Временна комисия прие заплатите на съветниците в Благоевград да са до 1300 лв. (ОБНОВЕНА)

Възнаграждението на ОбС председателя Р. Тасков остава 90 % от тази на кмета М. Байкушев

Временната комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на ОбС – Благоевград отмени намерението за въвеждане на долен праг на заплатите на общинските съветници в размер на 35% от брутната заплата на председателя. 8 от общо 9-членния й състав присъстваха вчера на заседание, на което бяха обсъдени и гласувани депозираните предложения за промени в периода на публично обсъждане на основния документ за работа на местния парламент. Общият им брой бе 9 и повечето коментираха размера на заплатите на председателя и съветниците.

Председателят на комисията Антоанета Богданова от групата на ПП ГЕРБ докладва предложенията по реда на постъпване, като дискусията и гласуването се проведоха след изслушване на всички.

Да отпадне минималният фиксиран праг от 35% и съветниците да си определят възнаграждение от 1300 лв., е искането на кмета М. Байкушев, обосновано с две цифри: 686 573 лв. е настоящата издръжка на местния парламент от бюджета на общината, която би скочила на 1 301 443 лв. със заложеното увеличение, включително и осигуровките.

Екссъветникът Калоян Ханджийски настоява предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на ОбС да може да се поиска от 1/3 от съветниците, а не както е в момента – от 21, колкото е квалифицираното мнозинство. Той настоя още да се определи 4-часов работен ден на председателя и намаляване наполовина на заплатата му.

Групата съветници на ПП ГЕРБ също предложиха да отпадне долният праг от 35% за възнагражденията на съветниците, а конкретният размер, позволен по закон до 70%, да се определя с отделно решение, както беше досега.

Александър Стойков и Илко Гълъбов се оказа, че са депозирали почти идентични предложения, на което съветникът Георги Иванов реагира спонтанно: „Явно един човек им ги е писал, но не са се разбрали кой от двамата да го внесе“.

В становищата на Стойков и Гълъбов се предлага заплатата на председателя на ОбС да се свали на 50% от кметската, а на съветниците да не е над 40% от неговата; председателите на комисии да информират официално гражданите за взетите решения до 2 дни след заседание; комисиите да заседават открито; гражданите и юридическите лица да могат да внасят предложения в постоянните комисии; ОбС по предложение на председателя да приеме стратегия и програма за приоритетите си в работата през мандата; гражданите да се изказват преди дискусиите по точката, по която искат да вземат отношение, и при недопускане на гражданин до изказване на сесия да му се изпрати писмен мотивиран отказ.

Георги Бузов предлага ОбС да определи заплата на председателя 50% от кметската, а на съветниците – 1/22 от кметската.

В 8 страници Александрина Пандурска е вписала забележките си по проекта за правилник на работата на новия ОбС. Основните касаят публичността, като сред идеите й за подобряването са излъчване на заседанията на страницата на ОбС във Фейсбук и обществено обсъждане на доклада за работата на ОбС, който се прави 2 пъти годишно. Тя настоява още да не се променя начинът на изчисление на заплатите на съветниците и да се запази сега действащият, а възнаграждението на председателя да се намали до 70% от това на кмета, като се мотивира, че работното му време не е фиксирано; съветниците да са длъжни да работят минимум в 2 комисии (а не както до момента – минимум в 1) и в не повече от 3; да се публикува съкратеният протокол от заседанията на постоянните комисии на сайта на Общината и страницата на ОбС и др.

Оказа се, че това няма как да стане на този етап, тъй като в момента ОбС няма достъп до сайта на Общината да публикува самостоятелно новини дори на страницата си. Писмено запитване е направено, но отговор от администрацията се чака, информира юристът на ОбС.

Съветникът Мирослав Чолев не сдържа възмущението си от идеята Фейсбук да се ползва като медия и със сарказъм предложи сесиите да се излъчват и в Tik-Tok и всички останали социални мрежи. „А защо да не си направим всички Вайбър група и да не се налага съветниците да гласуваме и да взимаме решения“, заключи той.

„Съкратеният протокол от заседанията на постоянните комисии се състои от номер на преписка и брой гласували, без допълнителни подробности, не знам каква е логиката да се качва на сайта, защото не носи някаква информация без достъп до документите“, реагира юристът на ОбС Теодор Тошев и допълни, че често комисии се свикват спешно преди сесия и физически няма как да се изготвят подобни справки, заради което не е редно в правилника да се вписва подобно задължение.

„Идеята е за максимална прозрачност на работата ни, но реализацията й означава поне още два щата за технически сътрудници, които да се занимават само с това“, отбеляза съветничката от групата на ПП Василиса Павлова. Тя коментира още, че няма логика да се прави обществено обсъждане на докладите на председателя на ОбС, защото се докладва нещо свършено, което няма как да се промени.

„Важно е да я има думата „обществено“, обясни „тънкия момент“ колегата й Валери Манов.

Идеята за стратегия за приоритетите на ОбС бе приета с недоумение от присъстващите съветници и юриста, тъй като ангажиментът да изготви такава стратегия за управленския си мандат е на кмета, който прокарва и следва своите политики, а ОбС само го контролира.

По темата за възнагражденията на съветниците членовете на временната комисия отбелязаха, че с решение от 2015 г. предишният състав на ОбС е приел размерът да е 25% от заплатата на председателя, а през септември тази година е наложен лимит до 1300 лв.

„Нека изясним каква реална заплата взимат сега съветниците. Информацията ми е, че не е повече от 1200 лв. и ако приемем предложението на кмета за 1300 лв., означава да си вдигнем възнагражденията“, откри дискусията Валери Манов и подчерта, че е доволен от разразилия се обществен дебат, но съжалява, че участниците не са били достатъчно обективни в преценката си.

Мирослав Чолев бе напълно откровен и цитира последната си пълна заплата като съветник в предишния мандат. „Взех 1170 лв., защото се осигурявам на максималния праг, но повечето колеги с по-ниски осигуровки взимаха по-малко и средната заплата бе между 980 и 1000 лв. Със заложен долен праг от 35% от председателската заплатите ни ще стигнат максимум 1600-1700 лв.“, категоричен бе той.

Със 100% подкрепа на присъстващите съветници бе прието предложението да отпадне долният праг и да остане вписаното в закона ограничение на тавана до 70% от председателската, което означава заплатата да продължи да се формира по взетите вече решения за 25% от председателската, но не повече от 1300 лв., до приемане на бюджет 2024 на общината.

Само М. Чолев и А. Богданова подкрепиха искането вот на недоверие на председателя да могат да поискат 30% от съветниците и то бе отхвърлено. Не бе прието и нито едно от предложенията, свързани с корекция на  работното време и заплатата на председателя, и тя остава 90% от тази на кмета.

Временната комисия отхвърли искането на съветника Димитър Урдев Комисията по здравеопазване и социална политика да се раздели на две с мотив, че ако го направи едната, няма да има достатъчно работа за сметка на другата.

Прие се съображението гражданите да получават думата за изказване първи след докладване на точката в дневния ред, по която са заявили, че искат да вземат отношение, но се отхвърли като незаконосъобразно искането да могат да правят предложения в постоянните комисии, тъй като законовият ред за това е чрез кмета или чрез председателя. Отхвърлено бе и предложение при отказ за изказване на гражданин той да получава писмено мотивите, тъй като практически подобни случаи са единици и основно причината е била в неявяване на самите граждани.

Председателят на ОбС Радослав Тасков и на временната комисия Антоанета Богданова дадоха вчера пресконференция за приетите и отхвърлени предложения в проектоправилника и за дневния ред на предстоящата в понеделник сесия на местния парламент. На нея съветниците ще трябва да приемат правилника си за работа и да учредят постоянните комисии, като определят съставите им и изберат председатели. На заседанието предстои да се приеме ПУП-ПП за изместване на газопровода, кабелните линии и водопровода по спомагателното съоръжение до новия мост над р. Струма към с. Покровник, както и предложение на кмета М. Байкушев за прилагане на система за делегирани бюджети в детските градини и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. В проекта за дневен ред е включено и искане от бившия зам. кмет Анита Коцелова за учредяване на безвъзмездно и срочно право на ползване върху общински поземлен имот по договор между общината и БФС, касаещ футболния терен в с. Рилци.

В понеделник местният парламент ще трябва да освободи и колегата си съветник Ивайло Червилов от позицията управител на общинското дружество „Паркинги и гаражи“.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *