Директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов: Няма как да сложим контрольор до всеки от 20 000-те дървосекачи, затова моля: Сигнализирайте ни, за да направим от неизвестните извършители известни

Инж. Дамян Дамянов е магистър по горско стопанство от Лесотехническия университет в София. Има над 32-годишен професионален опит на ръководни позиции в системата на горите. Започва работа като зам. директор на ДЛС “Кормисош”, а в периода 1987-2009 г. ръководи ДЛС “Витошко-Студена”. От 2009 до 2012 г. е директор на ТЗАД “Южна България”, а от лятото на 2012 г. е част от ръководния екип на Югозападното държавно предприятие – Благоевград.

– Г-н Дамянов, преди десетина дни оглавяваното от Вас Югозападно държавно предприятие обобщи резултатите от дейността по опазване на горските територии през 2015 г. Това беше и годината на осезаеми промени в законодателството, наложени нови практики по провеждането на търговете, маркирането на дървесината, електронни превозни билети и др. Отразиха ли се промените на резултатите и в каква посока?
– Отразиха се положително, още повече че в началото на 2015 г. бяха формирани контролни звена, които следяха стриктно за въвеждането на промените в реалната ни работа. В резултат в края на годината отчетохме приблизително с 8000 повече проверени автомобили, сечища и дърводобивни фирми. Тези цифри говорят достатъчно красноречиво. Чувствително се повиши и разкриваемостта на нарушенията в държавните горски територии. Изключително полезно се оказа провеждането на търговете в сградите на Централното управление в Благоевград и София. Също така дисциплиниращ ефект изигра въведеното маркиране на дървесината при нейното транспортиране, което се извършва с уникални индикационни номера. Това доведе до намаляване на количествата на незаконно транспортирана дървесина. Положителното е, че направихме много проверки, съставихме много актове по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча.
Лошото обаче, което трябва да отчетем и да подобрим през тази година, е, че немалка част от нарушенията са констатирани като нарушения с неизвестен извършител. Това е сериозен проблем. Едното основание за тези констатации е огромната площ, която се охранява, все пак се опитваме да пазим близо 800 000 хектара държавни гори! От една страна, това е обективен фактор, с който можем да се оправдаем, но от друга – явно ние трябва да подобрим превенцията и въобще организацията по разкриване на тези престъпления.
Мисля, че тази година трябва да бъдат много по-малко такива протоколи и актове, адресирани към неизвестен извършител, защото те в общи линии всички са известни.

– Знаете ги поименно, а не можете да докажете нарушенията?
– Точно така. Трудното доказване е основният проблем в дейността ни. Ако обаче проверките се правят по-оперативно и по-редовно, убеден съм, че все повече неизвестни извършители ще стават известни.
– 8000-те проверки повече ли са основният повод на ЮЗДП да отчете по-успешна година?
– Факт е, че извършихме поне 40% повече проверки в сравнение с 2014 г. Но не е само това. Имаме доста наказани наши служители, някои от тях предадохме на прокуратурата, имаме освободени директори на териториални поделения. Всичко това е показателно за нашата готовност и непоколебимост да вървим по линия намаляване и ограничаване на нарушенията. Аз казах вече – основният проблем е оперативността и превенцията. Подобряване на работата в опазването на територията, за която отговаряме, рефлектира в икономическите и натуралните показатели. Предприятието е със 150 000 кубика дърва повече от миналата година и с много по-добри икономически резултати.

– А с по-малко незаконна сеч ли е?
– Определено с по-малко незаконна сеч, но тук е мястото да кажем, че допуснахме незаконна сеч, нерегламентирани дейностти на няколко места, на които не биваше да допускаме. Имам предвид Природния парк Витоша, Дупница и т.н. – нарушения, които станаха известни на обществеността.
– Не мислите ли, че дори да имате много добри резултати, достатъчно е няколко такива случая да излязат в медиите, за да влезете в обяснителен режим и да се демотивират съвестните Ви служители?
– Служителите, които изпълняват съвестно задълженията си и които спазват законовите изисквания, не трябва да имат никакви притеснения. Относно общественото мнение – хората са прави да не вярват на много от нещата, тъй като всеки един по свой начин е чувствителен към посегателствата. Основните ни усилия през тази година ще бъдат точно в тази посока – не да минаваме в оправдателен режим, а самите ние да разкриваме своевременно нерегламентирани практики и нарушения. Разчитаме и на подкрепа от гражданите, които в болшинството си са особено чувствителни по темата за незаконната сеч – някои от тях вече са ползвали и знаят, че ако се подаде сигнал на тел. 112, контролните ни екипи реагират веднага и отиват на проверка. Колкото повече сигнали има от граждани, толкова повече нашите служители са в гората, на местата, на които работят фирмите, и това намалява възможността за нерегламентирана дейност.
– Говорите за превенция. На фона на тази превенция ли станаха последните масови уволнения в системата на ЮЗДП, когато 5-има директори и 18 служители бяха уволнени, а Вие се заканихте, че няма да спрете дотук?

– Аз не бих ги нарекъл “масови”. Това е елемент точно от превенцията, защото освобождаването на тези петима колеги бе в резултат точно от неизпълнение на техните преки задължения по създаване на организация и контрол на дейността. Във всяко едно горско стопанство, където имаме освободен директор, са събрани доказателства, че той не си е изпълнил задълженията като ръководител на съответното поделение. Не можем да кажем, че ще спрем, защото това е процес – този, който излиза от рамките на определените в закона правила, ще последва техния пример. Затова посъветвах колегите просто да се движим в една посока, за да нямаме основания за бъдещи освобождавания. Но сдържа да уточня – ние ги освободихме за нарушения, в никакъв случай не става дума за някаква престъпна дейност.
– А за злоупотреба със служебно положение?
– Имаше такива случаи, но тези, които са за допуснати нарушения, те няма да бъдат линчувани, те ще продължат да работят в системата. Политиката на министерството и на Югозападното държавно предприятие е да се изсветли дейността ни. Това, което се случва и в резултат на което предприемаме някакви дисциплинарни наказания и други действия, e заради закостенялата стара практика да има някакви местни или други обвързаности, да си затварят очите на определени места, което неминуемо дразни хората. Така че цялата наша работа е на открито, ние не можем да скрием нищо.
– Заканата Ви, че скорошните 23 уволнения няма да са последни, е опит да върнете доверието на хората или да стреснете недобросъвестните служители?

– Мисля, че друг начин за връщане на доверието няма. С приказки няма как да върнем доверието в горските служители. От друга страна, много от критиките, които се отправят към нас, аз не смятам за основателни, защото едва ли не горският е виновен за това, че вали, че има сняг, има слънце или пък е облачно. Много са интересите, които са свързани с българските гори, те са в различни спектри на обществения живот. Има неща, за които действително ние носим отговорност и трябва да подобрим в нашата дейност, но има и неща, за които ние ставаме заложници на чужди интереси. Нека критикарите на нашата работа да бъдат по-обективни. Няма непроверена жалба, няма непроверен сигнал. Действително, че нашата основна дейност – ползване на дървесина, е свързана с основното мероприятие „сеч“. Сечта е вид операция, няма красиво сечище, няма лесна операция, но това е единственият сериозен начин за устойчиво стопанисване на горите. Това трябва да е ясно на българите, от една страна, от друга страна – трябва да им е ясно, че при необходимостта от ползване на този ресурс винаги се допускат грешки, тъй като само на територията на Югозападно предприятие работят над 540 фирми и сигурно над 20 000 дървосекачи. Ясно е, че не може до всеки един работник да има контрольор. Затова аз съм благодарен за всеки един сигнал.
– И Вие гарантирате, че проверките са обективни и че тези сигнали наистина могат да доведат до промяна на статуквото?
– Гаранция по обективността е фактът, че при неубедително действие от наша страна авторът на сигнала има право да потърси допълнителна проверка от страна на регионалните дирекции, министерство, където е необходимо – в съда, и т.н. Промяната като цяло на отношението на българина към природата не може с магическа пръчка да стане от днес за утре. Необходим е твърд ред, за да се научим всички да уважаваме гората.
– Има ли много случаи, когато недоволни от проверките, които Вие правите, са потърсили други проверяващи?
– Единични са случаите, в които имаме неудовлетвореност. Един от тези случаи беше в стопанство Дупница, където си отиде директорът. Направихме проверка и установихме, че нарушението е в различно място от това, за което се жалеше гражданинът. Той реши, че се опитваме да прикрием случая, а всъщност нашите експерти просто бяха открили ново нарушение.
– Какво има в календара ви за 2016 г.?
– През тази година продължаваме. Провеждаме през февруари нова форма на продажба – електронен търг на дървесина на склад, което още повече изчиства всякаква възможност за контакти, за зависимости. Увеличаваме продажбата на дървесина от склад, която къса веригата между добива и продажбата, и се надявам да вървим с бавни стъпки към подобряване на нещата.

– Съпротивата на хората, които няма да са доволни от тези мерки, със сигурност ще продължи, това притеснява ли Ви?
– Действително на места се усеща организиран отпор. Трябва да ги успокоя обаче, че ще продължим в същата посока, защото това е правилната посока. Както е казал Конфуций: “Когато усещаш, че ти е трудно, значи се движиш в правилната посока”.
– Има ли вече назначени на местата на уволнените директори?
– Ще има скоро нови титуляри, а на места ще останат действащите заместници. Аз неслучайно казах, че няма никакъв друг мотив за уволнението на досегашните освен несвършена работа. Фактът, че предприятието е с чувствително подобрени показатели във всички дейности – залесяване, почвоподготовка, отглеждане на горски култури, горски разсадници, ловностопанска дейност и финанси, показва, че колегите работят успешно и отговорно. А там, където не се случват нещата, стават тези т.нар. “масови” освобождавания. Но не може да няма и такива неща, ние все пак не сме богоизбрани, ние сме само назначени. И на всеки един, който го забрави това нещо, му го напомнят много бързо.
Разговаря БОРЯНА ЦОНЕВА

loading...


 

 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *