В понеделник подлагат на обществено обсъждане Общия устройствен план на община Дупница

Общественото обсъждане на Общия устройствен план и Доклада за Екологичната оценка на ОУП на община Дупница ще се проведе в понеделник. На него могат да присъстват всички желаещи да се запознаят и да отправят своите въпроси.

„Общият устройствен план на община Дупница ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране, нови инвестиции и строителни дейности на територията на община Дупница. Той ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската територия, прилагащо интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в перспектива. Наличието на актуален действащ ОУПО – Дупница е също така предпоставка за решаване на дългогодишни устройствени проблеми, включително регулация на територии в периферията на населените места, както и за създаване на възможности за частни и публични инвестиции чрез оперативните програми на ЕС и Република България. Целта на ОУП е да осигури оптимални условия за социално и пространствено развитие, като създаде качествена урбанистична и пространствена структура за развитие на средата за живот, производството и земеделието, капиталови вложения на населението на общината, както и съхраняване на местната културна идентичност в близка и в по-далечна перспектива“, коментира кметът на общината инж. Методи Чимев.

Обсъждането е на 14.06.2021 г. /понеделник/ от 11.00 часа в заседателна зала (партерен етаж) в сградата на община Дупница.

ИВАН ИВАНОВ

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *