Изследване на оброци и свети води донесе докторска степен на етнолог от музея в Кюстендил

Етнологът Веска Спасова от музея в Кюстендил успешно защити дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по докторската програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда” на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Темата на изследването й е „Оброци и свети води в Кюстендилски регион -Теренни проучвания, интерпретации, проблеми на социализацията” и съсредоточава вниманието главно върху сакралната проекция и жизненост на свети места в региона.

В дисертационния труд за първи път е направено цялостно и задълбочено изследване на свети места като значим дял от съвременната културна среда на Кюстендилски регион. Открити и въведени в научен оборот са значителен брой оброци и свети води – повече или по-малко известни. Теренните проучвания обхващат 114 селища от Кюстендилско. Към тях са включени с. Мърводол /Разметаница/; с. Пастух и Долна Козница /Невестинска община/; гр. Бобошево и някои села от Бобошевска община – Вуково, Доброво и Скрино, Фролош и Цървище /Кочериновска община/; гр. Рила и Рилския манастир.
Като дългогодишен специалист в музея, д-р Веска Спасова е автор на много тематични етнографски изложби, научни публикации, статии и съобщения.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *