77 433 лв. влезли в общинската хазна от платените паркинги в Кюстендил, 171 591 лв. от наемите в поликлиниката

28 докладни записки включи в дневния ред председателят на минипарламента в Кюстендил Михаела Крумова. Идния четвъртък в залата на читалище „Братство” съветниците ще приемат проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил, проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене“ – гр. Кюстендил.
Директорът на галерията Валентин Господинов е отправил искане до община Кюстендил за поставяне на възпоменателна плоча на Стефан Десподов върху фасадата на родния му дом на ул. „Княз Ал. Батенберг“ 29 по данни на внесена за разглеждане от Общински съвет – Кюстендил докладна записка. В дневния ред е включено предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил” на доц. д-р Димитър Кирилов Конов.
Съветниците ще открият процедура по избор на обществен посредник на територията на община Кюстендил и създаване на Временната комисия по номинациите на кандидати за обществен посредник на територията на община Кюстендил. Процедурата се налага след кончината от Ковид-19 на започналия втори мандат като посредник Васил Иванов.

Ще бъде избран представител на община Кюстендил, който да вземе участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД – гр. Кюстендил.
Съветниците ще гласуват отчетите на общинските предприятия, в т.ч. изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда за 2020 година, отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците на община Кюстендил за 2020 година и отчет за изпълнение на Програмата за управление и подобряване на качеството на въздуха на територията на община Кюстендил за 2020 година, отчет за дейността и резултатите на ОП „УОИ“ за 2020 година, на ОП „Обреден дом“, ОП „Чистота“ за 2020 година – „Обществена пералня“, ОП „Ученическо хранене“ за 2020 година.
Приходите от такса смет за миналата 2020 година са на стойност 260 13 лв., общо събрани приходи от автогара Кюстендил – 9140,00 лева. 871 МПС-та в Кюстендил през 2020 година са били репатрирани от специализирания автомобил паяк от служители на ОП „Управление на общински имоти“ според доклада на предприятието.
На място са били санкционирани 445 броя автомобили, общо са санкционирани 1266 броя.
Приходите от платените паркинги, постъпили в хазната на община Кюстендил през миналата година, са в размер на 774 33,00 лева. ОП „Управление на общински имоти“ отчита годишни приходи от дейност „Пазари“ на стойност 754 57,68 лв. Събраните суми от наеми в общинската поликлиника са 171 591,16 лв.
„В резултат на работата на ОП „Управление на общински имоти“ и община Кюстендил по линия на противодействие на извършване на противообществени прояви от страна на малцинствата в кв. „Изток” криминогенната обстановка в Кюстендил е значително подобрена в сравнение с минали години“, обобщава още отчетът.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *