Асистентката в ЮЗУ Ив. Сакарева защити докторска степен и почерпи колегите си от Катедрата по германистика и романистика

Преподавателката от Катедрата по германистика и романистика на Филологическия факултет в ЮЗУ асистент Иванка Сакарева придоби образователна и научна степен “доктор”. Пред 5-членно научно жури, включващо ръководителя на катедрата доц. д-р Елисавета Бояджиева, декана на Правно-историческия факултет проф. д-р Габриела Белова, научния й ръководител проф. д-р Дияна Янкова от НБУ, доц. д-р Росица Ишпекова от СУ и доц. д-р Борис Наймушин от НБУ, тя защити дисертационния си труд на тема “Проблеми с еквивалентността при превода на правни термини от български на английски език (нотариални актове, пълномощни и декларации)”.
Асистент Сакарева е преводач по английски и немски език, вписан към МВнР, дългогодишен преподавател по специализиран устен и писмен превод, ментор на студенти по национална програма за преводачи към МОН, съдебен преводач в Благоевградския съдебен район, преводач към посолството на Великобритания.
Изключително важен е и фактът, че научният труд на докторантката е с изведен българо-английски речник на правните термини, което е от безспорна полза за студенти, преподаватели и преводачи. Наред с журито значимостта и голямата практическа насоченост на дисертацията изтъкват и останалите представители на академичната общност, присъствали на защитата, сред които и зам. ректорът по учебната дейност на ЮЗУ проф. д-р Антони Стоилов.
След защитата асистент Сакарева почерпи колегите си от Катедрата по германистика и романистика. Те й пожелаха още много професионални успехи и все така да има ентусиазирани студенти, на които да предава знанията й опита си.
СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *