Цяло село в Санданско спипано да ползва от години вода безплатно

Цяло село в община Сандански от години ползва вода чрез  незаконно изградено съоръжение и не плаща за нея. Оказва се, че водопроводната мрежа на с. Горно Спанчево не се поддържа и експлоатира от санданското водно дружество УВЕКС ЕООД, а от жителите на самото село, и те вероятно са единствените в страната, които не плащат  сметки за вода.

Констатацията бе направена случайно от проверяващи на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, отишли в селото по сигнал на колегите им от РИОСВ за свързване на резервоарите за с. Горно Спанчево с нерегистриран водоизточник поради зачестили аварии на довеждащия водопровод от водно съоръжение „Студена вода“

На 21.01.2021 г. екип от дирекцията отива на бетоновата шахта преди горния изравнител на ВЕЦ „Спанчево“ и на двата напорни резервоара за водоснабдяване на с. Горно Спанчево, където открива странно съоръжение – бетонов тунел от долния изравнител на ВЕЦ „Пирин“, който излива вода в бетоновата шахта. В нея проверяващите намират монтирана метална тръба Ø200, по която се отклоняват водни количества преди постъпването им в горния изравнител, след което по съществуващия водопровод водите от бетоновата шахта се довеждат до двата напорни резервоара. Резервоарите били изградени на принципа на скачените съдове и в мокрите им камери постъпвали неограничени водни количества, а водите от втория резервоар гравитачно се подавали във водопроводната мрежа на с. Горно Спанчево. Теренът около резервоарите пък бил обрасъл с храстовидна и тревиста растителност, която напълно ги закривала от любопитни очи.

Проверка в селото показала, че още през социализма била изградена канализационна мрежа, която изливала отпадъчните води направо в р. Пиринска Бистрица.

От дирекцията съобщиха, че не е ясно кои са авторът и изпълнителят на хитроумния план за снабдяване на цялото село с безплатна вода. В техните прерогативи е само предприемане на действия за ангажиране на административно-наказателна отговорност от община Сандански. Тъй като става въпрос не за кражба на вода от един потребител, а от цяло село, размерът на санкцията ще е поне 5-цифрен.

От общо направени през януари 73 проверки дирекцията е съставила 65 констативни протокола, 7 акта за установяване на административно нарушение и 54 наказателни постановления на обща стойност 61 900 лв. От наложените глоби през предходния месец в касата на МОСВ са влезли 17 363,82 лв.

Сред последните притежатели на актове за неспазване на Закона за водите е община Благоевград, която трябва да плати от 500 до 1000 лв. за неосигуряването на проводимостта на участък от дере в с. Долно Церово. 3 фирми ще бъдат санкционирани с 5000 до 15 000 лв. за недеклариране на дължимите такси за 2019 г. – ЕТ „Милена Ризова“ от гр. Благоевград, ЕТ „Силвия Томова“ от гр. Дупница и „Фалкос“ ЕООД от западнородопското с. Барутин. Водното дружество на Кюстендил „Кюстендилска вода“ ЕООД за пореден път бе засечено да ползва водовземна шахта след изтичалото на ВЕЦ „Каменица“, без да има разрешително за водовземане, за което я грозят 3 глоби от по 15 000 лв. всяка.

Сред фирмите, получили наказателни постановления, са “Милениум” ООД – с. Марикостиново /150 лв./, “ВиК Паничище” ЕООД – гр. Сапарева баня /2 по 200 лв./, “ДГ Строй” ООД – с. Микрево /2000 лв./, „Юриек-2001“ ЕООД – гр. Петрич /2 бр. по 650 лв./, “Планински парк – Белица” ЕООД – гр. Белица /500 лв./, УВЕКС ЕООД – гр. Сандански /4 бр. на стойност 600 лв./,  “Ирита” ЕООД – гр. Добринище /4000 лв./, “Евромар” ЕООД – с. Струмяни

/1300 лв./, дирекция “Национален парк Рила” – гр. Благоевград /150 лв./ и др.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

2 Коментара

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *