СЛЕД 5-Г. СЪДЕБЕН СПОР! Община Разлог си върна стадиона в Елешница

След петгодишен съдебен спор община Разлог си връща собствеността върху футболното игрище в село Елешница. Върховният касационен съд призна собствеността й върху  стадиона и върху двата сондажа за минерална вода – №1 и №2, които станаха обект на съдебен спор през 2011 г. между нея  и  софийската фирма „Геоланд АГ“ АД. Решението, което излезе в края на декември месец, внесе смут сред хората в разложкото селце, тъй като в него пише, че се отменят решенията на Софийския апелативен съд и Благоевградския окръжен съд в частта за отмяна на нотариалния акт за покупко-продажбата на игрището, което първоначално навежда на мисълта, че стадионът остава собственост на фирмата. Това накара кмета Сашо Мицин да потърси правна помощ за разясняване на казуса, както и да се допита до общинското ръководство и юристите на общината, за да успокои хората. Правното тълкувание се оказа друго. С решението на ВКС се потвърждава собствеността на общината върху спорното футболно игрище, но не се признава нищожността на нотариалния акт, който притежава фирмата. Именно в тази му част е отменено решението на предните две инстанции, тъй като при проверка от страна на върховните магистрати е решено, че не е спазен ГПК и въззивното решение, постановено от Софийския апелативен съд, но само в частта му, с която се отменя нотариалният акт за покупко- продажба на футболното игрище. Те са счели, че въпросът е решен в противоречие с дадените с тълкувателно решение на ОСГК на ВКС задължителни разяснения. Според тях на отмяна по посочения ред подлежат само констативни нотариални актове, удостоверяващи право на собственост на недвижим имот, а не и нотариални актове, удостоверяващи правни сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право на недвижим имот, които се отменят по друг ред. Именно поради това обявяването на нищожността на нотариалният акт ще бъде  предмет на друго производство, но е факт, че общината е вече собственик върху спорните три имота и след вписването на решението на ВКС тя официално ще бъде отразена като такъв.

Обяснението на юристите е, че  притежаваният от фирмата  нотариален акт не я прави собственик и че единственият признат от съда собственик е община Разлог.

От изхода на делото са доволни и от община Разлог.

„За опазването на стадиона и сондажите за минерална вода община Разлог направи многобройни експертизи и вследствие на  това представи своята защита. След спечеленото дело се дава възможност чрез материалната собственост на стадиона да се кандидатства по различни  проекти за реновиране, изграждане на съблекални, както и туристически цели. А в частта със сондажите за минерална вода се дава възможност на жителите на селото, както и инвеститори да предприемат действия за инвестиране и разпореждане с минералната вода“, е коментарът на администрацията.

Както вестник „Струма“ писа, община Разлог влезе в спор със софийската фирма „Геоланд АГ“ АД за собствеността върху трите обекта. Казусът стигна до Софийския апелативен съд, който потвърди решението на Окръжен съд – Благоевград и отсъди в полза на общината собствеността върху стадиона в село Елешница, който е с площ 8 дка, както и двата сондажа за минерална вода – №1 и №2. С решението беше отменен нотариалния акт, който фирмата притежава от 2005 г., и беше осъдена да предаде владението на трите обекта на община Разлог, счетена като техен собственик. На делото в Благоевград съдът отхвърли като неоснователно искането на фирма  „Геоланд АГ“ АД  да бъдат признати като неистински документите за собственост, с които община Разлог разполага, а именно скица, акт за публична общинска собственост от 2001 г. и  акт за частна общинска собственост от 2002 г. Фирмата беше осъдена да заплати  сумата от 1681,50 лв. на община Разлог като разноски по делото и й беше дадена възможност за обжалване пред Апелативния съд в двумесечен срок, от която тя се възползва, но отново изгуби, след което обжалва и на последна истанция във ВКС, който също потвърди собствеността на общината.

Припомняме на читателите, че предисторията на стадиона и спортния комплекс в Елешница е още от 2003 г. Тогава спортният комплекс е собственост на „Редки метали“ ЕООД, когато върху имуществото се налага възбрана и той е обявен за продажба чрез публичен търг. Спортният комплекс в едно с прилежащите сгради и двата (големият и детският) басейна е купен от софийската фирма „Джойнт Метал Трейдинг“ ООД, с пълномощник Албена Янева. Сред акционерите във фирмата  е и местен човек – Славе Андасаров, който живее в София. Съгласно постановление за възлагане на недвижим имот от 2003 г., изготвено и подписано от Емилия Енчева, публичен изпълнител при регионална дирекция – София на Агенцията за държавни вземания, новият собственик е въведен във владение, но в документа спорното футболно игрище е вписано като северна граница на спортния комплекс, т.е. то не става собственост на фирмата и е извън закупения от нея имот. Във второ постановление от 2004 г. футболното игрище също фигурира като граница – север. Година по-късно, през 2005 г., „Джойнт Метал Трейдинг“ ООД решава да продаде спортния комплекс на фирма „Геоланд АГ“ АД. За да се извърши сделката, „Джойнт Метал Трейдинг“, базирайки се на двете постановления от 2003 г. и 2004 г., се легитимира като собственик и ползвайки услугите на  нотариус Сашка Витанова от Разлог, е изготвен нотариален акт, в който фирмата е вписана като собственик и съответно продавач. Към документите е приложена скица, издадена от Регионална служба по кадастър – Благоевград, в която фигурира футболното игрище, както и собственоръчно написана декларация, че върху обекта няма тежести, ипотеки, възбрани, ограничения, вещни права и спорове. Базирайки се на гореописаните документи,  нотариус Витанова вписва в нотариалния акт футболното игрище и то става собственост на фирма„Геоланд АГ“ АД с пълномощник Атина Мавридис-Василева.  

Кметът на Елешница Сашо Мицин още в началото, когато казусът стана обект на съдебен спор, беше  категоричен, че игрището е придобито чрез измамна схема. Тогава той каза за „Струма“, че единственото място, откъдето се издават легитимни скици, е кметство Елешница, и че скицата не е издавана от там. Според него тя  е издадена с единствената цел да се вкара и стадиона в сделката с „Геоланд АГ“.

„Куриозното в случая е, че през цялото време фирмата твърдеше, че документите, с които разполагаме, са неистински, едва ли не общината е фалшифицирала акта за публична общинска собственост и акта за частна общинска собственост, които притежава. По сигнал на фирмата бяха направени проверки от Икономическа полиция и апелативен прокурор от София за фалшифициране на документи, които не доказаха нищо”, заяви  С. Мицин.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *