Обявиха конкурс за секретар на община Банско на заплата 430-1600 лв., настоящият Ив. Кадев категоричен: Ще участвам!

Министерският съвет обяви конкурс за позицията секретар на община Банско. Съгласно обявата, която е подписана на Ивановден – именния ден на настоящия секретар Иван Кадев, секретарят на общината е на пряко подчинение на кмета и основните му задачи са да ръководи и организира дейността на Общинска администрация, условията на работа на служителите и информационното техническо обезпечаване на дейността им, деловодното обслужване, документооборота и общинския архив, дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване, разгласяването и обнародването на актовете на ОбС и кмета на общината, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица, поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните  референдуми. Ако случайно му остане свободно време, той трябва да изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината при спазване на разпоредбите на ЗМСМА, Закона за администрацията, устройствения правилник на община Банско и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на администрацията.

 Изискваната минимална степен на завършено образование е магистър с 4 години професионален опит или минимален ранг III младши.

Заплатата, определена за длъжността, е между 430 и 1600 лв.

Ив. Кадев вчера разбра от вестник „Струма“, че за мястото му е обявен конкурс. „Очаквах го, защото не бях на постоянна длъжност, и със сигурност ще подам документи за участие”, категоричен бе секретарят на община Банско, след което влезе в интернет да търси обявата.

Кадев зае поста през лятото на миналата година, след като титулярят Александър Рупчин напусна. Тогава кметът Георги Икономов се насочи към него, разчитайки на дългогодишния опит на Рупчин като бивш началник на регионална служба „Сигурност” в Благоевград и ексшеф на Районното полицейско управление в Банско. Извън всички задължения в длъжностната характеристика на общинския секретар, през изминалите месеци Кадев отговаряше и за дейностите, свързани с ръководство, организация и координация, свързани с дирекция АПИО, култура, обредни дейности, човешки ресурси, младежки дейности и спорт.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *