Важно за кандидат-студентите! 4153-ма бакалаври и магистри приема ЮЗУ, 450 места планирани в направление „Икономика“

Академичния съвет на ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград утвърди проект за план-прием на 4153-ма бакалаври и магистри. За учебната 2016/2017 г. ще бъдат приети 2453-ма бакалаври в редовна форма на обучение и 385 задочно. Заложени са 1035 места за магистри след ОКС бакалавър /1000 в редовна и 35 в задочна форма на обучение/ и 280 магистри.

Сред професионалните направления 450 места за бакалаври и магистри са планирани в „Икономика“, където са специалностите „Финанси“, „Счетоводство и контрол“, „Маркетинг“, „Икономика на публичната сфера“ и „Международни икономически отношения“. В педагогиката има 380 места /280 за бакалври и 100 за магистри/. В правото е плануван прием на 180 първокурсници редовна форма на обучение и 70 задочно. 120 са местата студенти в специалност „Туризъм“ с ОКС бакалавър и 40 места за магистри след придобита степен бакалавър.

„Проетът за прием на студенти отразява предложение на факултетите“, коментира вчера зам. ректорът по учебната част проф д-р. А. Стоилов. Другият зам. ректор по научно-изследователската дейност и докторантското обучение доц. д-р Георги Апостолов запозна присътващите с предложенията за прием на докторанти – 91 в редовна форма на обучение и 20 в задочна.

Вчерашното заседание започна с пожелания от страна на ректора доц. д-р Б. Юруков за успешен летен семестър, започнал в понеделник /1 февруари/. Като първа точка в дневния ред бе обсъждан и приет проект за изпълнение на консолидирания бюджет на университета за 2016 г.

„Бюджетът е балансиран. Не предвиждаме дефицити, което е най-важното“, каза пом. ректорът Н. Тахов. От доклада му стана ясно, че държавната субсидия за университета намалява с близо 1 млн. лв. „През 2016 г. не се очакват рестриктивни мерки, но трябва да положим усилия за намаляване на разходите”, анализира Н. Тахов, а ректорът допълни: „Много неща зависят от нашата активност”.

Академичният съвет гласува едногодишно удължаване на договорите на доц. д-р Елена Чаушева от Филологическия факултет, доц. д-р Чавдар Коцев от Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт, проф. д-р Георги Георгиев и доц. д-р Донка Иванова от Стопанския факултет, и проф. д.н. Филип Павлов от Факултета по изкуствата. Освен това бе прието специалност „География и история“ да върне старото си име „Педагогика на обучението по география и история“. 

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *