77 000 лв. санкция за саниране сградата на общината и адвокатски услуги наложи МРРБ на община Петрич

Община Петрич да плати 73 000 лв. санкция, наложена й от Министерството на регионалното развитие и благоустройството заради груби нередности в проведената обществена поръчка за саниране на сградата на администрацията, постанови благоевградският административен съдия Ваня Вълкадинова.
Делото стигна до нея, след като администрацията на Димитър Бръчков обжалва наложената от министерството на 03.10.2017 г.финансова корекция заради опорочената процедура, чието финансиране бе извършено безвъзмездно по оперативна програма “Региони в растеж”, с точно наименование № BG16 RFOP001-1.035-0004-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на обект „Сграда на общинската администрация – обновяване на административна инфраструктура“.
От мотивите на МРРБ и Административен съд – Благоевград става ясно, че община Петрич е допуснала три основни нарушения. Според първото тя е създала ограничителни условия към фирмите, които биха искали да санират кметството, като по този начин е нарушила принципа на конкурентоспособност. Освен това в посочения критерий при избор на изпълнител на строително-монтажните работи, който е съотношение качество/цена, са записани изрази, които съдът определя като „бланкетни и практически противоречащи на Закона за обществените поръчки”. Става въпрос за думи като „изчерпателно“, „задълбочено”, „значим”, и то използвани в методиката за оценка по показателя „Технологична последователност на строителния процес“
Не на последно място като фрапиращо нарушение министерството и съдът са отчели фактът, че
избраната за изпълнител фирма „Реалити терм” с управител Марек Луканов, която е единственият кандидат за поръчката, не е представила необходимите документи за сключване на договора, и по-конкретно от документацията липсва частта, с която тя би трябвало да декларира, че притежава техническа възможност и компетентност да извърши санирането.
Основен виновник за сериозната сума от 73 000 лв., която общината трябва да плати от общинската хазна, е дирекция “Обществени поръчки”, чийто шеф е Рилка Филипова.
Любопитен детайл е, че МРРБ прави проверка на обществената поръчка след получен на 17.09.2018 г. сигнал за нарушения при изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, МРРБ прави проверката веднага, установява верността на сигнала и на 28 ноември 2018 г. издава решение за определяне на финансовата корекция, която е 10% от стойността на проекта.
Освен 73 282, 60 лв. финансова санкция, съдия В. Вълкадинова е осъдила община Петрич да плати и хонорара на министерския защитник, който е 3274,18 лв. Така общата сума става близо 77 000 лв.
Решението на съдия Вълкадинова подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.
Припомняме, че според официална информация от регионалния министър Петя Аврамова на община Петрич са наложени корекции по общо 4 проекта – 3 от тях са за устойчиво и интегрирано градско развитие, към която категория спада и санирането на сградата на общината, и 1 е за социална инфраструктура.
ВАНЯ СИМЕОНОВА
Излъсканата фасада на общинската администрация източи бюджета на петричани с близо 77 000 лв.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *