Деканът проф. д-р Ст. Иванов: Предстои акредитация и на докторска програма по спорт, искаме да изградим нов мултифункционален корпус

След започналото от тази учебна година обучение на бакалаври за треньор по вид спорт предстои разкриването на магистърска и докторска програма, стана ясно по време на общото събрание на Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт в ЮЗУ. В доклада си за 2115 г. деканът проф. д-р Стоян Иванов обяви и че ръководството има идея за изграждането на нов мултифункционален корпус, който да включва центрове по кинезитерапия, социална работа и консултиране, спортни науки, здравни грижи и речеви център. Той благодари на новите ръководители на Катедрата по кинезитерапия – доц. д-р Д. Попова, на логопедия – доц. д-р М. Симонска, и на медикосоциални науки – доц. д-р В. Станчева.

„Усилията на целия академичен състав доведоха до разкриването на изключително ценните три нови специалности „Акушерка“, „Медицинска сестра“ и „Треньор по вид спорт”. Няколко други университета се опитаха, но се отказаха. Ние се преборихме с всички трудности и предизвикателства“, изрази признателността си към преподавателите деканът. Той подчерта, че всички специалности във факултета са едни от най-скъпите по отношение на държавната издръжка, и ги определи като едно бижу от обществена значимост.

По отношение на обучаваните 4-ма гръцки, 20 турски, 3-ма сръбски, 4-ма македонски, 1 молдовски и 6-има украйнски студенти деканът анализира, че факултетът има резерви в обучението на чуждестранни студенти, и изрази надежда, че след като придобие опит, броят на учащите чуждестранни граждани ще нарасне.

Деканът засегна и темата за хорариума на часовете по задължително избираемата дисциплина „Спорт“, като подчерта, че те трябва да бъдат вдигнати от 60 на най-малко 120 часа за цялото следване.

Докладът на декана бе приет с пълно единодушие от 46-имата присъстващи, след което общото събрание пристъпи към частичен избор на Факултетен съвет. След тайно гласуване квотата на хабилитираните преподаватели бе попълнена от доц. д-р Стоян Везенков и доц. д-р Росен Калпачки, а от квотата на докторантите за член на Факултетния съвет бе избран шефът на родното таекуон-до и вицепрезидентът на световната федерация Марио Богданов.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *