Академичният съвет на ЮЗУ насрочи дата за безпрецедентно присъствено Общо събрание – 300-те делегати разделени в три зали с аудио- и видеовръзка и възможност за включване от вкъщи

Безпрецедентен начин за провеждане на присъствено Общо събрание гласува и прие Академичният съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Заседанието, на което бяха обсъждани редица важни въпроси, започна с едноминутно мълчание в памет на академик Евгени Головински и проф.д.н. Мирослава Кортенска, които бяха част от академичния състав и са допринесли изключително много за развитието на благоевградския  университет.

Като първа точка в дневния ред бe обсъденo кога да се насрочи и как да се проведе Общото събрание. То е най-висшият орган за управление на университет. В него на база квотен принцип право на глас имат близо 300 делегати от 9-те факултета, представители на администрацията, и обикновено се провежда в края на годината, през месец декември, но сега заради пандемичната обстановка бе отложено.

 „Считам, че хората трябва най-после да започнем да работим присъствено и да се виждаме. Да, електронната среда има предимства, но не трябва изцяло да отнема нашите присъствени задължения  във висшето училище. Затова искам Общото събрание да се проведе присъствено, при определена подготовка и условия”, коментира ректорът проф.д-р Борислав Юруков. Той предложи така важното годишно отчетно заседание на колективния орган за управление да се състои на 12 май от 10.30 часа, ако дотогава няма промяна на обстановката и рестрикции на национално ниво. Така при спазване на противоепидемичните мерки и изискванията за ползване на 50 процента от помещенията членовете на ОС и комисиите ще бъдат разпределени в три зали. В аулата се позиционират делегатите на Правно-историческия, Природо-математическия и Стопанския факултет, студенти и докторанти. В аудитория 207 отиват Факултетът по обществено здраве, здравни грижи и спорт и Техническият факултет. Съответно в съседната 208 зала са Педагогическият, Философският, Филологическият факултет и  административен персонал. Между залите ще има  аудио- и видеоконферентна връзка, а 12 май ще е неучебен. Проф Юруков посочи, че при така направените изчисления и разпределение 3-те зали ще се ползват на 50 процента от капацитета си, но ако дотогава се наложат нови ограничения, например за 30% заетост на помещенията, от университета ще осигурят още две аудитории за делегатите. В Общото събрание без аналог и безспорно изискващо огромен ресурс за организация и провеждане ще могат да участват и делегати, поставени под карантина. Те ще се включат през електронна платформа и могат да заявят това си желание не по-късно от 12 часа на 11 май, или ден преди самото заседание.

Втората важна точка бе свързана с академичното израстване. С явно гласуване Академичният съвет потвърди решенията на факултетните съвети за обявяването на общо 30 конкурса – 21 за главни асистенти, 7 за доценти и 2 за професори.

Най-много конкурси се обявяват в Правно- историческия факултет, където се нуждаят от 5-има главни асистенти и 2-ма доценти. Там са двата конкурса за професори – в професионално направление 3.6. Право. Във Факултета по изкуствата ще „произвеждат” 4-ма главни асистенти и 2-ма доценти, а в Природо-матическия факултет двама доценти – по химически науки и методика на обучението по физика. От 9-те факултета конкурси не са „пуснати” само в Стопанския, но деканът на основното звено проф. д-р Преслав Димитров обясни, че ще подадат необходимите им бройки за следващия Академичен съвет.

Говорейки за академично израстване, зам. ректорът по научноизследователската работа проф. д-р Иванка Станкова изтъкна, че има кандидати, които не покривали минималните национални изисквания  за заемане на длъжност, но въпреки това ръководители на катедри заявявали искане за конкурси. Така всъщност се оказвало, че от катедрата са добри, а от университетската комисия по допустимост са лоши, защото спирали и не допускали до участие в конкурсите неотговарящите на условията и критериите.

„И за да престанем да си играем на доброто и лошото ченге, предлагам при други подобни случаи на следващи сесии ръководителите на катедри, поради това че нарушават Закона за развитие на академичния състав, правилника за прилагане и допълнителни изисквания на университета, да им се наложи административна санкция”, предложи проф. Станкова. Ректорът определи забележката на заместника си като много важна и посочи, че въпросната система за академично израстване е един вид реверанс към работещите в ЮЗУ.

„ Може би трябва кандидатите, неотговарящи на изискванията, да напускат университета, а на тяхно място да назначаваме външни хора, покриващи критериите. Накрая това ще стане”, прогнозира ръководителят на ЮЗУ и възложи на проф. Станкова да изготви предложение до Академичния съвет какви точно действия да бъдат предприети в случаите, когато от катедрите предлагат недотам подготвени и непокриващи изискванията кандидати в конкурсите за длъжности.

По време на заседанието, продължило два часа, бе дадена „зелена светлина” за разкриване на две нови магистърски програми: „Спортна подготовка в детско-юношестка възраст”  и „Социално-педагогическа подкрепа за деца”, и утвърден проект на календарния график за новата академична 2021/2022 г., която в ЮЗУ ще стартира на 27 септември.

За да могат да подготвят студентите на необходимото ниво, отговарящо на актуалните потребности на пазара на труда, а и въз основа на постановление на МС от 5 февруари за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител”, Академичният съвет прие актуализиране на множество учебни планове. От дебатите и коментарите по темата стана ясно, че само във Факултета по педагогика са внесени 23 от общо 25-те предожения за промени. Въпреки краткото време и огромния обем работа в най-стария и утвърден факултет на ЮЗУ са успели да актуализират 32 от близо 50-те учебни планове, по които се обучават 2460 студенти.

„Вие сте герои”, обърна се към представителите на Факултета по педагогика начело с декана доц. д-р Янка Стоименова ректорът.

Във връзка с организацията на самия учебен процес бе предложено студентите да се обучават блоково в слети потоци. Това, казано по прост начин, означава, вместо даден преподавател да води  лекциите си в отделни зали, дни, за студенти в различни специалности, те да се обединят в поток. Безспорно подобна стиковка, и то на университетско ниво, е огромно предизикателство, още повече че понякога и в самите факултети е трудно „напасването” при изготвяне на разписите. Проф Юруков обаче бе категоричен, че колкото и да е трудна тази задача, могат да я решат.

„Математика се изучава по един начин в Природо- математическия  факултет, по друг в Стопанския факултет. Затова трябва да подходим много внимателно към блоковото обучение”, включи се в обсъждането и ръководителят на отдел „Европейски проекти” проф. д-р Петър Миланов, а присъстващите се съгласиха, че действително трябва много внимателно да се прецени кои точно дисципини могат да се изучават блоково в слети потоци.

Академичният съвет завърши с предложение, отправено от доц. д-р Валентин Китанов. Ръководителят на катедра „История” и зам.декан на ПИФ сподели, че пътувайки от София, влиза с радост в Благоевград. Причината е, че малко преди града, на главен път Е-79 наскоро бе монтиран огромен билборд с логото на университета и цифрата 45 – годишнината от създаването на ЮЗУ „Н. Рилски”. Проф. Юруков с усмивка призна, че идеята за това е на проф. Станкова, а подобен билборд има и на пътя за Предел.

„Хубаво е да има такива инициативи и да се популяризираме. Нека достигнем до всички в Пиринска Македония. Да подарим било значки, сувенири… и хората да разберат, че нашият университет става на 45 години”, каза доц. Китанов, а идеята му бе посрещната с одобрение. 

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

10 Коментара

 1. Миланов Петърчо

  Обективни и точни са коментарите. За съжаление университета е мъртъв. Няма живот в него. Като зомби е! Това ръководство е позор за целият град, за съжаление съвпаднаха тези години и с недоброто ръководсво на града. Истината е, че всичко трябва да започне от нулата. Опозориха десетилетия ратоа на достойни хора с поведението си! т.нар. ректор не е бил на нито едно събитие в града по каквъто и да е повод. Хората не го познават дори в града /с изключение на тези, които го виждат в караваната на Кончето с другите мислители на по чашка/. Ако има капка достойнство в този човек и ако е вярна информацията за констаттациите в доклада той трябва да си подаде тържествено оставката на 12.05.!!!!! И то да е доволен – оставя в университета цялата си рода – синове, снахи, балдъзи, слуги, ратаи и т.н./. Тъжно е)

  Отговори
 2. МОНи

  Чудя се дали някой от некадърното ръководство на ЮЗУ ще излезе и ще заяви какъв е процента (а защо не и поименно) на доцентите и професорите, които към днешна дата (и то вече няколко години след промяна на правилата за адемично израстване) отговарят на минималните критерии за заеманата от тях акдемична длъжност. Какъв е процента на уж покрилите изискванията за академична длъжност доценти и професори имат реален научен принос?
  Да не се окаже така, че има асистентите които имат повече публикации с импакт фактор и импакт ранк от доценти, професори, шефове на катедри, декани и зам. декани, ректор и зам.ректори, но не могат да израстнат защото не се примиряват със случващото се в университета?

  Надявам се че на това Общо събрание ще се разисват и констатираните от МОН преди още 6-7 месеца закононарушения на този ректор. Надявам се, че скоро подопечните на докторант Гешев ще изпълнят служените си задълженията и ще се самосезират. Надявам се че скоро ченгето от ДС пенсионер ще престане да се бърка в академичните дейности на унивеситета… Много се надявам че рано или късно страхът в този университет ще изчезне и наистина ще се завърне академичната среда и атмосфера.

  Отговори
  1. Добрият войник Швейк

   “Надежда всяка тука оставете!” Общото събрание няма да направи нищо, то е прочистено предварително от всички стойностни личности, които имат собствено мнение и не зависят корупционно от престъпната клика, окупирала ръководните места и самовъзпроизвеждаща се десетилетия наред със себеподобни крадливи и крадливи изроди и некадърници. Единствената надежда за промяна е здраво обективно разследване от честна и независима Прокуратура и набутване на цялата престъпна шайка в ЦСЗ при бай Ставри, с конфискация на цялото окрадено имущество, изритване на всички синове, снахи, балдъзи, слуги, ратаи и т.н. сган и провеждане на прозрачни и обективни избори отгоре до долу по цялата верига. Всичко друго е предварително обречено на неуспех, особено докато резултатите се “броят” от несменяемия корифей Папуца. А дано, ама надали…

   Отговори
 3. Някой

  А сега се отчитайте какво си откраднал до тук БоЮр и какво раздаде на кликата некадърници и лизачи около теб – Марин, агент Андреев, Пр. Димитров, Тахов, Папурко брояча и шайката декани и шефове катедри. Остана ли нещо още за крадене или всичко е раздадено и откраднато. Идва Видовден пишман “ректорче” и “професорче” БоЮр.
  Министъра и МОН 6 месеца крие доклада за кражбите ти и те покрива, понеже и там се отчиташ с милиони лева държавни пари и те са нахранилката при тебе.
  Сам се предай на прокуратурата…..

  Отговори
 4. Един

  Пак е раздал 30 конкурса за доценти, проф. и гл.асистенти на нищожества като него, мижитурки, които за нищо не стават, но гласуват послушно за всичко, което поиска . Обградил се е с нищожества, та да не личи колко е некадърен и прост. Открадна всички държавни пари и таксите на студентите,за да се награждава сам себе си и лизачите и нищожествата в този университет. А ЮЗУ загива….и малкото студенти, които има и те ще изчезнат.

  Отговори
 5. Иван

  Стари коримпирани комупняги. Кръвопиции и подлоги. Ама ГЕРБ падна, сега е ред на Гешев и край с тая шурбадженащина

  Отговори
 6. Наглост

  СКАНДАЛ! Ректорът на ЮЗУ си гласувал 110 000 лв. бонуси. През 2018 г. и 2019 г. ректорът на Югозападния университет проф. Борислав Юруков е определил допълнително възнаграждение от 110 000 лв. сам на себе си в конфликт на интереси.

  Това е заключението от проверка на просветното министерство във вуза от август-септември 2020 г. Одитният доклад на МОН, поискан от “Сега” по закона за достъп до обществена информация заради сигнали за нередности във висшето училище, изобилства от нарушения на ръководството – раздаване на бонуси за милиони на преподавателите без критерии, невземане на задължителен отпуск, липса на ефективен финансов контрол и др.

  Отговори
  1. Аман от простотии!

   Този ще умре от глад ако излезе да си търси работа на свободния пазар. Затова драпа със зъби и нокти да се държи колкото може повече на докопаното с , без да го интересува, че ЮЗУ загива…

   Отговори
   1. Оставка

    Крадецът и лъжецът Юруков ще отчете откраднатото от ЮЗУ – 110 000 лв. само за година и половина сам си е дал награди и бонуси, а за другите две години и половина от първия му мамдат колко открадна??? На Шайката около него Марин и Миланов колко раздаде??? И за да си осигури незаконния втори мсмдат като прнсионер раздаде 3,6 млн. лв. на послушковците декани, ръководител катедри, за да принуждават да гладуват за Юруков, а за обикновенните служители и преподаватели – няма, замазваше им очите с по 100-300 лв. Герб си замина, ред е на Министъра, Ахладова, Гешев и Юруков е пътник към централния затвор…..

    Отговори
 7. ВАК-овски професор

  „ Може би трябва кандидатите, неотговарящи на изискванията, да напускат университета, а на тяхно място да назначаваме външни хора, покриващи критериите. Накрая това ще стане”-Цитат. Трябва само малка поправка – не “да назначаваМе”, а ” да се назначат” външни хора, !

  Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *