К. Христов: За 3 седмици ВиК начисли 1651,80 лв. за вода на вилата ми в Логодаж, при това за чешма извън имота ми

Чешма на 2-3 метра извън имота ми в благоевградското с. Логодаж ме вкара във филм с типично български сюжет, който вече е в съда и краят му не се вижда. Чешмата е от 70-те години на миналия век и е част от водопровод, направен в Логодаж за изграждане стената на язовира. Поставена е за нуждите на авторемонтната работилница, която много отдавна е затворена.


Чешмата в административната сграда тече от десетилетия без прекъсване и пълни язовира, но ВиК не я маха

Преди години аз взех по параграф 4 място до язовира, което се оказа близо до въпросната чешма. Признавам, че съм си наливал понякога вода от нея, когато съм на вилата, но тя се ползваше и от всички останали хора, които минаваха по пътя.


Мястото на Христов е оттатък зелената ивица, останала след премахването на злополучната 50-годишна чешмичка, но според ВиК той трябва да плаща водата

Бедите ми започнаха на 27 август 2019 г., когато дойде проверка от ВиК – Благоевград. Въпреки че чешмата е извън мястото ми и до нея има още 2 частни парцела, Методи Георгиев от ВиК издаде само на мен констативен протокол за незаконно присъединяване към ВиК мрежата. 2 дни по-късно получих уведомление от водното дружество, че съм използвал, незнайно за какъв период от време, 2207 куб.м вода и за нея дължа на ВиК – Благоевград 3348 лв.

Обжалвах пред дружеството протокола и през септември 2019 г. от там ме увериха, че са решили да ми преизчислят наложената санкция и вече им дължа „само“ 1651 лв. Имаше и заплаха, че ако не платя водата до 30 дни, ще я спрат.


Според първото уведомление благоевградчанинът е завлякъл водното дружество с 3348 лв., после му опростили половината

Подадох молба до ВиК да ми преместят чешмата в имота и да сложат водомер. Казаха, че не може, докато не си платя задължението.

Междувременно на място пристигна Методи Топалски от ВиК и махна чешмата. Попитах защо го прави, отговори ми, че тя е на обществено място и не е длъжен да ме пита.

Сега ВиК води дело срещу мен за 1651,80 лв. главница, натрупана за периода от 27 август 2019 до 18 септември 2019 г., тоест за 3 седмици, което си е своеобразен рекорд от моя сграна по водоползване, като се има предвид, че аз все пак живея в Благоевград и ходя рядко в Логодаж. Към тази сума има още 175,73 лв. лихва и 36,55 лв. заплатени по делото такси.

Тъй като съм служител на „Напоителни системи“ и съм запознат с цялата водопроводна мрежа на селото, знам, че в административната сграда над язовира от десетилетия има подобна чешма, която нонстоп тече и пълни язовира. Никой не плаща вода за нея, но и незнайно защо ВиК не я маха. Махнаха обаче третата чешмичка – на спирката над язовира, от която пиеха всички минаващи по пътя.

КИРИЛ ХРИСТОВ,

Благоевград

ОТГОВОРЪТ НА ВиК

Наши служители са установили на място, че имотът на К. Христов е осеян с маркучи за поливане на овощната му градина

Във връзка с постъпило писмо от читател в редакцията на в-к „Струма“ по изложеното даваме следното становище:

На 27.08.2019 г. е съставен КП № 00601/2019 г. на Кирил Владимиров Христов, с. Логодаж, община Благоевград. Констативният протокол е връчен и лично подписан от него.

КП е съставен за нерегламентирано ползване на питейна вода от водопроводната мрежа на с. Логодаж, община Благоевград, поддържана и експлоатирана от дружеството посредством поцинкована тръба 3/4.

В имота на Кирил Христов има овощна градина с жив плет. В момента на проверката вода тече без надзор, като се полива и живият плет. Екип на контролен блок при РП – Благоевград затапва отклонението с оловна пломба № 012.

Към датата на проверката, съгласно Заповед № 870/08.08.2019 г. на кмет на община Благоевград, има строга забрана за ползване на питейна вода за поливна цел.

След съставения КП е изготвено уведомително писмо, съгласно Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, в което г-н Христов е уведомен, че на основание чл. 50, ал. 1 от ОУ изразходваните количества вода се определят по реда на чл. 49 от ОУ, а именно изчислени 2207 куб.м вода, съответно в размер на 3348,00 лева. Потребителят е уведомен, че в 7-дневен срок от получаване на писмото с приложената справка има право да подаде възражение относно обстоятелствата, вписани в КП.

Писмото е получено на 04.09.2019 г. с обратна разписка на Български пощи лично от г-н Кирил Христов. В срок г-н Христов е подал заявление-възражение с вх. № ПИ-10-137/09.09.2019 г., в което описва, че желае да бъде анулиран КП, тъй като водопроводното отклонение не било в неговия имот.

В момента на проверката служителите на отдел „Реализация“ при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград са констатирали, че навсякъде в имота са разположени полиетиленови маркучи, захранени от водопроводната мрежа, които служат за поливане на овощната градина.

След разглеждане на КП, приложения снимков материал и изложеното във възражението комисия взема решение санкцията да бъде редуцирана за период от 180 дни, съответно в размер на 1089 куб.м за сума 1651.00 лв.

Издадена е фактура, която към днешна дата, не е платена.

В периода 11 май – 21 май 2021 г. са извършени проверки за нерегламентирано ползване на питейна вода на територията на с. Логодаж, община Благоевград.

На 28.04.2021 г. е съставен КП № 0058, отново на името на Кирил Христов. Констатирано е, че затапеното отклонение е със скъсана оловна пломба и монтирана канелка, като водата се ползва за напояване на овощната градина, видно и от навсякъде разположените маркучи.

Водопроводното отклонение е прекъснато на водоземната скоба от екип на „ВиК“ ЕООД – Благоевград. Предстоят последващи действия съгласно нормативните изисквания.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *