Представляващият ВСС Д. Узунов в Сандански: Работата на Районния съд е високоефективна, отменените актове са малко, съдиите са решили 90% от постъпилите дела

Натоварена и успешна 2015 година отчете председателят на Районен съд – Сандански Николинка Бузова в присъствието на представляващия ВСС съдия Димитър Узунов, експредседател на съда в курортната община. В отчетния доклад съдия Н. Бузова наблегна на факта, че през 2015 година са били извършени и проверки от Инспектората на ВСС в двете отделения на съда, както и от Министерство на правосъдието и от комисията в Народното събрание.

Според резултатите от извършените проверки работата на екипа от ръководен състав, съдии и служители в Районен съд – Сандански е на изключително високо ниво, което се дължи на добрата предварителна подготовка, компетентността, екипността на работа и старанието на всеки един служител и магистрат в съда, отчете съдия Бузова.

Според доклада, независимо от трудностите, които са съпътствали работата на съда, е налице ръст на делата, приключили в тримесечен срок – 90% от всички дела, и незначителния брой на отменените съдебни актове. Констатиран е увеличен ръст на постъпленията на административните дела по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

От анализа става ясно, че най-много са делата от НК „Общоопасни престъпления” – пътнотранспортни произшествия, шофиране в нетрезво състояние, управление на МПС без шофьорска книжка в едногодишен срок от наказанието по административен ред, от НК „Престъпления против собствеността” – кражби, и от НК „Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации” – незаконно преминаване през границата.

Едно от делата, което е обект на висок медиен и обществен интерес, е за стрелеца в Катунци. Делото не е приключило през отчетната година, но същото е предмет на обжалване поради взетата на подсъдимия мярка за неотклонение „задържане под стража”, която е потвърдена от въззивната инстанция. Представляващият ВСС съдия Димитър Узунов коментира пред репортер на вестник „Струма”: „От данните, които видях в отчетния доклад, установявам, че е добро нивото на Районен съд – Сандански. То не само че е запазено, но е надградено.

Установявям, че съдиите са решили 80-90 процента от постъпилите дела през 2015 г., отменените актове са много малко. Това говори за висока ефективност на този съд. Работата на Санданския районен съд в никакъв случай не дава основание за каквато е да е критика. От десетките съдилища, които съм посетил на районно, окръжно и апелативно ниво, най-приятно се чувствам в РС – Сандански, в залата, в която съм правораздавал. Пожелавам на всички съдии и служители ползотворна работа и през настоящата година, и най-вече здраве”, заключи Д. Узунов. 

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *