Кметът Камбитов бе домакин на среща между министъра на МОСВ Ивелина Василева и кметове от региона

Кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов бе домакин на среща между министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, кметове от региона и институции. Сред темите, засегнати по време на срещата бяха финансовите инструменти, които се управляват от МОСВ -ОП „Околна среда”, предприятието за управление на дейностите  по опазване на околна среда и Националният Доверителен Екофонд. Бяха обсъдени и възможностите за кандидатстване през 2016 година по ОП „Околна среда” в секторите „Води”, „Отпадъци”, „Биоразнообразние”, „Управление на риска от наводнения”.

Министър Василева декларира пълна подкрепа от страна на Министерството на околната среда и водите при изграждане на депото в село Бучино, община Благоевград. „Благодаря на кмета д-р Камбитов и неговия екип, както и на всички общини, които участват в Сдружението за управление на отпадъците, за бързото темпо, с което работиха по изготвянето на проекта за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците. Вече има готовност с идейно проектиране, подготвя се, за да можем да финансираме изграждането на първата клетка на депото с довеждащата инфраструктура. Ние имаме пълната готовност за това, имаме принципно решение и когато има готовност за начало на дейностите, ще осигурим финансиране и ще подпомогнем общините в региона да извършват тази толкова важна инвестиция, за да решат този наболял проблем”, каза министър Василева.

„До края на 2016 г. ще бъде изградена първата клетка, която е най-важна”, каза кметът Камбитов. По време на срещата в Благоевград беше засегнат и проблемът, свързан с ВиК сектора. Към този момент Благоевградска област е сред общините, които не могат да се възползват от финансиране по проекти, свързани с подобряването на ВиК инфраструктурата, тъй като в четири от общините ВиК дружествата са общинска собственост. В тази връзка кметът д-р Камбитов призова кметовете на общините Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич да предприемат действия, за да бъде постигната консолидация на областно ниво.

В останалите сектори, възможностите се очертаха като шанс за общините да кандидатстват по двете обявени процедури – за компостиращи инсталации, където са заделени 200 млн. лв. и близо 50 млн. лева за сектор „Биоразнообразние”.  Общините могат да кандидатстват по линия на механизма воден от общността местно развитие и по линия на директно кандидатстване за консервационни дейности със зоните НАТУРА 2000. В сектора за „Управление на риска от наводнения” са отделени 20 млн. лв за 2016г., където общините ще могат да кандидатстват за реализиране на проекти за изграждане на хидросъоръжения, защитни съоръжения, които са с акцент върху екосистемните решения.

Министър Василева обяви, че е подписана Заповед, с която и тази година ще се даде начало на кампанията по проверки на нерегламентирани сметища по поречието на реките. На срещата бяха обсъдени още и възможностите, които дава новата програма, която ще започне в средата на годината, свързана с оползотворяването на ресурса от минерални води. „На територията на област Благоевград са предоставени за управление от общините 13 находища на минерални води”, поясни министър Василева. През 2012година минералните извори са прехвърлени на община Благоевград за стопанисване, като кметът д-р Атанас Камбитов обясни, че те ще бъдат включени в мащабния проект за „Спортен Благоевград”.

„Ще се възползваме от възможността, която предоставя програмата за кандидатстване и ще сме сред първите общини, които ще се възползват от проекта. Ние в действителност сме готови със „Спортен Благоевград”, където ще се използва и минералната вода и тази програма ще даде въможност за едно много важно нещо. „Спортен Благоевград” ще бъде финансиран през ОП „Региони в растеж”, Ос1 с част от 44 милиона лева, част от довеждащата инфраструктура по програмата, финансов инженеринг от „Фонд на фондовете” и собствени приходи, което ще бъде комбинирано финансиране със синергичен ефект”, обясни д-р Камбитов. Той припомни, че ски зона „Картала” е част от проекта „Спортен Благоевград” и Община Благоевград ще предприеме стъпки ски пистата да бъде общинска собственост и след това да се стопанисва от Общината.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *