ВИЖТЕ графика за подаване на заявления за детски надбавки

Агенцията за социално подпомагане е определила график, в който родителите трябва да подадат заявления за отпускането на месечни помощи за деца за тази година. Първият краен срок е 31 януари. 

Всички родители, които са подали документи преди 28 юли 2015 г., трябва да подадат нови декларации, за да продължат да получават семейните помощи.

Причината е, че от  тази година са в сила нови разпоредби, според една от които ще се отчита общият доход на родителите, които живеят на семейни начала без брак, а не само на единия.

loading...


Освен това размерът на помощта вече се определя от броя на децата, а не от поредността им. Семействата с едно дете ще получават 37 лв., с две – 85 лв., а с три – 130 лв. 
Кандидатствалите за помощи след края на юли 2015 г., няма нужда да подават документи повторно, защото те вече са оценени по новите правила. 

Графикът е следният:

1. До 31 януари 2016 г.  подават заявления лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.;

2. До 29 февруари 2016 г. –  лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.;

3. До 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.

Родителите, живеещи без сключен граждански брак, следва да подадат ново заявление – декларация с всички необходими документи, напомня Агенцията за социално подпомагане. Те са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, включително и дали семейството живее постоянно в страната. 

В срок до 30 дни от получаване на информацията, съответната дирекция „Социално подпомагане“ ще извърши проверка, в резултат на която може да измени, да спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството, уточнява агенцията.

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *