през април, когато бяха наложени и най- големите ограничения в страната. То е по повечето параграфи и е в размер на 38 364 лева, или спад от 2%. Отново преизпълнение се наблюдава в данък придобиване, туристически данък и глобите и неизпълнение по всички останали параграфи. През месец май се наблюдава наваксване на неизпълнението от април спрямо 2019 година, като се наблюдава по-голяма стойност само в такса битови отпадъци. Спрямо май на 2019 година към май 2020 събраните средства са със 101 337 лева по- малко. Най-благоприятни са данните към 30 юни, където се наблюдава преизпълнение по повечето параграфи. Събираемостта по всички местни налози е с положителни стойности, а намаляване е отчетено при таксите за административни услуги, таксите от пазари, както и при патентния данък. Общо преизпълнението за юни е 17%, или 386 834 лева повече постъпления в хазната за юни на 2020 г. в сравнение с юни на 2019 г.
Община Разлог е успяла да реализира и икономии в разходната част на бюджета. Към 30 юни 2020 година те са в общ размер 251 779 лв. Най-много са спестените от издръжката средства, които са в размер на 306 476 лева, или 14% спрямо същия период на 2019 година. Тази сума компенсира перата, където не е реализирана икономия.
Разходите, които община Разлог е направила във връзка с ограничаване на пандемията от коронавирус, са в общ размер на 54 923 лева. Най- много са похарчените средства за лабораторни анализи и са в размер на 21 900 лева, за дезинфекция на сгради и съоръжения са похарчени 7236 лева, 6566 лева са за лични презпазни средства, в т.ч. за училища, детски градини дори и болницата, а 1908 лева за дезинфектанти. За подпомагане на медиците от Спешна помощ са похарчени 4610 лева, които са за предпазни средства. Малко над 8 хил. лева са похарчени за допълнително назначените хора за подпомагане дейността на патронажната грижа, която през периода на пандемията бе доста увеличена.
ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *